joi, 20 septembrie 2018

Mihail, cel care face dreptate impotriva dusmanilor            Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail și toate Puterile Cerești

            Doamne, Dumnezeul mare, Împărat și fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail, Arhanghelul Tău, în ajutorul meu, ca să mă apere de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți.
            O, Mihaile, mare Arhanghele, întâi stătător și voievod al puterilor cerești, fii mie ajutor în toate: în „boli”, în strâmbătăți, în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, serviciu, școală și mă izbăvește de toată înșelăciunea cea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându-mă ție și chemând numele tău, grăbește spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea.
            Așa, mare arhanghele, biruiește pe toți cei care se împotrivesc mie, mă apără și mă acoperă de cel viclean cu puterea cinstitei Cruci și cu solirile marilor Arhangheli: Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil și Egudiil și ale puterilor cerești, totdeauna, acum  și pururi și în veci. Amin