duminică, 27 martie 2016

Cum să facem ca subconştientul să lucreze în favoarea noastrăMai întîi, trebuie să ne dăm seama că subconştientul acţionează permanent. El este activ zi şi noapte, indiferent dacă vă adresaţi lui sau nu. Deşi subconştientul este mereu cel care construieşte şi are grijă de corp, cu toate acestea, nu puteţi percepe acest fapt, nu puteţi auzi acest continuu proces interior. 

Orice problemă pe care o aveţi sau cu care vă confruntaţi este de fapt a mentalului conştient şi nu a subconştientului. Urmăriţi deci, să vă eliberaţi mintea de probleme şi griji, umplînd-o mereu cu speranţa că se va întîmpla ceva minunat. Fiţi atenţi ca, gîndurile pe care le întreţineţi în mod obişnuit să fie îndreptate spre tot ceea ce este frumos, adevărat, benefic. Chiar din acest moment începeţi să aveţi grijă de gînduri şi fiţi convinşi că subconştientul le va reproduce fidel.

Amintiţi-vă că, aşa cum apa ia forma tubului prin care curge, principiul vital curge prin dumneavoastră luînd forma gîndurilor pe care le nutriţi. Forţa curativă curge prin corp şi se manifestă prin sănătate, armonie, pace şi prosperitate. Gîndiţi-vă la această energie ca la o fiinţă inteligentă, ca la un prieten minunat. Fiţi convins că ea curge prin dumneavoastră pentru a vă însufleţi, pentru a vă inspira şi pentru a vă îmbogăţi. Veţi obţine un răspuns promp la toate aceste afirmaţii, dacă veţi avea o credinţă fermă în ele.

Oamenii nu înţeleg deloc legătura dintre conştient şi subconştientCeea ce este imprimat în subconştient ajunge să se exprime, într-un fel sau altul, în lumea exterioară 


William James, tatăl psihologiei americane, spunea că puterea 
subconştientului este capabilă să transforme întreaga lume. Subconştientul se află permanent în legătură cu inteligenţa nesfîrşită, cu înţelepciunea fără limite din macrocosmos. Orice va ajunge să se imprime cu putere în subconştient se va manifesta orbeşte şi fără discernămînt în lumea exterioară. De aceea, este foarte important să-i oferiţi doar gînduri benefice şi constructive.Motivul pentru care, în lume, există acum atîtea discordie şi sărăcie, este acela că oamenii nu înţeleg deloc legătura dintre conştient şi subconştient. Atît timp cît cele două faţete ale fiinţei sunt în deplină armonie, într-un deplin acord, convieţuiesc în pace şi se sincronizează perfect, veţi avea parte mereu de sănătate, fericire, calm şi veselie. Nici ura şi nici boala nu se vor manifesta în astfel de condiţii.Cînd a fost deschis mormîntul lui Hermes, toţi erau plini de curiozitate şi de nerăbdare pentru că-şi închipuiau că în el se ascundea marele mister al lumii. Dar secretul era simplu: “Ceea ce este sus este şi jos; ceea ce se află în exterior,se află şi în interior.”Putem spune, deci, că tot ceea ce imprimaţi în subconştient se va proiecta pe imensul ecran al spaţiului. Acelaşi adevăr a fost afirmat de către Moise, Isaia, Iisus,Buddha, Zaratustra, Lao-Tsî şi de toţi marii Iluminaţi din toate epocile. Tot ceea cecredeţi că este adevărat, mai devreme sau mai tîrziu, va deveni posibil. De aceea, estenecesar ca emoţiile să fie în echilibru perfect cu acţiunile pe care le săvîrşiţi. “Precum în cer (mentalul propriu), aşa şi pe pămînt (în corpul şi anturajul vostru).” Aceasta este marea şi secreta lege a vieţii.Pretutindeni unde veţi căuta, veţi întîlni manifestarea legii acţiunii şi a reacţiunii, careeste o lege universală. Trebuie să vegheaţi ca toate aspectele fiinţei voastre să se afle într-un echilibru perfect; doar atunci viaţa voastră va deveni armonioasă. Vă aflaţi aici, pepămînt, pentru a permite marelui suflu al vieţii să vă pătrundă în mod armonios şi ritmic.Ceea ce dăruiţi trebuie să fie mereu în echilibru cu ceea ce primiţi la rîndul vostru. Înacest fel, vor dispare toate frustrările care provin din dorinţe nesatisfăcute.Dacă veţi nutri gînduri destructive, malefice sau greşit orientate, acestea vor danaştere unor emoţii dezechilibrate, care vor căuta să se exteriorizeze într-un fel sau altul.Aceste emoţii negative vor determina apariţia ulcerelor, a tulburărilor cardiace, ahipertensiunii şi a stărilor depresive. 

De pildă, ce idee, ce sentiment va domina în acest moment? Fiecare parte a fiinţei voastre va fi influenţată de această idee. Starea actuală devitalitate, de sănătate, situaţia financiară, prietenii actuali, poziţia socială, toate acesteaconstituie o reflectare perfectă a ideii pe care o întreţineţi despre propria fiinţă. Acesteasunt urmările sugestiilor imprimate în permanenţă în subconştient.Întreţinand gînduri negative, ne facem rău nouă înşine. De cîte ori v-aţi provocat singuri rău, enervîndu-vă, fiind plini de teamă, de gelozie sau de dorinţa răzbunării?Aceste gînduri şi emoţii reprezintă tot atîtea otrăvuri care penetrează în subconştient. 

În mod sigur nu v-aţi născut cu aceste atitudini negative. Aşadar, hrăniţi mereu subconştientul cu gînduri minunate şi astfel veţi elimina aceste tipare malefice care s-au fixat acolo. Doar printr-o practică perseverentă veţi reuşi să uitaţi şi să eliminaţi influenţele trecutului.

sâmbătă, 26 martie 2016

Subconştientul reprezintă o carte deschisă, în care vă puteţi citi perfect întreaga viaţă


Oricare ar fi gîndurile voastre, opiniile, teoriile asupra lumii, dogmele sau prejudecăţile pe care le-aţi acceptat în decursul timpului, voi faceţi în aşa fel încît ele să pătrundă în subconştient. Ca urmare, veţi trăi diferite experienţe care sunt manifestări clare şi obiective ale acestor sugestii. 

Ceea ce imprimaţi în interior (în profunzimea subconştientului) veţi trăi în însăşi lumea fenomenală care vă înconjoară. Viaţa omului prezintă două laturi distinctive: latura obiectivă şi latura subiectivă, faţa văzută şi faţa nevăzută a vieţii, gîndul şi manifestarea.

Creierul reprezintă organul raţionamentelor, a mentalului conştient şi are rolul de aprimi gîndurile. Cînd acceptaţi în mod complet un gînd, acesta este trimis către planul solar, unde capătă formă şi se manifestă în lumea obiectivă.
După cum am mai spus, subconştientul nu se angajează în polemici, ci face exactceea ce i se ordonă. El acceptă “verdictul” nostru (concluziile la care ajungeţi) şi îl consideră definitiv. Iată de ce subconştientul este comparat cu însăşi cartea vieţii, în care se tipăresc fără încetare gîndurile voastre de fiecare clipă. În legătură cu aceasta, eseistul american Ralph Waldo Emerson spunea: “Omul devine tot ceea ce gîndeşte pe parcursul zilei.”

Concluzii importante


1. Gîndiţi-vă numai la bine şi binele se va manifesta fără nici o îndoială. Dacă veţi gîndi însă în mod negativ, veţi culege roade pe măsură. Sunteţi chiar reflectarea propriilor voastre gînduri.

2. Subconştientul nu vă contrazice niciodată, ci acceptă mereu ceea ce afirmaţi în mod conştient. Nu spuneţi niciodată: “Nu am bani destui ca să-mi cumpar asta.”,deşi poate momentan este adevărat. Mai bine spuneţi: “Voi cumpara acest obiect.Accept total această idee.”
3. Deţineţi mereu puterea de a alege. Alegeţi, deci, sănătatea şi fericirea. Puteţi decide dacă să fiţi prietenos sau duşmănos. Alegeţi totdeauna un comportament amabil, cordial, vesel, cooperant şi întreaga lume vă va răspunde la fel. Aceasta este cel mai bun mijloc de a vă dezvolta o personalitate plină de armonie.
4. Mentalul conştient are rolul de “paznic”. Rolul său fundamental este acela de aproteja subconştientul împotriva sugestiilor negative. Urmăriţi să fiţi mereu convinşi că în curînd se va petrece ceva minunat. Cea mai mare putere cu care aţi fost înzestraţi este capacitatea de a alege. Alegeţi deci bucuria şi bunăstarea în toate aspectele vieţii.
5. Sugestiile şi afirmaţiile celorlalţi nu au nici o putere de a vă face rău. Reţineţi faptul că doar propriile gînduri vă pot influenţa. De aceea respingeţi cu tărie gîndurile sau declaraţiile celorlalţi, care nu sunt benefice şi construiţi singuri sugestii pozitive.Aveţi deci puterea de a alege modul în care veţi acţiona.
6. Supravegheaţi-vă mereu afirmaţiile. Veţi primi raspuns chiar la cele mai neînsemnate cuvinte. Nu spuneţi niciodată: “Voi da greş, îmi voi pierde serviciul; nu- mi pot plăti avocatul”, căci subconştientul nu înţelege glumele voastre. Astfel, veţi avea parte de ceea ce decretaţi (fie serios sau în glumă).
7. Mentalul nu este nici rău, nici bun, aşa cum nici o forţă a naturii nu este nici rea, nici bună. Totul depinde de modul în care vă folosiţi de această forţă. Urmăriţi deci să o utilizaţi doar în scopuri benefece, pentru a vindeca şi a binecuvînta pe oameni.
8. Nu spuneţi niciodată: “nu pot”. Depăşiţi-vă teama şi înlocuiţi acele vorbe cuurmătoarele cuvinte: “Totul îmi stă în putere datorită giganticei forţe asubconştientului.”
9. Abordaţi viaţa din punctul de vedere al adevărurilor eterne şi a principiilor imuabile şi nu din perspectiva fricii, a ignoranţei şi a superstiţiilor. Mai ales, nu permiteţi nimănui să gîndească pentru dumneavoastră. Luaţi singuri decizii şi alegeţi- vă cu grijă gîndurile.
10. Sunteţi însuşi capitanul propriului vostru subconştient, stăpînul propriului destin. Amintiţi-vă mereu că aveţi puterea de a alege. Prin urmare, alegeţi viaţa!Alegeţi dragostea! Alegeţi sănătatea! Alegeţi fericirea!
11. Tot ceea ce mentalul conştient ia drept bun, va fi acceptat şi de către subconştient, care va manifesta în cele din urmă acest lucru. Aveţi încredere în legile imuabile ale creaţiei, în protecţia divină şi în binecuvîntarea sa.


joi, 24 martie 2016

Diferite experimente efectuate de psihologi
Numeroase experienţe de hipnoză făcute de către psihologi renumiţi au dovedit faptul că subconştientul nu este în stare să facă selecţii sau comparaţii, deci nu poate raţiona. De nenumărate ori, practica a arătat că subconştientul acceptă orice sugestie, chiar falsă fiind şi reacţionează docil conform naturii acesteia.
Iată un exemplu ce ilustrează supunerea oarbă a subconştientului faţă de orice sugestie: dacă un hipnotizator foarte abil îi sugera unui subiect că este Napoleon Bonaparte sau chiar o pisică, ori un cîine, acesta îşi juca rolul în mod serios, cu o uimitoare exactitate. 
Personalitatea sa se transforma radical pe moment, căci credea cu adevărat că este ceea ce hipnotizatorul îi sugera. 
Un hipnotizator priceput poate sugera orice şi oricui: unui subiect îi poate sugera că are mîncărimi, altuia - că îi curge nasul, unui al treilea - că este o statuie de marmură şi unui al patrulea - că îngheaţă la o temperatură de sub 0 grade Celsius. 

Fiecare din aceştia va reacţiona conform sugestiei ce i-a fost imprimată, total insensibil la ceea ce se petrece în jur sau care nu se potriveşte cu ideea sa.
Aceste exemple demonstrează în mod clar, că, există o diferenţă netă între conştiinţă,care raţionează şi subconştient, care este impersonal, nu are capacitatea de a alege şi ia drept bună orice idee care ajunge la acel nivel. De aceea, este foarte important să alegem cu atenţie doar gîndurile, ideile şi concepţiile benefice, armonioase şi să ne umplem astfel sufletul de bucuria armoniei universale.

Tine minte secretul reusiteiScurt rezumat al ideilor de reţinut 


1. Adevărata bogăţie se află în propria fiinţă. Acolo trebuie să căutaţi împlinirea celor mai arzătoare dorinţe.
2. Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile este capacitatea extraordinară de a intra în contact cu puterile subconştientului lor şi de a le folosi corespunzător. Şi dumneavoastră puteţi să faceţi la fel.
3. Subconştientul cunoaşte rezolvarea oricărei probleme. Dacă îi su-geraţi înainte de a adormi: “Doresc să mă trezesc la ora 6”, el vă va trezi exact la această oră.
4. Subconştientul este creatorul corpului vostru şi îi stă în putere să vindece orice boală. Sugestionaţi-l în fiecare seară cu ideea unei sănătăţi perfecte şi el, fiind servitorul vostru fidel, se va supune.
5. Orice gînd constituie o cauză şi orice situaţie reprezintă un efect.
6. Dacă doriţi să scrieţi o carte, o minunată piesă de teatru, să ţineţi conferinţe inspirate, sugestionaţi-vă subconştientul cu putere, din tot sufletul, şi el vă va răspunde cu siguranţă.
7. Sunteţi asemenea unui căpitan ce-şi conduce vaporul. Trebuie să daţi ordine potrivite (sugestii şi imagini mentale) subconştientului care controlează şi guverneazătoate experienţele vieţii voastre.
8. Nu spuneţi niciodată: “Mi-e imposibil” sau “Nu am mijloace să…”subconştientul va prelua aceste sugestii şi va face astfel încît să nu aveţi banii sau să nu puteţi face ce v-aţi propus. Afirmaţi mereu: “Îmi stă în puteri să fac orice datorită subconştientului meu.”.
9. Legea ce stă la baza întregii manifestări este legea credinţei. Credinţa este gîndul permanent întreţinut în mod conştient. Respingeţi cu fermitate orice gînd că cineva sau ceva v-ar putea face rău. Aveţi încredere în uriaşa putere a subconştientului de a vă vindeca, inspira, revitaliza şi îmbogăţi.
10. Schimbaţi-vă radical, în sens benefic, modul de a gîndi; numai în acest fel veţi influenţa pozitiv destinul.

Cum reacţionează subconştientul

Anul trecut, de Crăciun, o fermecătoare studentă la Universitate contempla în vitrina unui magazin un rucsac, pe cît de frumos, pe atît de scump. Se pregătea să se întoarcă în Buffalo (statul New York), pentru a petrece sărbătorile de iarnă în mijlocul familiei.Tocmai îşi spunea: “Ce păcat că nu am destui bani să-mi cumpăr acest rucsac”, cînd îşi aminti că mă auzise spunînd în timpul conferinţelor pe care le ţinusem: “Niciodată să nu terminaţi o declaraţie negativă, ci contraziceţi-o imediat şi atunci miracolele nu vor întîrziasă apară.” 


În acel moment, tînăra îşi spuse: “Acest rucsac este al meu. Este de vînzare, iar eu accept ideea că pot să-l am. Subconştientul meu va face în aşa fel, încît să-l primesc cadou.” La ora opt, în aceeaşi seară, logodnicul ei îi oferi cadou un rucsac foarte asemănător celui pe care ea îl admirase dimineaţa şi cu care se identificase mental. Ea îşi umpluse mintea cu gînduri de aşteptare a cadoului şi, apoi, a lăsat totul în seamasubconştientului, care ştia cum să-i îndeplinească dorinţa. 
Tînăra studentă la Universitatea din California de Sud mi-a spus mai apoi: “nu aveam banii necesari pentru a cumpăra acel rucsac, dar acum ştiu unde pot găsi şi banii şi orice lucru de care am nevoie: în tezaurul intern care se află chiar în mine.”

Un alt exemplu edificator: dacă spuneţi: “Nu-mi plac ciupercile” şi apoi sunteţi servit  cu o mîncare de ciuperci, veţi suferi de indigestie, căci subconştientul dumneavoastră îşi spune: “Stăpanului (mentalul conştient) nu-i plac ciupercile”. Este un exemplu amuzant,ce ilustrează diferenţele esenţiale şi modurile specifice de operare ale mentalului conştient şi a celui subconştient.

O femeie afirma: “Mă trezesc la ora 3 dimineaţa de cîte ori beau cafea seara.” În consecinţă, cînd ea bea seara cafea, subconştientul o trezea, ca pentru a-i spune: “stăpanul vrea să te trezeşti la ora 3.”Subconştientul vostru lucrează 24 de ore pe zi şi vă copleşeşte mereu cu fructele gîndurilor pe care le întreţineţi.

Cum reacţionează subconştientul 

O doamnă mi-a scris acum cîteva luni: “La vîrsta de 77 de ani eram văduvă şi copiii erau şi ei deja mari. Trăiam singură din veniturile pe care mi le asigura o mică pensiune.Ascultasem conferinţele dumneavoastră despre puterea nemărginită a subconştientului,în cursul cărora afirmaţi că ideile pot fi inoculate în subconştient prin repetarea lor, prin credinţă şi aşteptînd ca ele să se împlinească.
Am început să-mi repet frecvent, trăind intens, aceste cuvinte:
<<Sunt dorită de cineva. Am o căsnicie fericită cu un om bun,iubitor şi interesat de lucruri spirituale. Sunt în deplină siguranţă!>>
Am făcut aceste afirmaţii de mai multe ori pe zi, timp de două săptămîni şi, într-o zi, mi-a fost prezentat un farmacist mai retras. Mi s-a părut demn de a fi iubit, înţelegător şi cu credinţă în Dumnezeu. Era răspunsul perfect la rugăciunea mea. În cursul săptămînii următoare m-a cerut în căsătorie. Ştiu cu siguranţă că înţelepciunea din subconştientul meu ne-a unit,prin voinţă Divină.”

Acea doamnă a descoperit ca bogăţiile cele mai mari se află chiar în fiinţa ei.Rugăciunea ei sinceră, făcută din inimă, a penetrat adînc în subconştient, care este agentul creator. 

Din momentul în care a reuşit să creeze o imagine mentală clară a ceea ce-şi dorea, subconştientul i-a răspuns în virtutea legii rezonanţei. Mentalul profund, plin de înţelepciune, a unit cele două fiinţe, cu voia lui Dumnezeu. 
Mai cu seamă “cîte sunt adevărate, cîte sunt de cinste, cîte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gandul.” Filipeni 4:8

Conştientul şi subconştientulConştientul şi subconştientul
Pentru o înţelegere cît mai corectă a fenomenelor ce se petrec în mintea noastră, vom asemăna mintea cu o grădină. Dumneavoastră sunteţi grădinarul, care plantează în tot cursul zilei diferite seminţe (gîndurile întreţinute în subconştientul propriu). 

Ceea ce acum semănaţi în subconştient veţi recolta ca efecte mai tîrziu, în corpul şi destinul dumneavoastră.De aceea, începeţi prin a semăna gînduri de pace, de bucurie, de bunăvoinţă şi prosperitate. Meditaţi în linişte şi plini de aspiraţie asupra acestor calităţi, acceptaţi-le înmod plenar în mentalul conştient, adică în cel care raţionează. Continuaţi să cultivaţi cu perseverenţă aceste minunate gînduri - seminţe şi veţi culege o recoltă bogată.
Subconştientul vostru este asemenea unui sol, ce hrăneşte orice fel de seminţe, fie ele bune sau rele. 

Credeţi că agricultorii culeg struguri din mărăcini sau smochine de pe scaieţi? 
Orice gînd este o cauză şi orice acţiune este un efect. De aceea, este esenţial să ne dirijăm gîndurile, astfel încît să nu creem decît fenomene benefice.Atît timp cît gîndiţi în mod corect şi înţelegeţi acest mecanism, dacă gîndurile depozitate mereu în subconştient sunt constructive, armonioase şi paşnice, puterea lui colosală vă va răspunde şi va creea numai stări armonioase, precum şi o tovărăşie agreabilă şi favorabilă din toate punctele de vedere. 

Dacă veţi începe să controlaţi procesele ce au loc în gîndire, veţi deveni capabili să vă folosiţi puterile subconştiente în orice problemă, oricît de dificilă ar fi ea. Altfel spus, veţi începe să controlaţi şi să colaboraţi în mod conştient cu puterea infinită, cu legea atotputernică ce guvernează toate fenomenele acestei lumi.Priviţi în jurul vostru şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor că marea majoritate a oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar cei cu adevărat iluminaţi se preocupă intensde descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din interiorul lor. 


Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gîndurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. 

Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este de fapt creeat chiar de noiînşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.Prin cunoaşterea interacţiunii ce are loc între conştient şi subconştient, vă veţi putea transforma întreaga viaţă. Pentru a schimba condiţiile exterioare, trebuie să acţionaţiasupra cauzei care le-a produs. 

Majoritatea oamenilor încearcă să modifice circumstanţele şi situaţiile cu care se confruntă doar prin acţiuni directe şi superficiale asupra lor. Pentrua suprima neînţelegerile, dezordinea, sărăcia sau neputinţa, trebuie înlăturată chiar cauzalor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care gîndiţi.Trăiţi într-un ocean profund, plin de bogăţii infinite. Subconştientul vostru este extrem de sensibil la orice gînd pe care-l nutriţi.

Aşadar, gîndurile voastre pun în mişca inteligenţa potenţială şi înţelepciunea, forţele vitale şi energiile latente. Aplicînd în practică legile mentalului, aşa cum sunt ele prezentate în acest capitol, veţi reuşi să aduceţi în viaţa voastră confortul, uitînd astfel de grijile sărăciei. Deasemenea, superstiţia şi nesiguranţa vor fi înlocuite de înţelepciune. 

Pacea lăuntrică va alunga orice durere, veselia va înlocui tristeţea, lumina va birui asupra tenebrelor. Veţi dobîndi astfel libertate spirituală şi o deplină încredere în voi înşivă, iar succesul nu va întîrzia să apară în orice veţi întreprinde. Desigur că, din punct de vedere material, psihic şi mental, nu poate exista binecuvîntare mai mare decît obţinerea acestor calităţi.Majoritatea marilor savanţi, a artiştilor, poeţilor, cîntăreţilor, scriitorilor sau amarilor inventatori au cunoscut din proprie experienţă legătura intimă dintre conştient şi subconştient.
Astfel, într-o zi, Caruso - marele tenor de operă - s-a confruntat cu neplăcerile tracului înaintea unui concert. Spunea că-şi simţea gîtul paralizat de spasme, din cauza fricii intense cu care se confrunta. Transpiraţia curgea din abundenţă pe faţa sa. Îi era ruşine că încă mai tremura de nelinişte şi spaimă, iar peste cîteva minute urma să intre în scenă. 

Îşi spunea: “Mă voi face de rîs. Nu voi putea cu nici un chip să cant.”. Deodată, în prezenţa celor din culise, începu să strige: “Micul Eu vrea să-l sugrume pe Marele Eu!”.Prin Marele Eu, el înţelegea puterea nesfîrşită, înţelepciunea, ce sălăşluia în subconştient.

Caruso continuă apoi să strige: “Du-te, pleacă! Marele Eu va reuşi să cînte!”.

Subconştientul i-a răspuns, inundîndu-i toată fiinţa cu o forţă nebănuită. Într-adevăr,venind pe scenă, Caruso a cîntat nemaipomenit, cucerindu-şi auditoriul.
În mod evident, marele tenor cunoştea cele două nivele ale mentalului: conştientulraţional şi subconştientul, lipsit de raţiune, care răspunde întocmai gîndurilor pe care le întreţinem. 

Atît timp cît conştientul (Micul Eu) este plin de neîncredere, de griji, deanxietate, emoţiile negative născute în subconştient (Marele Eu) copleşesc fiinţa cusentimente de panică şi disperare. Cînd observaţi acest fenomen, puteţi - precum Caruso- să comandaţi autoritari emoţiilor iraţionale, spunînd: “Taci, fii liniştit, eu comand, iar tu trebuie să te supui. Te controlez pe deplin şi nu trebuie să te manifeşti acolo unde nu ai ce căuta.”Va fi extrem de fascinant şi interesant să constataţi că puteţi vorbi cu autoritate şiputere de convingere către fiinţa voastră profundă şi iraţională, pentru a restabili şi instaura liniştea, armonia şi calmul spiritual. Subconştientul este permanent subiectul sugestiilor conştientului şi, de aceea, el mai este numit şi mentalul subiectiv.

Puterea2


“Există un spirit (mental) comun tuturor oamenilor” (Emerson) 


Miraculoasele puteri ale subconştientului existau dinainte ca noi să ne naştem.Înainte să ia naştere vreo biserică sau chiar lumea însăşi, aşa cum o cunoaştem noi astăzi.Marile adevăruri eterne, marile principii ale vieţii preced toate religiile. În spiritul acestor afirmaţii vă propun, în paginile ce urmează, să luaţi cunoştinţă de această putere extraordinară, transformatoare, care vă va tămădui rănile mentale şi psihice cu care văconfruntaţi. Ea va elibera pe cei care se încovoaie sub povara fricii şi va elimina completlimitările sărăciei, ale eşecului, ale mizeriei, ale suferinţei şi frustrării.Tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă uniţi mentalul şi psihicul, focalizîndu-le cuputere asupra a ceea ce doriţi să manifestaţi; puterile creatoare ale subconştientului vor răspunde imediat. Începeţi acum, chiar de astăzi şi permiteţi astfel miracolelor să se producă în viaţa dumneavoastră.Perseveraţi, perseveraţi mereu, pînă cînd soarele va răsări din nou şi umbrele aducătoare de necazuri şi suferinţe vor dispare cu desăvîrşire din viaţa voastră.


ÎN NOI SE ASCUNDE UN ADEVÃRAT TEZAUR 
Bogăţiile infinite ale lumii sunt chiar aici, aproape de noi, aşteptînd să ne deschidem sufletul pentru a le contempla. Există în fiinţa umană o adevărată “mină de aur”, o bogaţie inestimabilă, de unde puteţi “extrage” tot ceea ce aveţi nevoie, pentru a trăi o viaţă splendidă, fericită şi îndestulată. 

Mulţi oameni dorm profund, neavînd nici o idee despre acest tezaur de infinită inteligenţă şi dragoste ce sălăşluieşte în el. Oricare ar fi obiectul dorinţelor voastre, îl puteţi obţine din acest tezaur. O bucată de oţel magnetizată poate să atragă şi să ridice o cantitate de fier ce cîntăreşte de 12 ori mai mult decît ea, dar, aceeaşi bucată de oţel nu poate ridica deloc o pană. Tot astfel, există două tipuri de oameni: pe deo parte sunt cei “magnetizaţi”, plini de încredere şi speranţă, care ştiu că s-au născut pentru a reuşi în tot ceea ce intreprind; iar pe de altă parte sunt cei “demagnetizaţi”, plini de îndoieli şi de teamă, de incertitudini, prejudecăţi şi superstiţii. 
Cand se iveşte o ocazie bună, aceştia îşi spun: “Dacă eşuez… mi-aş putea pierde banii… oamenii vor rîde de mine…”. 
Acest tip de om nu va ajunge niciodată prea departe în viaţă pentru că, fiindu-i frică să înainteze, va prefera să stea pe loc. Să descoperim împreună, deci, acest secret al reuşitei, care se transmite din generaţie în generaţie, din timpuri imemoriale.

Marele secret al reuşitei în viaţă 


Care credeţi că este acest secret? Energia atomică? Energia termonucleară? Bomba cu neutroni? Călătoriile interplanetare? Nici gînd. Atunci, care să fie acest extraordinar secret? Cum poate fi el aflat şi mai ales, cum poate fi el folosit? Răspunsul este foarte simplu. Marele secret rezidă în puterea miraculoasă, creatoare, ce sălăşluieşte în subconştient, secret ţinut şi ocultat în ultimul loc în care cei mai mulţi dintre noi l-am fi căutat vreodată.Puteţi să aduceţi în viaţa dumneavoastră mai multă bogăţie, sănătate, putere, bucurie şi fericire tocmai prin cunoaşterea şi folosirea acestei puteri ascunse în subconştient.


Nu e nevoie să cuceriţi această imensă putere, deoarece deja o posedaţi. Trebuie doar să învăţaţi cum să vă serviţi de ea, cum să o aplicaţi în diverse situaţii de viaţă.

Parcurgînd tehnicile simple expuse în continuare veţi dobîndi, în plus, şi înţelegerea fenomenelor ce se produc. Veţi fi astfel inspiraţi de o nouă lumină şi veţi cunoaşte o forta care va îndeplinite speranţele voastre, făcînd ca visul să devină realitate. Chiar din acest moment, luaţi hotărîrea de a proceda în acest mod; viaţa voastră va deveni mai frumoasă, mai veselă şi mai nobilă decît a fost vreodată.

În profunzimile subconştientului sălăşluiesc înţelepciunea nesfarşită, puterea şi bogăţia fără limite. 
Toate acestea aşteaptă să fie descoperite şi canalizate în mod corect şi benefic. Este timpul să vă cunoaşteţi disponibilităţile latente, pentru ca ele să capete oformă concretă în această lume.Doar inteligenţa infinită, ascunsă în subconştient, poate revela tot ce aveţi nevoie să ştiţi în orice moment şi oriunde v-aţi afla, atît timp cît vă menţineţi deschişi şi receptivi la stimulii şi energiile subtile din macrocosmos. Veţi putea astfel căpăta gînduri şi idei noi,care vă vor permite să realizaţi invenţii şi descoperiri minunate, să scrieţi cărţi ori piese de teatru geniale. 
În plus, înţelepciunea manifestată din subconştient va putea revela cunoştinţe originale, permiţîndu-vă să descoperiţi modul perfect de a vă manifesta în lume, precum şi adevăratul vostru loc în viaţă.Astfel, veţi putea atrage lîngă voi partenerul ideal sau asociatul de care aveţi nevoie în afaceri. Este dreptul vostru să descoperiţi lumea interioară a gîndurilor, a sentimentelor, o lume plină de putere, de lumină, de dragoste şi frumuseţe. 
Cu toate că sunt inevitabile, aceste forţe ascunse sunt foarte puternice. În subconştient veţi găsi soluţia tuturor problemelor cu care vă confruntaţi şi cauzele tuturor problemelor existente.Eu însumi am văzut cum puterea emanată din subconştient a vindecat infirmi, le-a redat forţa şi sănătatea, ei devenind capabili să se reintegreze în viaţa socială, să cunoască bucuria, sănătatea şi zîmbetul fericit. Această putere curativă poate vindeca spiritul frămîntat sau inima zdrobită. Doar ea vă poate elibera din închisoarea pe care singuri aţi construit-o, căci ea poate să dea la o parte orice fel de constrîngeri materiale, psihice sau mentale.

PUTEREA EXTRAORDINARA A SUBCONSTIENTULUI TAUCunoaşteţi răspunsurile la aceste întrebări? 


De ce un om este trist, în timp ce alt om este fericit? De ce acel om este vesel şi prosper, iar celălalt este sărac şi nefericit? De ce un om este temător şi anxios, în timp ce altul este plin de încredere? De ce acesta din urmă are o casă luxoasă şi minunată, iar celălalt duce o existenţă mizeră într-o cocioabă? De ce unul cunoaşte o mare reuşită, iar altul un eşec complet? De ce un orator are un succces imens, în timp ce un altul rămîne mediocru şi nepopular? De ce un om este un geniu în meseria sa, în timp ce un altul se luptă şi se zbate toată viaţa, fără a realiza nimic bun? De ce unul se războieşte cu o maladie pretinsă a fi incurabilă şi de ce altul nu o are niciodată?Cum se face că atîţia oameni cucernici şi buni suferă adevărate torturi ale corpului şi ale spiritului, de parcă ar fi condamnaţi? Şi de ce atîtea fiinţe imorale şi care nu au nimic sfant prosperă şi le reuşesc toate acţiunile, bucurîndu-se pe deasupra şi de o sănătate excelentă?De ce o femeie este fericită în căsnicie, în timp ce sora ei este foarte frustrată şi nefericită?


Se poate găsi răspuns la toate aceste întrebări prin procesele ce au loc în mentalul conştient şi în cel subconştient? Cu siguranţă că da.


Care este adevărata şi intima voastră credinţă? 


Nu obiectul credinţei noastre ne îndeplineşte dorinţa, ci acesta este răspunsul subconştientului nostru la imaginea mentală, propusă de noi, adică la gîndul întreţinut mereu în minte. Această lege a credinţei este prezentată în toate religiile lumii şi tocmai acesta este motivul pentru care ele sunt exacte din punct de vedere psihologic. Budistul,creştinul, musulmanul sau evreul pot obţine rezultate asemănătoare în rugăciune şi aceasta nu datorită religiei, a ritualurilor, a liturghiei, a incantaţiilor, a sacrificiilor sau ofrandelor specifice fiecărui cult în parte, ci doar datorită credinţei lui, a receptivităţii faţă de lucrul pentru care s-a rugat. Legea vieţii este o lege a credinţei şi credinţa poate fi definită pe scurt ca exprimînd gîndul întreţinut mereu în minte.Ceea ce un om gîndeşte, simte şi crede, aceea este starea spiritului său, a corpului său şi a mediului în care se află.Înţelegerea tehnicilor şi a metodelor, precum şi a scopului pentru care sunt făcute, vă vor ajuta să manifestaţi cu ajutorul subconştientului toate lucrurile bune din viaţă.Rugăciunea împlinită este chiar realizarea dorinţei inimii voastre.

sâmbătă, 19 martie 2016

Culorile in feng shui


Culoare - un aspect al elementului de foc, pentru că focul este o parte a spectrului electromagnetic solar. Toate culorile pe care le puteţi vedea au un impact asupra emotiilor si senzatiilor fizice. De
exemplu, constatarea de nuanţe de culoare roşie a spectrului de frecvenţe de culoare contribuie la ocreştere a tensiunii arteriale şi nuanţe reci a spectrului de frecvenţe au un efect invers asupra tine.
Noi percepem culoarea ochilor, nu numai, dar simtim corpul întreg. Există chiar şi o percepţie de culoare, care se numeşte "Vision Care" atunci când ne simţim un dram de culoare pentru ei. Experimental a demonstrat că culoarea galbena este alunecoasa la atingere, portocaliu- tare şi dur.
Culoarea poate fi folosit pentru a stimula şi de sprijin, sau în scopul de a reduce impactul unui element dat.
Înţelegerea contextul emoţională a diferite culori ale spectrului de frecvenţe radio, putem manipulapercepţia de spaţiu de la alegerea sa. Culoare serveşte drept bază pent
ru interpretarea culturale de
experienţă emoţională. Negru, absoarbe toate alte culori, Occidentul simbolizeaza moartea. Creştinii cred că, la momentul decesului ne aşteaptă recompensa sau pedeapsa prin acumularea de fapte virtuoase şi păcatele în viaţa noastră.

Chinezii cred că după moartea ne sunt eliberaţi de energia acumulată pe parcursul vieţii, şi să înceapă procesul de pregătire pentru o viaţă nouă, de aceea ei folosesc albul ca si doliu.

Prin creşterea sau reducerea intensităţii sau de puritate de culoare, puteţi schimba situaţia, înconformitate cu intenţia sa. De exemplu, în Occident,
nimeni nu va decora o camera negru de spital
şi plasat un copil mic într-o cameră complet alba. Dar scăderea intensitatea de culoare neagră şi trecerea la moale nuante de gri pot fi adecvate pentru camera pacientului de a crea o atmosferă devindecare, şi de culoare albă până la culori galben pal, roz sau albastru potrivite pentru camera copilului.
Culori poate avea efecte pozitive cât şi negative. 
Roşu-culoarea de vitalitate. În ceea ce culoare de sânge, de culoare roşie simbolizează fluxul deforţă de viaţă. Introducerea acestuia în interiorul spaţiilor, ne afirmam de viaţă la un nivel profund.
Red poate servi drept
rampă de lansare pentru reacţii acute, activitatea mentală şi de concentrare.
Acesta este situat într-una din marginile spectrului vizibil în regiune lungime de undă. Culoarea rosie poate fi descrisă ca fiind exigent.
Foarte ochi-catching culoare, vizual creşte obiectul şi vorbitor de mişcare a trimis la noi. De culoare Foarte stimularea şi incitante. Acesta este asociat cu focul, caldura si prosperitate.

Ochii nostri sunt atrase la roşu, şi el cade în câmpul de vedere îna
inte de alte culori.
În plus, acesta este asociat cu violenţa şi poate acţiona ca un agent, dispersat sentimentul de confort. În orice caz,de culoare roşie este o reacţie puternic, precum şi de conştientizare a potenţialului său este vitală pentru utiliza rea eficientă în interior. Acesta nu este potrivit pentru camera copilului, living,
bucatarie si de birou.
Utilizare roşu pentru: graniţelor marcarea şi limitele; distrage atenţia de la locuri nedorite, deavertizare de activitate ritual; stimulare emoţională şi excitare sexuală; încălzirii; denumire de site
-uri importante.
Nu se utilizează un rosu pur: în locurile destinate contemplare şi meditaţie, în instituţiile psihiatrice, în locuri publice (ascensoare, camere de odihnă), în săli de sport şi a instalaţiilor.

Portocaliu.

Este de culoare a clădirii. Foarte culoare vie şi veselă, cu toate că unele cauze. Orange este ocombinaţie de roşii din sânge uman şi culoarea galbenă a discului solar. Situat la jumătateadrumului dintre galben şi roşu, are caracteristici din ambele culori. Promovează dezvoltarea deoptimism, exuberanta, un sentiment de încredere şi de tenacitate, unitate cu alte persoane,
entuziasm, expresivitate, caldura.
El ajută să demonstreze potenţialul ascuns uman, fără frică şi depresie. Simbolizează natura bună şistimulează sociabilitatea. Asociaţii pozitive
- fericire, inteligenta. Asocieri negative - egocentrism, un
protest. Bună utilizare a Orange în camere, concepute pentru comunicare. Potrivit pentru camera dezi şi sală de mese, nu este p
otrivit pentru dormitor.
Dar Orange nu este o culoare de fundal popular pentru interior, parţial din cauza omogenizare aconceptelor de mai sus. În multe culturi, activităţile umane sunt plasate mai mari decât procesenaturale şi, în consecinţă, de culoare roşie este utilizat mai mult decât un galben sau portocaliu.

Utilizarea Orange pentru: Ataşarea la habitatelor umane (roşu şi galben avea la elementul uman alPământului); câştige un sentiment de loialitate, să consolideze gândire sau de conversaţie; definiţiede spiritualitate, a scăpa de sentimente de singurătate.

Nu utilizaţi portocaliu pură: atunci când aveţi nevoie de lider dur, atunci când aveţi nevoie de odihnăcompletă şi atunci când doriţi să se concentreze pe un singur lucru.Galben.
Galben - culoarea soarelui, care este o sursă esenţială a vieţii pe Pământ. În diferite culturi, galben(auriu) de culoare reprezintă bogăţia. Măsură de avere în biologică şi punct de vedere material esteo mulţime, fie că este vorba de bani sau de lumina solară.
În cultura noastră, galben este adesea asociat cu fenomene negative, cum ar fi de raspandire zvonuri (presa galbenă), laşitate sau de subdezvoltare (fără experienţă). Cartea în cele din urma, lumina galbenă a albului ochilor indica o problema cu starea lui de sănătate. În plus, faţă umană pare să fie neatractive în galben.

De fapt, de culoare galben promovează dezvoltarea intelectului, stimulează capacitatea mentală şi ajută la asimilarea de informaţii, capacitatea de a comunica cu alţii, şi exprima gândurile şi emoţiile,ne face să ne cont pentru diferite lucruri putin si detalii pentru a atinge succesul în ştiinţele, să aprecieze libertatea, pentru a fi sinceri. Utile pentru insecuritate şi timiditate. Aduce râs şi de
bucurie. 
Aceasta simbolizeaza optimism, determinare şi prudenţa. Calitati negative
- încredere în sine şi maximalism. Galbenul poate fi folosit în camerele în care doriţi să se concentreze şi a activităţii activ mentale. 

Potrivit pentru hol şi de bucătărie, nu este adecvat pentru baie.
Utilizare galbenului pentru: sentiment de distracţie şi buna dispozitie, consolidarea speranţelor, reinvie locul de muncă; ataşamentul faţă de locuinta; contracareaza lumina zilei la amurg,
sentimente de caldura si confort (de aur si tonuri de miere) de cercetarea activa, trezirea spiritului antreprenorial.
Nu folosi o culoare galben pură: în cluburi de noapte, în lumina de persoane umane, în interiorul dulapurilor sau sertare, în baie.

Dragoste şi căsătorie.


Direcţia - Europa de Sud-vest. 
Element - Pământ. 
Culoare - roz, rosu, precum şi toate nuanţele de pământ. Acest sector va ajuta, în cazul în care aveţi nevoie pentru a atrage dragostea in viata dvs.

Pentru armonia relaţiei dumneavoastră trebuie sa gasiti motivul care genereaza asta. În caz de"stagnare", nu pastrati nimic din trecutul dvs.
Acest lucru împiedică sa vină în viaţa ta un sentiment nou. Cel mai bine este sa asezati aici, două lumânări roşii.Vor fi asociate elemente: două boluri, un cuplu de perne, doua sfesnice, etc.


Adecvate în acest sector sunt toate simbolurile de iubire şi romantism- inimi, ciocolata, imagini care arată cupluri fericite.

Atentie femei care doresc să găsească un partener! 


Niciodată nu puneti imagini cu fotografii ale femeilor singure! Aceste picturi sunt pline de energie Yin şi poate determina efectul opus -  o femeie lasata singura. Aduci romantism viata ta, folosind secole de înţelepciune veche Feng Shui,pune pe un perete cu incredere, bărbaţi şi femei împreună.

Elementele care sunt plasate în această zonă:
Poze, cu persoana preferata lângă tine, pereche de lucruri pentru relatii romantice. Fotografie, în cazul în care eşti înconjurat de prieteni sau un afiş,un set de obiecte mici pe care le colectionezi. 
Îmbunătăţirea circulaţiei a Qi -ului în acest domeniu pot fi plante sau obiecte conduse de vânt: pandantive. Daca nu exista vant, nu puneti.


Pericole in feng shui privind iubirea:

1.Formele agresive din imagini, pot fi flori cu spini sau o
colecţie de arme. Totul despre ceea ce poate fi înţepat, 
trebuie să se elimine de pe sectorul de sud-vest a casei.

2.Colectia de muzică în stilul "blues". De fapt, toate aceste piese sunt foarte triste şi pline de dor la domiciliu.
3.Albume foto cu fotografii de ex-iubiti sau de soţi. Frunze vechi.
Gaseste ceva proaspat. Nu uita despre asta.
Unelte, chiar foarte scumpe, cu fisuri şi piese sparte.
4.Camera de bagaje, în sectorul de sud-vest. Tu trebuie să respecti curăţenia şi ordinea!
5.Lucruri care au apartinut altor persoane (de exemplu, atunci când sunteti obligaţi să închiriaţi un apartament).

6.Lipsa sectorului de sud-vest. Cand sectorul lipseşte se poate folosi oglinda, puteţi crea efectul de disponibilitate a sectorului lipsă.

Feng Shui poate fi creativ şi distractiv,chiar si în situaţii negative pentru puteti gasi o mulţime de idei pozitive!!!

vineri, 18 martie 2016

Feng Shui pentru portofel - cum atragem abundenta


Se pare ca atunci cand alegi sa iti organizezi portofelul dupa principiile Feng-Shui, acest lucru te poate ajuta sa iti sporesti abundenta financiara. 

Portofelul este "casa" banilor, iar banilor nu le place sa fie tratati prost si cu neglijenta. Banii vin catre oamenii care ii trateaza cu respect, apreciere si recunostinta. 

Iata cateva aspecte de care am putea sa tinem cont:Alegerea portofelului

Portofelul tau trebuie sa fie destul de mare si incapator, compartimentat astfel incat sa exista loc atat pentru bancnote, cat si pentru maruntis, iar aceste doua spatii trebuie musai sa fie separate - banii iubesc oridinea si disciplina :). 

Alege un model destul de incapator pentru bancnote - exista anumite modele concepute pentru alte tipuri de bancnote mult mai mici decat cele pe care le folosim in Romania. Banii nu se simt apreciati atunci cand sunt impaturiti sau indoiti pe la colturi.
Alege un portofel mai maricel, astfel incat dupa ce ai pus banii in el sa ramana tot timpul loc pentru a adauga si mai multi. Spatiul liber va atrage si mai multi bani.Atunci cand alegi un portofel, acesta nu trebuie sa fie neaparat scump, insa trebuie sa fie pe placul tau, sa te atraga si sa te faca sa te simti bine. Acesta trebuie sa te faca sa te simti bine de fiecare data cand il scoti din geanta sau din buzunar, nu trebuie sa iti fie rusine cu portofelul tau.De cele mai multe ori oamenii gasesc un portofel pe placul lor si il folosesc pana acesta incepe sa arate urat. 

Daca ai un portofel foarte uzat, e timpul pentru unul nou, unul care sa exprime cine esti, care sunt scopurile tale si ce experiente frumoase vrei sa atragi si sa creezi in viata ta.

Culoarea portofelului

Culorile inseamna energie, iar daca discutam despre culorile Feng-Shui recomandate pentru un portofel, negrul si rosul sunt cu siguranta pe primul loc.

Cand vine vorba de succes, faima si putere, rosul este culoarea cea mai indicata pentru ca este asociata intotdeauna cu un flux foarte bun al abundentei. Rosul reprezinta energia focului si a soarelui, iar in China si India este culoarea fericirii, este si culoarea asociata cu iubire si romantism.Pentru putere financiara si o afacere prospera care aduce bani, negrul este culoarea recomandata de specialistii Feng-Shui. Negrul simbolizeaza apa, iar apa reprezinta abundenta si prosperitate. 

Tot in acest context se poate utiliza si un portofel albastru inchis.Alte culori benefice: auriu (este asociat cu abundenta, noroc si imbogatire) si verde (este asociat cu bogatie, spor si bani).Acestea sunt culori recomandate de catre specialistii Feng-Shui, insa asta nu inseamna ca e musai ca portofelul sa aiba aceste culori, daca iti place unul roz sau mov si simti ca acela este portofelul pentru tine, cumpara-l!Ce punem in portofel?
Asa cum (dupa principiile Feng-Shui) pozele de familie nu au ce cauta in dormitor, acelasi lucru se poate spune si despre portofel. Portofelul tau trebuie sa fie cu si despre bani.

duminică, 13 martie 2016

Feng shui pentru un loc de munca si cariera


FENG SHUI PENTRU CASA 
Nord: Cariera, Vointa, Puterea

Element: Apa

Semn Cardinal: Nord

Culori: negru, albastru

Creste in putere in combinatie cu: Metal

Se micsoreaza in putere in combinatie cu: Lemn 


Daca vrei o cariera mai buna si mai mult succes in afaceri sau daca vrei sa schimbi locul de munca sau sa avansezi acolo unde te afli, pui in aceast sector lucruri care reprezinta apa.Apa simbolizeaza viata si poate fi exprimata printr-o oglinda cu rama de metal, metalul amplificand elementul apa. O vaza cu flori, o fantanita sau un acvariu, poate imbunatati cariera. Usa care se afla in aceasta zona trebuie sa fie foarte curata si lipsita de greseli. Ai grija sa nu ai nimic de lemn prin zona.Metalul accentueaza forta apei, asa ca pentru a asigura succesul in cariera, poti folosi si metal

Feng shui pentru familie, prietenie si sanatate


Est: Familia, prieteniile, sanatatea

Element: Lemn

Punct Cardinal: Est

Culori: lila, verde

Creste in putere impreuna cu: Apa.

Scade in putere in combinatie cu: Foc. 


Toti avem nevoie de-o viata buna de familie, la fel ca si de prieteni buni. Acest sector trebuie sa contina poze cu prieteni si cu familia, plante, sau poze cu plante, obiecte lungi sau/si de culori verzi sau lila. 
Aici poti sa pastrezi si toate cadourile de la prieteni si de la familie. Lucrurile stricate trebuie reparate, pentru ca ideea este ca reparandu-le sanatatea familiei se imbunatateste. Tot aici puteti chiar sa puneti si fotografii cu persoane care vreti sa fie buni prieteni, cum ar fi poza cu tine impreuna cu seful tau sau alti oameni importanti. Pentru a imbunatati comunicatia, aici poti folosi din belsug elementul apa - cu ajutorul oglinzilor cu rama de lemn sau a unei mici fantani. Trebuie sa evitati sa aveti aici ceva care reprezinta focul - cum ar fi lumanari.

Banii si siguranta adusa de Feng Shui


Sud est: Banii, Siguranta, Linistea

Element : Lemn
Punct Cardinal : Sud est

Culori: lila, rosu, verde

Creste in putere impreuna cu: Apa.
Scade in putere impreuna cu Foc. 


 Aveti mai multa nevoie de bani? Atunci ar fi bine sa activati zona sud estica din fiecare camera. Acest lucru se face cel mai usor prin a plasa niste plante verzi in aceasta zona. Poze cu pomi, plante, fluviu sau marea sunt deasemeni bune. Elementul Apa, trebuie plasat acolo in cazul in care vreti sa intariti puterea Lemnului. Asa ca puteti sa agatati acolo o oglinda. Aici puteti sa puneti si lucruri care simbolizeaza bani. Evitati Focul, ori banii nu vor veni deloc sau dispar foarte repede.

Feng Shui - dragostea, prietenia si casnicia


Sud vest: Dragostea, Prietenia, Casnicia

Element Pamant
Punct Cardinal: Sudvest
Culori: roz, lila
Creste in putere impreuna cu: Foc

Oamenii cu probleme in relatii isi activeaza aceasta zona, pentru a atrage dragoste si prietenie in viata. Este important sa ne aducem aminte ca aici domina Pamantul si ca cele mai bune culori sunt roz si violet. Obiecte care simbolizeaza dragostea sunt foarte importante aici, dar acestea trebuie sa fie din ceramica sau portelan si nu este deloc gresit sa amplificati zona cu elementul Foc- prin a pune de exemplu 2 lumanari roz in aceasta zona sau o veioza cu bec rosu sau roz. Pentru a va pastra relatiile ajunge sa folositi elementul lemn - poze cu paduri sau plante verzi, in vase de ceramica sau lut. 
Pentru a primi mai multe invitatii,trebuie sa puneti becuri puternice in aceasta zona de culori rosii, roz sau violete. Ele trebuie sa fie plasate cel putin 150 cm deasupra podelelor.Mesajul Arhanghelului MIHAIL pentru luna martie"Nu vă temeți, dragilor! În luna aceasta, foarte mulți dintre voi vă veți recunoaște puterea, veți conștientiza această mare energie existentă în ființa voastră; iar voi, astfel conștientizați, veți începe să v-o recunoașteți, să v-o acceptați și să v-o revendicați ca un drept al vostru, o însușire care vi s-a dat chiar de la început.
Așteptați-vă la lucruri mari pentru fiecare dintre voi, cei care v-ați trezit sau sunteți în acest minunat proces de ieșire din letargie și reactivare totală a ființei care sunteți. Adormita voastră putere se trezește acum și trece în fruntea tuturor acțiunilor pe care le veți intenționa. Este posibil, ca la primele acțiuni, să nu vă fie foarte clar care este drumul de urmat, care este partea spre care trebuie să vă îndreptați. Fiți toleranți cu voi înșivă, și scuzați-vă neîndemânarea și nehotărârea inițială, căci răul cu binele încă se mai împletesc acum în realitatea voastră cotidiană. Fiți răbdători și toleranți cu voi înșivă și nu vă precipitați (ceea ce nu înseamnă că eu vă invit la espectativă). Veți învăța curând cum să vă folosiți puterea în cel mai înalt interes al vostru.
Unii dintre voi sunteți în așteptarea unor sincronizări divine și eu vă spun acum un lucru: în loc să așteptați ceva anume, activizați-vă voința și dorința de a vă recupera puterea.
Năzuiți pentru aducerea puterii voastre în momentul de acum și asta vă va hrăni și va ajuta la creșterea voastră rapidă. Aceasta este o lună (martie) special destinată realizării acestei puteri, de fapt a recuperării ei, confirmarea fiindu-vă dată prin amplificarea acestei puteri, inclusiv în aspectul ei fizic. Fericirea vine prin așteptare răbdătoare dar nu prin inactivitate, somnolență sau retragerea din fluxul energetic al prefacerilor.”
”Ghid pentru luna martie 2016”
De la Arhanghelul Mihail
26 februarie 2016

Un univers sensibil la dorintele noastre"In starea de necunoastere cand incepem sa cautam si sa intrebam Universul: Cum pot sa ies din aceasta situatie?
Si cand punem Universului aceasta intrebare, cand devenim cautator, Universul ne va raspunde.
Este minunat modul cum raspunde Universul.
Printr-o serie de situatii, printr-un numar de lucruri Universul poate sa va raspunda deoarece in inima intregului Univers se afla aceeasi putere absoluta.
Tot ce este intrupat in Univers poarta aceasta putere absoluta la diferite niveluri de manifestare sau de constiinta sau constienta. Asadar, Universul nostru este un Univers sensibil. "
Maestrul Sri VASUDEVA


Fie ca noi sa fim binecuvantati cu vindecare.
Fie ca noi toti sa fim binecuvantati cu vindecare, si sa sprijinim vindecarea lumii noastre ranite.
Lumea noastra necesita vindecare. Lumii noastre ii trebuie iubire, nu furie, nu ura, nu amaraciune.
Lumii noastre ii trebuie iubire, iubire neconditionata.
Noi producem schimbarea prin canalizarea energiilor pozitive catre lumea noastra.
Fie ca intentiile noastre de vindecare sa intalneasca binecuvantarea, si fie ca noi toti sa ne realizam visul nostru de bunastare totala.
Maestrul Sri VASUDEVA

joi, 10 martie 2016

Granita dintre bine si rau
MĂ GÂNDESC LA CE ESTE BINE SAU LA CE ESTE RĂU? Intrebarea: „Mă gândesc la ce este bine, sau la ce este rău?" are puterea de a transforma un moment de disperare, într-unui de bucurie. Atunci când căutăm binele, focalizăm conştient lentilele percepţiilor noastre. Dintr-o dată, putem vedea binele din orice situaţie şi din orice persoană. Pentru cei mai mulţi dintre noi, a căuta binele nu este modul normal de a privi lumea. De fapt, suntem pregătiţi pentru a observa răul din orice relaţie sau situaţie. Dar atunci când alegem să căutăm binele, o realitate complet nouă ni se dezvăluie. Oamenii care au succes în viaţă, caută binele. Să vă dau un exemplu. Există mai mult de şapte sute de agenţi imobiliari în oraşul Lajolla, California, în care locuiesc eu şi probabil sunt mai puţin de douăzeci cei care fac majoritatea afacerilor. Am avut privilegiul de a lucra cu unul dintre aceşti douăzeci, un bărbat pe nume Ozstar Dejourday. De fiecare dată când sunam, şi intram pe căsuţa vocală, mă întâmpina vocea lui entuziastă: „Vă mulţumesc pentru telefon. Ce viaţă minunată avem noi cei care locuim în frumosul orăşel La Jolla, California!" Doar auzindu-i vocea simţeam nevoia să mă scol în picioare, să zâmbesc şi să respir cu recunoştinţă. 
Ozstar este omul care caută binele,într-o zi, i-am cerut lui Ozstar să-mi spună ce îl însufleţeşte întratât, încât îi molipseşte pe toţi cei pe care-i întâlneşte, cu atitudinea lui pozitivă. Am vrut să descopăr ce lentile speciale foloseşte el, de vede viaţa ca pe o sărbătoare magică. S-a uitat la mine şi, cu un zâmbet larg pe faţă, mi-a spus: „Ochii, mintea şi inima ţi-au fost date pe gratis, la fel şi aerul, apa şi strălucirea soarelui. Cum să nu fii recunoscător pentru toate aceste daruri preţioase! De aceea, cuvântul mulţumesc este cel mai important cuvânt din orice limbă. Atunci când spunem „Mulţumesc", suntem acolo pentru toate darurile noastre şi pentru iubirea pe care o împărtăşim." 
Perspectiva luminoasă adoptată de Ozstar mi-a amintit de unul dintre citatele mele preferate, din Marcel Proust: „Adevărata aventură a descoperirilor constă nu în a vizita peisaje noi, ci în a le vedea cu ochi noi." 
Atunci când căutăm binele, invităm viaţa să ne inunde cu toate darurile ei multiple. Căutând binele, ne deschidem inimile şi putem trăi într-o stare de recunoştinţă pentru tot ce avem. Aceasta ne face să apreciem lucrurile mici care ne binecuvântează în fiecare zi. Ne face să nu mai considerăm că darurile vieţii ni se cuvin de drept. Gândiţi-vă doar pentru cât de multe lucruri puteţi fi recunoscători! Faptul că citiţi această carte înseamnă că aveţi capacitatea de a citi şi, în acelaşi timp, că aveţi resursele financiare de a cumpăra o carte, sau de a intra într-o bibliotecă. Inima voastră pompează, plămânii voştri respiră şi aveţi capacitatea nepreţuită de a vedea, simţi, gusta şi mirosi. Acestea sunt daruri extraordinare! Starea de recunoştinţă se regăseşte în fiecare dintre noi şi, atunci când ne oprim şi punem această întrebare, accesăm imediat nivelul acela de conştiinţă unde se găseşte iubirea şi recunoştinţa. Când căutăm binele, suntem un model de inspiraţie pentru copiii, prietenii, colegii noştri şi pentru comunitatea în care trăim. A căuta binele, e o artă care cere practică. Dar iată răsplata: când căutăm binele, ne simţim puternici, buni şi merituoşi. Când căutăm răul, ne simţim prost, resemnaţi şi dezamăgiţi. E uşor să cauţi ce este rău. Pentru cei mai mulţi, acesta este modul normal de a privi lumea. Suntem experţi în a descrie amănunţit ce nu e bine la serviciu, în relaţiile noastre, la profesorii, copiii, trupurile, guvernele şi conturile noastre din bancă. Căutăm să găsim ce e rău, alegem să ne trăim vieţile privind prin lentilele cele mai înguste posibil, concentrân-du-ne pe zonele în care ni s-au înşelat aşteptările, în care ceilalţi nu ne-au îndeplinit dorinţele, în care lumea nu arată aşa cum am hotărât noi că ar trebui să arate. Când privim la ce este rău, ochii noştri se concentrează pe defectele celorlalţi, subliniindu-le slăbiciunile şi incompetenţa. în afară de a ne schimba imediat perspectiva asupra vieţii şi, în consecinţă, dispoziţia noastră sufletească, această întrebare ne arată că, poate - doar poate - ce este rău nu este „acolo", la ceilalţi. Poate că problema nu e în afara noastră, ci mai degrabă în propriile noastre lentile, cele prin care am ales să privim lumea. Putem să combatem uşor acest punct de vedere, spunând că sunt de vină partenerii noştri, şefii noştri şi chiar şi chelnerul care a adus salata pe care n-o doream. E absolut sigur că dacă în orice situaţie vom căuta ce este rău, îl vom descoperi. Atunci, experienţa pe care o vom trăi va fi una de dezamăgire şi nemulţumire. în momentul în care descoperim ceva rău, în mod automat arătăm cu degetul, acuzând persoana sau situaţia vinovată. E uşor să dai vina pe alţii. A da vina pe ceilalţi este modul de dezvinovăţire al celor leneşi. Am făcut-o şi eu de un milion de ori până acum. l-am arătat cu degetul pe alţii, în loc să-mi asum responsabilitatea pentru realitatea pe care o văd. Am fost vinovată de a-mi fi acuzat şeful, prietenul, consilierul - şi chiar pe mama - pentru nemulţumirea mea. A-i face pe ceilalţi vinovaţi este scuza noastră, atunci când trebuie să ne justificăm capriciile şi comportamentul necorespunzăîor. Con-centrându-ne pe ceea ce este rău, evităm să ne asumăm responsabilitatea. Luna trecută, am cerut unui grup de zece persoane să mediteze la această întrebare şi să observe de câte ori pe zi dau vina pe ei înşişi, pe o altei persoană, sau pe un anumit eveniment din vieţile lor. lată ce mi-au spus, ulterior: Naomi a primit de la un prieten un e-mail, care conţinea o poză cu ea. Uitându-se la poză, primul ei gând a fost: „Doamne, arăt într-adevăr rau". Tot ce putea vedea erau defectele - dinţii strâmbi, ridurile de la ochi, pielea lăsată de pe gât. Nu-i plăcea nimic la poză. Naomi chiar l-a acuzat pe cel care-î făcuse poza că nu o fotografiase dintr-un unghi bun! Când şi-a dat seama că se concentrase numai pe ce era rău la ea, Naomi a hotărât să petreacă aceiaşi timp uitându-se la ce era bun. A făcut o listă cu toate lucrurile pentru care îi era recunoscătoare corpului ei şi o listă cu tot ce îi plăcea la ea. Era recunoscătoare pentru faptul că era foarte sănătoasă, că avea un corp puternic şi o inimă caldă. Era recunoscătoare că zâmbeşte des şi că are nişte ochi strălucitori, plini de iubire, îi plăcea pielea ei bronzată şi frumosul ei păr blond. Dispoziţia lui Naomi s-a schimbat dintr-o dată, în momentul în care a început să se uite la ce era bine. Kim a sesizat cum înrăutăţea lucrurile prin observaţii, aparent nesemnificative. într-o seară, avea o conversaţie plăcută cu soţul ei, când a început să observe modul în care el bea,. înghiţitură după înghiţitură, din paharul cu suc. S-a adâncit atât de mult în judecăţile ei referitoare la cât de des bea el din suc, că de-abia se mai putea concentra pe ceea ce fusese o conversaţie foarte interesantă. în loc să se uite la ce era bun la el, ea se concentrase pe singurul lucru care o deranja în acel moment. Kim şi-a dat brusc seama că, dacă se concentrează pe ce era rău, îşi fura plăcerea de a avea o seară de intimitate cu soţul ei. S-a oprit, a respirat adânc şi s-a uitat în ochii soţului ei. Şi-a amintit de tot ceea ce iubeşte la el şi a fost recunoscătoare pentru nenumăratele daruri pe care el le aduce în fiecare zi în viaţa ei. Punând întrebarea, a reuşit să transforme un moment de neplăcere şi frustrare, într-un moment de recunoştinţă si iubire sinceră. Erin aşteptase şase ani ca să rămână însărcinată si să aibă familia pe care şi-o dorise din totdeauna. Când l-a născut pe Jonathan, era convinsă că el era cea mai perfectă creatură de pe Pământ. Acum, la cinci ani, Jonathan se duce la grădiniţă, într-o zi, când Erin a ajuns la grădiniţa lui Jonathan, educatoarea a făcut o remarcă referitoare la obiceiul băiatului de a se scobi în nas. Erin era îngrozită. Ştia că, ocazional, Jonathan manifesta acest comportament neplăcut şi acasă, dar se simţea stânjenită şi ruşinată că făcea acelaşi lucru şi la şcoală. Pe măsură ce devenea tot mai preocupată de prostul obicei al fiului său, Erin pierdea din vedere imaginea generală - aceea că fusese binecuvântată cu un copil sănătos, amuzant, creativ şi iubitor. Cu cât Erin îl mustra mai mult pentru comportamentul lui, cu atât mai mult Jonathan făcea acest lucru - uneori scobindu-se în nas chiar în faţa ei, pentru a-i atrage atenţia, într-un final, când Erin a realizat că se concentra doar pe părţile rele ale fiului ei, a hotărât să renunţe la a-i mai corecta comportamentul şi, în schimb, să se concentreze pe lucrurile bune ce-l caracterizau. înainte de culcare, după ce îi citea o poveste, Erin îl mângâia pe cap şi îi vorbea de toate lucrurile care îi plăceau la el. După câteva zile, Jonathan a încetat să-şi mai scobească nasul pentru a-i face în ciudă mamei lui şi, în schimb, părea extrem de fericit, atunci când ea avea numai cuvinte bune la adresa lui. Fusese una dintre cele mai aglomerate săptămâni pentru Ed, un bărbat care lucrează ca director de producţie într-o companie de comerţ. Era în mijlocul activităţii de stabilire a miilor de detalii de dinaintea unui show prezentat de firma sa, când a primit un telefon de la şeful său, care-l ruga să lase totul deoparte şi să vină la sediul firmei, pentru o scurtă întâlnire. Pe drumul spre întâlnire, Ed şi-a dat seama că dispoziţia i se schimbase brusc. Mai devreme muncise cu plăcere, dar acum se simţea neliniştit şi supărat. într-un moment de conştientă, Ed şi-a pus întrebarea: „Acum caut binele, sau răul?" Curând a înţeles de ce dispoziţia i se schimbase în mod radical. Nu numai că el considera întâlnirea ca ceva rău, dar îşi învinovăţea şeful pentru că-l chemase să fie prezent şi se învinovăţea şi pe el pentru că nu dorea să meargă acolo. M-a sunat şi mi-a spus: „OK, Debbie, acum înţeleg. Văd ce fac şi ce mă determină să mă supăr. Şi, începând cu acest moment, hotărăsc să văd numai binele dintr-o situaţie." Ed a respirat adânc şi a făcut o nouă alegere - aceea de a declara că este absolut perfect dacă se duce la o întâlnire în mijlocul zilei. El sa gândit la toate avantajele acestei schimbări bruşte de program: i-a oferit şansa de a ieşi din birou pentru un timp şi de a se întâlni cu colegii, înainte de spectacol. Doar schimbând perspectiva de la rău la bine, Ed a putut să se simtă din nou mulţumit şi a putut să se relaxeze şi să se bucure pe durata întâlnirii. S-ar putea ca aceasta să fie cea mai importantă întrebare pe care ne-o putem pune, dacă suntem într-adevăr hotărâţi să trăim o viaţă plină de linişte şi mulţumire. Abraham Lincoln ne aminteşte că, suntem exact atât de fericiţi pe cât hotărâm să fim. Căutarea răului ne împiedică să vedem perfecţiunea care există în vieţile noastre, în clipa prezentă. Trebuie să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă ne-am schimba lentilele prin care privim lumea. Cum s-ar modifica vieţile noastre, dacă i-am privi pe colegii noştri de serviciu ca pe nişte fiinţe divine, care se află aici ca să ne împărtăşească din înţelepciunea lor? Ce s-ar întâmpla dacă ne-am considera vecinii ca fiind cei mai înţelepţi oameni din lume? Ni se vor părea mai altfel decât îi vedem acum? Cum ar fi dacă ne-am privi partenerii ca pe nişte persoane a căror unică menire este de a ne aduce nouă fericire şi bucurie? Ce am auzi? Ce am vedea? Ce ar fi posibil? Să căutăm binele poate fi o alegere care să ne îmbunătăţească viaţa - o alegere care promite să ne asigure pacea, mulţumirea şi împlinirea.

Viata implinita
ACEASTĂ ALEGERE VA DUCE LA O VIAŢĂ ÎMPLINITĂ PE TERMEN LUNG SAU VA CONSTITUI DOAR O SATISFACŢIE DE MOMENT? 

Cei mai mulţi dintre noi doresc să-şi creeze un viitor care ne aduce împliniri şi inspiraţie. Pierdem un număr nesfârşit de ore visând la ziua în care obiectivele noastre vor fi atinse şi inimile noastre vor fi împăcate. întrebarea: „Această alegere va duce la o viaţă împlinită pe termen lung, sau va constitui doar o satisfacţie de moment?" este vitală pentru toţi cei ce sunt hotărâţi să-şi transforme visele în realitate. Concentrarea pe dorinţele noastre pe termen lung este esenţială în timp ce ne ocupăm de activităţile cotidiene, deoarece e atât de uşor să ne abatem din drum şi să uităm, pentru un timp, ce anume vrem, exact când avem de gând să ne deplasăm cu toată forţa în direcţia viitorului pe care-l dorim. Atunci când, înainte de a lua o hotărâre, ne punem această întrebare, ne putem da seama dacă alegem să mergem drept pe drumul spre visele noastre, sau optăm pentru o rută ocolitoare. Pentru a avea o viaţă împlinită pe termen lung, trebuie să nu pierdem din vedere perspectiva stabilită pentru viitorul nostru. Pentru a menţine cursul e nevoie de o oarecare tenacitate şi putere de concentrare. Este inerent naturii umane să alegem calea cea mai uşoară, preferând să suferim consecinţele comportamentului nostru ... mai târziu. Dorinţele de moment sunt mai puternice decât angajamentele noastre pe termen lung. Alegerile făcute pe moment, fără să ne gândim la consecinţe, se bazează pe obţinerea de recompense imediate. Acestea vin pe neaşteptate - de obicei sub forma unui impuls venit din interior, sau a unei pofte. Ele pot veni pe furiş, brusc, şi sunt cunoscute sub denumirea de „hoţi de vise". Atunci când facem alegeri care răspund unui îndemn, unui impuls sau unui capriciu, putem fi siguri că ele se bazează, mai degrabă, pe recompensa imediată, decât pe atingerea obiectivelor pe termen lung. Recompensa imediată este, de cele mai multe ori, o iluzie. Ea este o încercare de a ne păcăli. Adevărul e că nu poţi considera ca fiind recompensă, ceva care ne strică planurile de viitor. Fratele meu, Michael, mi-a spus odată: „Recompensă imediatăeste o denumire improprie, deoarece nu e o definiţie reală a ceea ce se întâmplă cu adevărat. Ar trebui denumită recompensă instantanee, pentru că nu durează decât pe moment. încercaţi să vă faceţi rapid o plăcere, dar remuscarea se instalează imediat ce va daţi seama că v-aţi îndepărtat de la obiectivele propuse. Impulsul de moment a dispărut, dar vinovăţia a rămas". Realitatea este că alegerile care ne susţin planurile pe termen lung, nu sunt întotdeauna uşor de făcut Ele nu sunt cele mai plăcute, sau cele mai incitante. Dar, a face alegeri ţinând cont de viitorul nostru, este un lucru vital - dacă vrem ca perspectiva stabilită de noi să devină realitate. Atunci când facem alegeri care sunt în opoziţie cu visele noaste, ne privăm singuri de viitorul pe care-l dorim. A ne păcăli că vom ajunge la destinaţia dorită, deşi nu mergem pe ruta stabilită, este o glumă proastă. Recompensa instantanee ne face să călătorim, iar şi iar, în aceleaşi cercuri vicioase. Aşa cum spunea odată psihologul Rollo May: „Nebunia face ace- laşi lucru, iar şi iar, şi aşteaptă să obţină rezultate diferite". Dacă dorim un viitor nou, care să nu semene cu trecutul nostru, trebuie să facem alegeri noi în prezent. Suntem maeştri în a găsi scuze şi în a ne păcăli pe noi înşine, considerând că lucrurile se vor schimba în mai bine, printr-o minune. Dar reţineţi: alegerile mici care sunt în perfect acord cu perspectiva noastră pe termen lung, sunt poarta către viitorul pe care-l dorim. Cei mai mulţi dintre noi, întrun moment sau altul în viaţă, am avut tendinţa de a lua decizii impulsive, care ne-au îndepărtat de pe calea către împlinirea viselor noastre, direc-ţionându-ne pe un drum lung şi întunecat, spre niciunde. Poate vă amintiţi de un moment în care aţi simţit pofta de a mânca un profiterol, exact după ce aţi început un regim de slăbire. Sau, poate, aţi fost prins comandând produse dintr-un catalog, exact după ce v-aţi achitat datoria de pe cârdul cu dobânda cea mai mare. Aceste impulsuri vin pe neaşteptate şi, dacă le urmăm, ele ne vor face să ne uităm angajamentele, numai pentru a satisface o dorinţă de moment. Denise era divorţată de peste douăzeci de ani şi în câteva luni va împlini cincizeci. A venit la mine, dorind cu disperare să afle de ce nu întâlnise bărbatul visurilor sale. Dorinţa de a se îndrăgosti şi de a se recăsători o avea de mulţi ani. Povestea Denisei referitoare la motivul pentru care nu are relaţia dorită, spunea că niciodată nu întâlneşte genul potrivit de bărbat. Era o scuză - la fel de bună ca oricare alta - care să motiveze faptul că era încă singură, după atâţia ani. Dar, la o privire mai atentă, am descoperit un adevăr mai adânc: Denise se întâlneşte numai cu bărbaţi care sunt cu zece până la cincisprezece ani mai tineri decât ea - bărbaţi care caută o relaţie pe termen scurt şi nu o relaţie angajantă, pe termen lung. Astfel, în loc să fie fidelă dorinţei sale cele mai adânci şi să caute pe cineva care doreşte acelaşi lucru ca şi ea, Denise alege calea cea mai uşoară, preferând o noapte de distracţie. Această relaţie durează, de obicei, câteva săptămâni şi apoi rămâne singură - cu nimic mai aproape de scopul ei, decât era cu câteva săptămâni înainte. De ce alegem calea cea mai uşoară, preferând să suferim consecinţele mai târziu? Atunci când părăsim calea care duce la împlinirea viselor noastre, putem fi siguri că există o nevoie inconştientă care încearcă să ne atragă atenţia. Şi, dat fiind că cei mai mulţi dintre noi nu-şi fac timp să se îngrijească de lumea lor interioară, singurul mod prin care nevoile inconştiente pot fi satisfăcute, este prin transpunerea lor în fapte, folosind impulsurile şi dorinţele noastre urgente. Ca oameni, e posibil să aveţi multe nevoi neîmplinite, de care sunteţi, sau nu, conştienţi. Aceste nevoi stau în permanenţă la pândă, căutând ocazii pentru a fi satisfăcute. Dacă nu facem alegeri conştiente pentru a le satisface, ele se comportă ca nişte intruşi, apucând tot ce le poate satisface pe termen scurt. Deseori folosim acelaşi comportament pentru a satisface nevoi inconştiente diferite. într-o zi puteţi mânca o prăjitură cu ciocolată, pentru că vă simţiţi deprimaţi. A doua zi, o mâncaţi pentru că v-aţi certat cu soţia şi, cu următoarea ocazie, pentru că nu sunteţi mulţumiţi de slujba pe care o aveţi. Noi acţionăm pe baza acestor impulsuri, deoarece încercăm să schimbăm ceea ce simţim - iar adoptarea celor mai uşoare soluţii, ne oferă speranţa de a găsi puţină linişte. încercăm să ne tratăm cu ceva care, în final, nu este bun pentru noi. Ceea ce arată ca o satisfacţie pe moment, este, în realitate, o formă de autopedepsire. E absolut necesar să recunoaştem nevoile noastre nesatisfăcute şi să avem grijă de ele, deoarece, dacă nu o facem, vom merge permanent pe căi care mai degrabă ne îndepărtează de scopurile noastre, decât ne apropie de ceea ce ne dorim. Atunci când nu ne ocupăm de nevoile nesatisfăcute care zac în noi, ele vor continua să ne împingă spre un comportament impulsiv, ne vor face să uităm de perspectiva noastră pe termen lung, în favoarea unor recompense pe termen scurt. Astfel, nevoile nesatisfăcute, şi nu perspectiva de viitor, sunt acelea care ne influenţează comportamentele. Bob are patruzeci de ani şi e comerciant pe Wall Street. El evită categoric să-şi înfrunte sentimentele - indiferent de consecinţe. Odată era un om foarte bogat, dar acum se luptă de şase ani cu probleme financiare. Bob refuză să recunoască adevărul în legătură cu situaţia lui financiară şi, astfel, poate evita sentimentul de durere cauzat de greşelile din trecut şi de amintirea pierderilor financiare. Dacă ar putea să-şi manifeste sentimentele care-l copleşesc şi vinovăţia cauzată de modul în care-şi administrase banii, ar evalua corect situaţia şi ar elabora un nou plan. în schimb, el înrăutăţeşte situaţia, acţionând pe baza aceloraşi impulsuri care l-au dus, iniţial, în situaţia financiară precară în care se găseşte astăzi, l-am povestit lui Bob despre Teoria gropii, a prietenului meu, Dennis Schmucker, care spune: „Când te afli într-o groapă, nu mai continua să sapi." într-un final, când Bob a fost doborât complet de încercările ratate de a redobândi controlul, a fost forţat să recunoască că toate eforturile lui de a-şi recâştiga banii erau căi uşoare de rezolvare, care se sfârşeau cu înrăutăţirea situaţiei şi care-î măreau foarte tare starea de anxietate.' Când a fost forţat să înfrunte realităţile propriei situaţii, lau copleşit sentimentele de ruşine şi de disperare, pe care le evitase de atâta timp. Datorită confruntării cu aceste sentimente şi nu prin mascarea lor cu o nouă schemă de îmbogăţire rapidă, Bob a putut pune întrebările potrivite, iar ulterior a putut să acţioneze într-un mod care ştia că-l va ajuta ca, pe termen lung, să obţină stabilitate financiară. Există un gen de iluzie care ne face să credem că vom găsi drumul spre ieşire, dacă continuăm să săpăm şi mai adânc. Facem o mulţime de cumpărături, pentru că am făcut economii mai mult timp. Continuăm să jucăm, deşi tocmai am pierdut salariul nostru pe o lună. Lucrăm la sala de sport timp de două ore şi ne răsplătim efortul cu o îngheţată. Toate acestea conţin un paradox - deoarece, chiar şi atunci când trebuie să ne concentrăm pe planurile noastre pe termen lung, nu vrem să ne lipsim de mici plăceri, în viaţa de zi cu zi. Trebuie făcută, însă, menţiunea că nu toate alegerile care implică recompensa instantanee sunt neapărat rele. Unii oameni sunt atât de concentraţi pe viitor, încât se privează de orice distracţie. Cu toţii avem nevoie ca, uneori, să iăsăm garda jos şi să ne distrăm. Toţi avem dreptul de a ne relaxa din când în când; trebuie doar să fim atenţi să nu facem asta, exact în aspectele din viaţă pentru care luptăm. Deci, dacă scopul vostru este acela de a slăbi, trebuie să fiţi atenţi, atunci când vă satisfaceţi poftele în acest domeniu. La fel, dacă scopul vostru este să economisiţi bani, atunci, mai degrabă mâncaţi un profiterol, decât să vă satisfaceţi dorinţa de a cumpăra o jachetă de 300$. întrebările pe care trebuie să vi le puneţi sunt: „Această acţiune mă va împiedica să-mi îndeplinesc obiectivele?" şi „Chiar pot să fac o alegere conştientă în acest domeniu al vieţii mele, sau acţionez pe baza unei nevoi inconştiente?" Următoarea întrebare potrivită: „Această alegere îmi va aduce o satisfacţie pe termen lung, sau o recompensă pe termen scurt?", ar trebui folosită atunci când vedeţi că nu vă apropiaţi de obiectivele propuse, atunci când aceleaşi scopuri nu sunt atinse an după an şi atunci când vă daţi seama că repetaţi aceleaşi comportamente, iar şi iar. Această întrebare poate constitui un ghid important de urmat, în timp ce vă desfăşuraţi activităţile zilnice. Vă va ajuta în examinarea şi demontarea comportamentelor automate, care v-au prins ca într-o capcană. Numai atunci când evaluaţi situaţiile din perspectiva cea mai înaltă a vieţii voastre, puteţi vedea dacă alegerile respective vă vor sprijini planurile pe termen lung, sau nu. Folosirea acestei întrebări vă permite să renunţaţi la ceva ce vă doriţi, pentru ceva ce vă doriţi mai mult Vă oferă un barometru stabil pe care să-l utilizaţi, atunci când vreţi să determinaţi dacă alegerile pe care le faceţi astăzi, vă vor ajuta în viitor.