joi, 24 martie 2016

Conştientul şi subconştientulConştientul şi subconştientul
Pentru o înţelegere cît mai corectă a fenomenelor ce se petrec în mintea noastră, vom asemăna mintea cu o grădină. Dumneavoastră sunteţi grădinarul, care plantează în tot cursul zilei diferite seminţe (gîndurile întreţinute în subconştientul propriu). 

Ceea ce acum semănaţi în subconştient veţi recolta ca efecte mai tîrziu, în corpul şi destinul dumneavoastră.De aceea, începeţi prin a semăna gînduri de pace, de bucurie, de bunăvoinţă şi prosperitate. Meditaţi în linişte şi plini de aspiraţie asupra acestor calităţi, acceptaţi-le înmod plenar în mentalul conştient, adică în cel care raţionează. Continuaţi să cultivaţi cu perseverenţă aceste minunate gînduri - seminţe şi veţi culege o recoltă bogată.
Subconştientul vostru este asemenea unui sol, ce hrăneşte orice fel de seminţe, fie ele bune sau rele. 

Credeţi că agricultorii culeg struguri din mărăcini sau smochine de pe scaieţi? 
Orice gînd este o cauză şi orice acţiune este un efect. De aceea, este esenţial să ne dirijăm gîndurile, astfel încît să nu creem decît fenomene benefice.Atît timp cît gîndiţi în mod corect şi înţelegeţi acest mecanism, dacă gîndurile depozitate mereu în subconştient sunt constructive, armonioase şi paşnice, puterea lui colosală vă va răspunde şi va creea numai stări armonioase, precum şi o tovărăşie agreabilă şi favorabilă din toate punctele de vedere. 

Dacă veţi începe să controlaţi procesele ce au loc în gîndire, veţi deveni capabili să vă folosiţi puterile subconştiente în orice problemă, oricît de dificilă ar fi ea. Altfel spus, veţi începe să controlaţi şi să colaboraţi în mod conştient cu puterea infinită, cu legea atotputernică ce guvernează toate fenomenele acestei lumi.Priviţi în jurul vostru şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor că marea majoritate a oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar cei cu adevărat iluminaţi se preocupă intensde descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din interiorul lor. 


Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gîndurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. 

Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este de fapt creeat chiar de noiînşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.Prin cunoaşterea interacţiunii ce are loc între conştient şi subconştient, vă veţi putea transforma întreaga viaţă. Pentru a schimba condiţiile exterioare, trebuie să acţionaţiasupra cauzei care le-a produs. 

Majoritatea oamenilor încearcă să modifice circumstanţele şi situaţiile cu care se confruntă doar prin acţiuni directe şi superficiale asupra lor. Pentrua suprima neînţelegerile, dezordinea, sărăcia sau neputinţa, trebuie înlăturată chiar cauzalor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care gîndiţi.Trăiţi într-un ocean profund, plin de bogăţii infinite. Subconştientul vostru este extrem de sensibil la orice gînd pe care-l nutriţi.

Aşadar, gîndurile voastre pun în mişca inteligenţa potenţială şi înţelepciunea, forţele vitale şi energiile latente. Aplicînd în practică legile mentalului, aşa cum sunt ele prezentate în acest capitol, veţi reuşi să aduceţi în viaţa voastră confortul, uitînd astfel de grijile sărăciei. Deasemenea, superstiţia şi nesiguranţa vor fi înlocuite de înţelepciune. 

Pacea lăuntrică va alunga orice durere, veselia va înlocui tristeţea, lumina va birui asupra tenebrelor. Veţi dobîndi astfel libertate spirituală şi o deplină încredere în voi înşivă, iar succesul nu va întîrzia să apară în orice veţi întreprinde. Desigur că, din punct de vedere material, psihic şi mental, nu poate exista binecuvîntare mai mare decît obţinerea acestor calităţi.Majoritatea marilor savanţi, a artiştilor, poeţilor, cîntăreţilor, scriitorilor sau amarilor inventatori au cunoscut din proprie experienţă legătura intimă dintre conştient şi subconştient.
Astfel, într-o zi, Caruso - marele tenor de operă - s-a confruntat cu neplăcerile tracului înaintea unui concert. Spunea că-şi simţea gîtul paralizat de spasme, din cauza fricii intense cu care se confrunta. Transpiraţia curgea din abundenţă pe faţa sa. Îi era ruşine că încă mai tremura de nelinişte şi spaimă, iar peste cîteva minute urma să intre în scenă. 

Îşi spunea: “Mă voi face de rîs. Nu voi putea cu nici un chip să cant.”. Deodată, în prezenţa celor din culise, începu să strige: “Micul Eu vrea să-l sugrume pe Marele Eu!”.Prin Marele Eu, el înţelegea puterea nesfîrşită, înţelepciunea, ce sălăşluia în subconştient.

Caruso continuă apoi să strige: “Du-te, pleacă! Marele Eu va reuşi să cînte!”.

Subconştientul i-a răspuns, inundîndu-i toată fiinţa cu o forţă nebănuită. Într-adevăr,venind pe scenă, Caruso a cîntat nemaipomenit, cucerindu-şi auditoriul.
În mod evident, marele tenor cunoştea cele două nivele ale mentalului: conştientulraţional şi subconştientul, lipsit de raţiune, care răspunde întocmai gîndurilor pe care le întreţinem. 

Atît timp cît conştientul (Micul Eu) este plin de neîncredere, de griji, deanxietate, emoţiile negative născute în subconştient (Marele Eu) copleşesc fiinţa cusentimente de panică şi disperare. Cînd observaţi acest fenomen, puteţi - precum Caruso- să comandaţi autoritari emoţiilor iraţionale, spunînd: “Taci, fii liniştit, eu comand, iar tu trebuie să te supui. Te controlez pe deplin şi nu trebuie să te manifeşti acolo unde nu ai ce căuta.”Va fi extrem de fascinant şi interesant să constataţi că puteţi vorbi cu autoritate şiputere de convingere către fiinţa voastră profundă şi iraţională, pentru a restabili şi instaura liniştea, armonia şi calmul spiritual. Subconştientul este permanent subiectul sugestiilor conştientului şi, de aceea, el mai este numit şi mentalul subiectiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.