luni, 25 septembrie 2017

Există cu adevărat ingerii ?


Întrebare: Ce este un înger păzitor? Există cu adevărat astfel de fiinţe?

Răspuns: Termenul "înger păzitor" este un concept vag, dar pozitiv. Da, îngerii păzitori există. 


Am putea mai degrabă să-i numim maeştri şi protector - forme de energie conştientă care învăluie fiecare fiinţă şi care uneori se revoltă pe ele din diferite motive. Unele dintre aceste fiinţe spirituale veghează la creşterea capacităţii de înţelegere a omului, urmărind să-l ajute să evolueze, iar altele îl ajută în momentele de criză interioară sau în timpul unor pericole. Ele salvează omul din pericole doar dacă trebuie şi dacă aceasta este în perfect acord cu Voinţa Divină.

Alţii se ocupă de posibilităţile concrete care îi sunt oferite omului de-a lungul existenţei. Nu trebuie să uităm că fiecare dintre aceste fiinţe au un înalt nivel spiritual şi că au experimentat de-a lungul a multe existenţe numeroase metode educative asupra persoanei pe care o ghidează. Bineînţeles că aceşti maeştrii sunt şi protectori ai fiinţei pe care o au în grijă, deşi nu intervin direct asupra evenimentelor, aşa cum tradiţia crede că procedează îngerii protectori. 


O intervenţie directă ar semnifica de fapt o violentare a liberului arbitru al fiinţei.

Aceste fiinţe sunt în permanenţă la dispoziţia noastră ca maeştrii, consilieri şi ghizi, bineînţeles dacă sunt invocaţi prin intermediul meditaţiei sau prin intermediul rugăciunii, dar nu intervin niciodată peste voinţa fiinţei. Acesta este modul în care acţionează.

Termenul de «înger» este de fapt o definiţie a acestor maeştrii. A fost introdus cu secole în urmă de creştini, tocmai pentru a sublinia clar spiritualitatea acestor fiinţe. Dar acest termen nu corespunde în totalitate cu faptele, pentru că aceşti 
maeştrii spirituali ai oamenilor nu prezintă de fapt aripi. Sunt spirite individuale care operează în plan astral şi uneori eteric."

Întrebare."Fiecare fiinţă are un maestru, aşa cum eşti tu maestru lui Charles?"

Răspuns:"În întreg universul, toate fiinţele vii sunt acompaniate şi ghidate de maeştrii, pentru că Dumnezeu în graţia sa infinită a dăruit fiecăruia o fiinţă care să-l ghideze şi care să-l încurajeze. Aceştia sunt maeştrii, doar că în religia creştină sunt numiţi «îngeri». Noi suntem prezenţi şi disponibili pentru toată lumea, pentru a-i ghida în momentul în care sunt în dificultate, pentru a-i ajuta să înveţe să mediteze şi să se roage. Bineînţeles, în limita în care ne permite omul, fără să interferăm cu liberul său arbitru şi cu karma sa..."

Ingerul din noiEste posibil să vorbim despre îngeri din punct de vedere psihologic? Putem să vorbim despre o «întâlnire» la nivel psihic cu fiinţa angelică căreia, după cum spun aproape toate religiile, îi suntem daţi în grijă? 

Este posibil să călătorim atât de mult în profunzimea fiinţei noastre, încât să descoperim această prezenţă de maestru şi sfătuitor, care urmăreşte să conducă spre lumina Conştiinţei pe cei care-i sunt daţi
în grijă? La prima vedere putem să spunem că da. Dar uneori...
Marele înţelept şi iluminat care a fost Carl Gustav Jung a scris în opera sa "Consideraţii psihologice" următoarele:" în fiecare dintre noi există o altă fiinţă, pe care nu o cunoaştem şi nici nu o conştientizăm. Ea ne vorbeşte adesea în timpul somnului şi urmăreşte să comunice cu noi într-un mod care să permită ca
informaţiile să ajungă la noi. 

Când, de exemplu, ne aflăm într-o situaţie aparent de nerezolvat, acest necunoscut poate să ne ajute să facem un pic de lumină, determinându-ne să ne modificăm atitudinea - fapt care ne ajută cel mai adesea să putem ieşi din acea situaţie dificilă."Filimon a dobândit in timp din ce în ce mai multă consistenţă şi realitate, astfel încât a devenit pentru Jung un adevărat interlocutor. În lucrarea sa "Amintiri" citim tot legat de aceasta următoarele: " Filimon şi celălalte imagini ale fanteziei mele mi-au dăruit ferma convingere că există anumite aspecte ale psihicului meu care nu sunt generate de mine, ci sunt produse de la sine şi au o viaţă proprie, Filimon reprezenta o forţă care nu eram eu. 

În fantezia mea, eu conversam cu el şi îmi spunea lucruri la care eu, conştient fiind, nu mă gândisem niciodată; observam că
el era cel care vorbea, nu eu. Îmi spunea, de exemplu, că eu obişnuiam să mă port cu gândurile ca şi cum eu le-aş produce, pe când el considera că gândurile sunt dotate cu viaţă proprie, la fel ca animalele din pădure, ca păsările din cer sau ca oamenii, trăind independent de tine. «Dacă vezi nişte oameni într-o casă, nu spui că
tu i-ai creat sau că tu eşti responsabil de viaţa lor.» Astfel, încetul cu încetul, a reuşit să mă înveţe ce este aceea obiectivitatea psihică şi "realitatea sufletului".

Graţie colocviilor cu Filimon mi s-a clarificat diferenţa care există între mine, gândire şi obiectul gândirii. Astfel, am ajuns să înţeleg că, cu adevărat, este posibil să fac afirmaţii despre lucruri care îmi erau înainte necunoscute şi de neînţeles şi că adeseori ceva din fiinţa mea se revoltă împotriva mea."
Confruntarea cu Filimon i-a dat lui Jung convingerea că avea de a face cu cineva care poseda o anumită independenţă şi care avea înţelepciunea sa autonomă: cu alte cuvinte, cu un adevărat maestru. 
"Din punct de vedere psihologic", scrie Jung,"Filimon reprezenta o inteligenţă superioară. Pentru mine era o figură misterioasă. Adeseori mi se părea la fel de real ca o persoană în viaţă. Mă plimbam cu el prin grădină şi era pentru mine ceea ce indienii ar numi guru."
Raportându-ne la această experienţă a lui Jung, nu putem afirma cu certitudine că psihologul elveţian a avut o întâlnire.cu o fiinţă angelică; dar nu se poate nici nega că Filimon poate reprezenta uri model, care din punct de vedere psihologic ne poate foarte bine aminti de rolul îngerului.

duminică, 24 septembrie 2017

Cand s-au creat ingerii ?


Este posibil - după cum am văzut - să evoluezi, să faci anumite alegeri liber, după propria ta dorinţă, să creşti în iubire şi în înţelepciune. 

Clarvăzătorul suedez ne oferă o nouă viziune despre lumea de dincolo; nu o lume imobilă şi statică, ci o lume activă şi dinamică care corespunde mult mai mult înţelegerii omului modern.

Printre numeroasele sarcinicile îngerilor este - aşa cum am văzut - şi cea de a proteja şi ghida oamenii de-a lungul vieţii lor, urmărind să aibe o influenţă benefică asupra lor, dar respectând în permanenţă libertatea individuală a fiecăruia. 

Putem spune că şi fiinţele demoniace urmăresc întreaga viaţă a individului, încercând de fiecare dată când i se oferă ocazia să-l influenţeze negativ, să aducă răul în viaţa oamenilor şi urmăresc să continue această influenţă şi după moarte. Pe care dintre aceste două influenţe contrare le va alege, ţine numai de fiecare individ în parte, având totală libertate de a opta pentru una sau cealaltă, atât în timpul vieţii cât şi după moarte.

"Omul", scrie misticul suedez, "poate fi în legătură cu infernul prin intermediul spiritelor malefice care se află în lumea spiritelor, sau cu Cerul prin intermediul spiritelor benefice ale aceleiaşi lumi. De aici provine, de fapt, libertatea omului."

Putem spune, susţine Swedenborg, că există o continuă unitate între lumea noastră, şi lumile subtile, uniune care este posibilă în măsura în care omul este în aceiaşi măsură cetăţean al Pământului cât şi un potenţial cetăţean al Cerurilor.

"Fiecare fiinţă trebuie să ştie", spune în continuare misticul suedez, "că se naşte pentru a descoperi Împărăţia Cerurilor, fiind oricând binevenită. Iar cine nu este primit momentan (datorită greşelilor sale n.n.) nu înseamnă că este exclus."

Îngerii lui Emanuel Swedenborg nu sunt, aşa cum reiese din cele spuse până acum, creaţi la începutul Manifestării, ci au apărut pe măsură ce fiinţele umane au evoluat, reîntorcându-se la Tatăl.. "În Ceruri, scrie clarvăzătorul, "trăiesc cei care au privit lumea ca pe o lume a iubirii, a credinţei şi a prea măririi lui Dumnezeu." 

În infern trăiesc trăiesc cei care privesc lumea ca pe o lume infernală şi care nu au nici un fel de credinţă în Dumnezeu."
Toţi, atât îngerii cât şi demonii şi-au început existenţa pe Pământ, sau pe una dintre planetele Universului. Şi apoi au continuat să evolueze sau să involueze, ajungând ori în Împărăţia Cerurilor, ori în lumile infernale, aceasta fiind de fapt materializarea opţiunilor lor.

Intelepciunea ingerilor (4)


"Îngerii", mai spune Swedenborg,poţi să-i recunoşti între ei cu ajutorul limbajului pe care-1 folosesc. Calitatea sunetului corespunde iubirii, articularea sunetului corespunde ideilor. 


Îngerii care sunt foarte înţelepţi ştiu după ce aud o singură frază care este starea fiinţei respective; bucurie sau tristeţe, iertare sau supărare,sinceritate şi adevăr, falsitate şi furie, orgoliu şi dorinţă de onoruri şi aşa mai departe. Prin intermediul limbajului putem descoperi întreaga personalitate a celui care vorbeşte. 

Am ajuns să înţeleg aceasta în urma a numeroase experienţe: am
asistat la momente în care îngerii au salvat viaţa unei fiinţe numai după ce au auzit-o vorbind..."

Legat de limbaj şi informaţii, îngerii au o scriptură care corespunde cunoaşterii şi înţelepciunii lor, dar nu este inteligibilă pentru oameni. Această scriptură are atât un sens literar, dar şi un sens spiritual, sau subtil care derivă direct din gândurile îngerilor. 

"Cei care nu au nici o percepţie a lumii cereşti şi consider că aceasta este formată dintr-o atmosferă foarte pură în care zboară îngerii ca un fel de fiinţe eterice, neputând să vadă sau să audă, aceste persoane nu pot să conceapă că îngerii au un limbaj propriu şi chiar o scriptură."

Îngerii pun în ordine toate lucrurile în cadrul existenţei terestre şi la fel procedează şi cu ceea ce se află în ceruri, care sunt la fel de reale ca ceea ce se află pe Pământ; în Ceruri,îngerii au tot ceea ce le este necesar pentru a-şi duce intr-un mod înţelept existenţa."Cât despre înţelepciunea îngerilor, care derivă din faptul că ei trăiesc învăluiţi direct de Lumina Divină, iată ce ne spune clarvăzătorul suedez: "înţelepciunea îngerilor nu poate fi descrisă cu ajutorul limbajului uman, nu poate fi ilustrată decât cu ajutorul unor exemple. Îngerii pot să exprime cu un singur cuvânt ceea ce oamenii nu pot exprima în fraze întregi; altfel spus, îngerii pot exprima într-un singur cuvânt un număr foarte mare de stări, care nu pot fi exprimate de nici un cuvânt al nici unei limbi de pe Pământ... îngerii pot exprima în câteva cuvinte ceea ce oamenii - scriu în volume întregi şi pot înţelege doar din câteva cuvinte universul interior al celui care vorbeşte... 

Şi îngerii îşi perfecţionează în permanenţă înţelepciunea, dar pot să realizeze aceasta întru eternitate, datorită faptului că înţelepciunea divină este infinită, în timp ce cea a îngerilor este finită.
Şi între infinit şi finit nu există nici un raport."

Limbajul ingerilor (3)


Clarvăzătorul ştie că nu este posibil să descrii cu adevărat lumea spirituală cum este ea, că poţi face aceasta doar 
într-o anumită măsură cu ajutorul imaginilor şi conceptelor
umane. 

Ceea ce spune legat de "pacea Cerurilor" este valabil şi pentru toate
celelalte desdrieri ale lumii de dincolo şi în particular, legat de descrierea fiinţelor angelice, cărora misticul le dăruieşte o parte atât de mare din lucrările sale: "Cel care nu a perceput pacea Cerurilor, nu poate înţelege starea de pace în care se află îngerii. 

Atât timp cât omul trăieşte fiind conştient numai de corp, nu poate înţelege această stare de pace, pentru că în mod curent cunoşterea umană obişnuită este legată numai de anumite fenomene ale naturii. 

Cel care doreşte să înţeleagă aceasta, trebuie să-şi eleveze gândirea şi s-o conducă dincolo de lumea fizică, pentru că numai astfel poate să ajungă să cunoască îngerii. Şi numai dacă va proceda astfel va ajunge să experimenteze pacea Cerurilor şi să poată să o descrie-şi nu cum este ea de fapt, deoarece cuvintele umane nu sunt suficiente pentru a o descrie."

Îngerii nu au noţiunea timpului terestru, pentru că lumea de dincolo se găseşte într-o altă stare temporală. Totul pentru ei se măsoară funcţie de bogăţia universului lor interior: căldura de care dispun este strict corelată cu gradul de iubire pe care-1 pot
emana; lumina funcţie de înţelepciunea pe care o au. Astfel, îi influenţează pe oameni şi le dăruiesc idei spirituale, care în cazul oamenilor cel mai adesea se transformă în idei legate de lumea fizică concretă, bineînţeles în funcţie şi de nivelul persoanei care recepţionează mesajul.

Toată puterea îngerilor provine direct de la Dumnezeu şi îngerii nu-şi atribuie nici un merit pentru ceea ce fac; ei sunt nişte fiinţe libere, iar de gradul libertăţii lor depinde calitatea şi intensitatea iubirii lor, de aici derivând în continuare totul.Îngerii din ceruri au un limbaj anume, identic pentru întreaga lume a îngerilor.


Acest limbaj nu trebuie să-l înveţe, ci este înnăscut în toate fiinţele angelice,"derivând direct din dragostea şi din modul lor de a gândi." Sunetul acestui limbaj corespunde stării lor de iubire, iar articularea sunetului (deci cuvintele) corespunde exprimării gândirii lor.

Ingerii din ceruri descrisi de un clarvazator (2)Îngerii mi-au spus că nu numai palatele şi casele, dar că în general toate lucrurile, care se găsesc înăuntru şi în afară corespund cu starea interioară a celui care locuieşte acel loc, fiind dăruite direct de către Dumnezeu. Casa este strâns corelată cu gradul de bunătate pe care-1 are acel înger. Lucrurile care sunt în casă corespund şi ele stării de bunătate, dar şi percepţiilor şi gradului lor de înţelegere...

Casele în care locuiesc îngerii nu sunt construite ca cele de pe Pământ; acestea sunt dăruite fiecăruia de către Dumnezeu, funcţie de starea lui lăuntrică, de receptivitate faţă de bine şi adevăr. Aceste case se modifică funcţie de starea interioară a îngerilor..."

Referindu-se la nenumăratele activităţi ale îngerilor în ceruri, Swedenborg spune:

"Urmărind să îndeplinească cu foarte multă dragoste toate sarcinile, fiecare înger se manifestă cu multă empatie şi înţelegere faţă de aproapele lui şi cu mult respect şi dăruire faţă de Dumnezeu, care este cel de la care totul porneşte. Lumea îngerilor din Cer este formată din fiinţe divine cu numeroase funcţii şi însărcinări.

Sunt îngeri care au grijă de copiii mici; alţii care îi instruiesc în perioada de creştere; alţii se ocupă de adulţii care pornesc pe calea spirituală, conducându-i spre Împărăţia Cerurilor; alţii protejează oamenii de influenţa spiritelor orientate negativ, spirite novice care adesea de abia au venit de pe Pământ; alţi îngeri îi ajută pe cei care au ajuns în lumi infernale, urmărind să-i convingă să pornească pe calea cea dreaptă..."

Foarte interesant este atunci cănd Swedenborg îi descrie pe îngerii care se află cel mai aproape de oameni, îngerii păzitori: "Aceşti îngeri sunt chemaţi de către oameni pentru a-i ajuta să elimine gândurile şi dorinţele greşite. Acest ajutor îl primim într-un mod liber, chemând spre noi sentimentele lor bune, pentru a ne ajuta să eliminăm toate intenţiile noastre orientate negativ. Toate aceste comuniuni sunt de fapt comuniuni cu Dumnezeu prin intermediul îngerilor, pentru că tot ceea ce realizează îngerii este din ordin divin..."

vineri, 22 septembrie 2017

Cum vede un clarvazator ingerii (1)


Să adori îngerii Luminii, când toţi oamenii adoră faima şi bogăţiile, nu este uşor, dar cel mai dificil lucru dintre toate este de a gândi cum gândesc îngerii şi de a acţiona ca îngerii.

Descrieri foarte detaliate a lumilor celeşti şi a locuitorilor ei vom găsi în opera cea mai de seamă a lui Swedenborg, "Cer şi Infern".
În această lucrare sunt scrise multe lucruri despre îngeri şi una dintre primele informaţii pe care le primim este că aceste fiinţe au "o perfectă formă umană". De fapt, Swedenborg spune:"Aceste fiinţe de lumină au faţă, ochi, urechi, piept, braţe, mâini, şi picioare. Se văd unele pe altele, se înţeleg,conversează; deci într-un cuvânt nu le lipseşte nimic din ceea ce au oamenii, doar că nu prezintă un corp material." 

Clarvăzătorul suedez ajunge să comunice cu aceste fiinţe şi să le vadă: "sunt înconjurate de o lumină atât de puternică, mai puternică de zeci de ori decât lumina pe care o emană soarele când străluceşte cel mai intens." Şi în continuare precizează: "Omul nu poate să vadă îngerii cu ochii corpului său fizic, dar poate să-i vadă cu ochii săi spirituali, bineînţeles în măsura în care spiritul său este trezit şi participă la viaţa spirituală."

Îngerii în cer se găsesc la diferite nivele de perfecţiune, de înţelepciune, funcţie de intensitatea dragostei pe care o manifestă faţă de Dumnezeu. Îngerii din ceruri,după părerea lui Swedenborg, au haine strălucitoare, locuinţe magnifice, diferite ocupaţii şi trăiesc în societatea angelică, de fapt toţi cei care se aseamănă se atrag
atât în ceea ce priveşte binele cât şi răul.
Să vedem acum ce spune Swedenborg despre locuinţele îngerilor, modul în care se îmbracă şi despre activitatea lor; mă voi limita la notiţele misticului din lucrarea"Cer şi Infern": "Datorită faptului că şi îngerii sunt oameni (acei oameni deveniţi îngeri n.a.) şi relaţiile dintre ei putem spune că sunt asemănătoare relaţiilor dintre
oameni, bineînţeles cu diferenţa că relaţiile lor sunt cu mult mai frumoase şi tot ce este legat de ei este mult superior modului nostru obişnuit de a gândi, datorită faptului că sunt fiinţe superioare fiinţelor umane. 

De fapt, la fel cum înţelepciunea îngerilor este superioară înţelepciunii umane şi putem să spunem că are un nivel
foarte elevat, la fel se întâmplă cu tot ce e legat dc lumea lor, pentru că toate sunt corelate cu înţelepciunea lor.
Şi modul în care se îmbracă este strict corelat cu inteligenţa lor; în lumea îngerilor nu putem spune, deşi îmbrăcămintea este diferită, că unul are haine mai frumoase decât celălalt; îngerii cei mai evoluaţi au haine de culoarea focului, alţii le au strălucitoare ca lumina. Cei mai puţin evoluaţi au haine albe, fără strălucire, iar cei
şi mai puţin evoluaţi au haine de diferite culori. Cei din ierarhiile cele mai evoluate sunt goi; şi lucrurile sunt aşa pentru că aceste fiinţe personifică inocenţa - şi când o fiinţă este total inocentă şi pură nu mai are importanţă îmbrăcămintea.

"Swedenborg, care era în acelaşi timp cetăţean al Pământului şi al Ceruluia vizitat în timpul viziunilor sale regiunile celeste, iar ulterior a descris ceea ce a văzut:
"Am văzut în ceruri palate atât de magnifice încât nu pot fi descrise în cuvinte; la vârf străluceau ca şi cum ar fi fost din aur pur, iar la bază păreau din pietre preţioase. Aceste palate erau unul mai frumos decât altul, înăuntru ca şi în afară.
Apartamentele erau decorate într-o manieră de o frumuseţe greu de imaginat; şi aveau grădini de o frumuseţe paradisiacă unde totul era splendid, unii copacii aveau frunzele de argint şi unele fructe păreau din aur...
Îngerii spun că aceste frumuseţi şi altele în număr infinit care sunt şi mai extraordinare, sunt puse de Dumnezeu în faţa ochiilor lor, dar că acestea le bucură mai mult sufletul decât ochii, pentru că în fiecare din aceste lucruri frumoase ei văd perfecţiunea creaţiei divine...

joi, 21 septembrie 2017

Mingea Chi,ingeri si ghizi


De ce avem nevoie de mingea CHI? Pentru ca ea reprezinta o forma pura de energie. La momentul cand energia este formata intr-o mingea CHI, ea este curatata si purificata si perfecta.

Energia CHI este o energie perfecta. Ea va protejeaza, de asemenea, de orice forte negative trimise sau primite de catre voi.

Pentru a face o minge CHI, mai intai trebuie sa va inconjurati voi insiva intr-o minge de culoare alb stralucitoare. Chemati-va ghizii, spirituali sau cei vindecatori, si ingerii sa fie langa voi. E
momentul acum sa va atingeti incetisor Plexul dvs Solar si sa-i dati semnalul ca va activati energia de centrare. Plasati-va apoi mainile cu palmele fata in fata si formati o sfera de energie.

Modificati sfera de energie cu mainile pana la marimea dorita. Mai intai, dati-i culoare. De exemplu. daca doriti sa aveti o sfera CHI de culoare aurie cu dungi albe pe mijloc; vorbiti cu mingea CHI si concentrati-va intentia pe minge sa fie aurie cu linii albe pe mijloc. Apoi inspirati adanc pe nas si expirati pe gura direct pe mingea formata intre mainile dvs.

Este momentul acum sa o umpleti cu energie. ‘Deschideti mingea’ cu mana dvs dominanta, si intentionati exact ceea ce doriti sa trimiteti in interiorul mingii – numele persoanei la care o trimiteti, tipul de energie, cantitatea de timp cat o sa vreti s-o folositi; si orice alta informatie de care credeti ca aveti nevoie. Inspirati adanc si expirati energie in interiorul mingii. ‘Inchideti acum mingea’ cu mana dvs dominanta, inspirati din nou puternic, si plasati intentia pe respiratia dvs sa se focalizeze catre mingea CHI. Inspirati din nou si suflati mingea CHI catre persoana la care doriti ca aceasta sa ajunga, binecuvantati-o si trimiteti-o unde este nevoie de ea.

Dupa ce ati trimis mingea CHI, curatati-va si multumiti apoi ghizilor dvs si ingerilor pentru ajutorul acordat. Acesta este cheia de vindecare: de primi si a darui energie deopotriva. Daruiti energie cu intentie.


Mingile CHI pot fi umplute si trimise altora cu energie vindecatoare inauntrul lor.

Ce ati facut pana acum a fost un procedeu in 2 pasi. Ati activat o energie de mare putere in interiorul dvs pentru a va putea mentine o stare de sanatate spirituala, pace si liniste; si v-a fost dat o unealta de mare ajutor in trimiterea energiei sau a acordajelor la distanta fara a absorbi nici un fel de energie negativa in acest proces. Singura dvs grija este de a va proteja in mod corespunzator pentru a pastra un nivel de energie egal, si a furniza altora initieri puternice sau vindecari pentru cei care va solicita ajutorul.

Mingea Chi, energie pura la distanta


Mingea Chi este una dintre cele mai simple si efective cai de a trimte energie si initieri la distanta. Este un procedeu simplu pentru ca Mingea Chi este ‘formata’ din propria dvs energie.
Lumina dvs umple aceasta Minge Chi. Dvs controlati energia care e directionata in Mingea Chi.

Intentia dvs creaza culoarea, marimea si tot ce mai doriti ca aceasta ‘minge’ sa aibe. Voi umpleti aceasta minge cu energie si cu suflarea dvs.

Mingea Chi este creata de voi si energia voastra; si este foarte usor apoi sa trimiteti energie, in timp la momentul cand umpleti mingea CHi cu energie, va puteti deconecta de aceasta minge pentru ca in acel moment, mingea CHI functioneaza autonom – e energizata complet si gata de a fi trimisa unde aveti nevoie.

Pentru a realiza o minge CHI, trebuie sa va pregatiti – prin a intelege mai intai ce inseamna centrare. Centrarea este o modalitate simpla de a genera energie fara sa v-o consumati in
totalitate. E ca si cum ati crea un punct in interiorul fiintei dvs, punct in care va puteti baza intotdeauna si care va va ajuta sa formati aceasta minge CHI fara efort sau solicitare prea mare.

Centrarea este o metoda foarte puternica in artele martiale. De aici rezulta CHI – insasi forta vietii.

In primul si-n primul rand, protejati-va energetic cu o Lumina sau o Minge de culoare alba, care va forma un scut pentru voi si energia pe care ‘o construiti’.

Stati pe scaun cu picioarele pe podea. Uitati-va la mainile dvs – tineti palmele in sus. Uitati-va la ele, la liniile create pe piele, degetele dvs si palmele. Acum, luati-va mainile si puneti-le pe piept, intr-o pozitie cat mai confortabila pe toata durata exercitiului pentru a lucra cu energia cat mai usor.

Luati-va mainile si puneti-le fata in fata. Tineti-le cat mai aproape una de alta sa simtiti energia intre palme, pe masura ce caldura se ‘construieste’ intre palme. Incetisor desfaceti palmele din ce
in ce mai mult pana cand sunt la o departare de aproximativ 10 cm una de alta si lasati energia sa creasca in functie de distanta dintre maini. Energia pe care o simtiti intre palme e calduta si puteti
simti cum creste intre palme. 

Formati energia intre palme in forma de minge – rotunda si
completa. Cu amandoua mainile in aceasta pozitie, trageti aer in piept, pe nas, si expirati inspre minge, iar expirarea se face din diagragma – puternic si adanc. Inspirati pana in plexul solar si
chiar mai adanc de atat.Acum expirati pe gura, incet si uniform. Mai inspirati de doua ori. La a patra rasuflare, veti
expira direct pe mainile dvs si rasuflati aerul in spatiul dintre maini, In felul acesta ii dati
spatiului/mingii dintre palmele dvs o Energie de Lumina. Simtiti aceasta energie cum umple
spatiul dintre mainile dvs. Simtiti cum acest spatiu se umple ‘intr-o secunda’ si stati asa un
moment sa simtiti cum energia pe care o construiti are o energie delicata.
Permiteti mainilor dvs sa formeze mingea in jurul energiei create. Directionati-va mainile catre Plexul Solar. Impingeti incetisor aceasta minge de energie in plexul dvs solar. Simtiti cum
mingea se misca si cum se agita incetisor inauntrul dvs. Trageti aer in piept si directionati energia mingii sa curga prin corpul dvs pornind din cap pana la picioare. Simtiti cum energia se
misca in voi. Aceasta energie va fi energia cu care veti crea mingea CHI. Aceasta energie are la baza capacitatea dvs de a va centra. 


Va puteti intreba ‘de ce aceasta energie’? In aceste vremuri,
stresul si ingijorarile sunt pretutindeni. Daca ramaneti centrati, veti ramane calm. Tot ce aveti nevoie este de a activa acest punct de centrare din Plexul dvs Solar! Incercati! Veti simti un usor
flux de energie care se misca inauntrul vostru care indeparteaza incet radacina ingrijorarii in voi si creaza calm si relaxare. Este un loc de energie pe care-l puteti muta oriunde in organismul dvs
pentru a vindeca si calma durerile sau supararile de orice fel. Aceasta energie este permanenta.
Nu va va parasi niciodata, si va veti putea servi de ea oricand veti avea nevoie.

duminică, 17 septembrie 2017

Planurile divine ale ingerilorArhanghelii au ca atribute esenţiale: ridicare de laudă lui Dumnezeu, mărturisirea credinţei lor, prin fapte şi punerea necondiţionată în slujba dreptăţii divine.

Acest ordin aduce acelora care îi invocăajutorul o protecţie divină infailibilă.

Guvernatorul arhanghelilor este Mihail.Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii au ca principală misiune ducerea la bun sfârşit a planurilor divine pe Pământ.

Ei veghează asupra destinului spiritualal umanităţii, inspirând, protejând şi ghidând marile colectivităţi umane. Arhanghelii sunt fiecare dintre ei conducătorii unor mari legiuni de îngeri în lupta împotriva forţelor întunericului.În tradiţia românească, ei mai sunt numiţi şi sfinţii voievozi,prin echivalarea termenului grecesc care înseamnă „fruntaşi ai îngerilor”.

Arhanghelii supraveghează îngerii păzitori şi celelalte cete de îngeri din apropierea noastră ,indiferent de misiunea lor.

Fiinţa umană care reuşeşte, datorită purităţii şi deschiderii sale sufleteşti, să intre în comuniune cu ierarhia angelică a arhanghelilor îşi poate trezi şi amplifica prin intermediul lor o gamă foarte variată de stări, cum ar fi:bucuria, împlinirea, umilinţa,aspiraţia spirituală, detaşarea, pacea, luciditatea, dragostea pentru toate fiinţele umane şi iubirea pentru Dumnezeu.

Ingerii in diverse religii


În Vechiul Testament, dar şi în Noul Testament apar dese întâlniri ale strămoşilor noştri cu reprezentanţi ai acestui ordin.Astfel, arhanghelul Gabriel este cunoscut ca şi vestitor al naşterilor. El a apărutElisabetei, vestind-o că va naşte un fiu; tot el a apărut şi Mariei spunându-i desprevenirea pe lume a lui Iisus, fiul lui Dumnezeu. Acelaşi arhanghel i-a apărut luiAbraham (în Geneză) aducându-i la cunoştinţă că soţia sa Sara, în vârstă şi stearpă, îi vaaduce un fiu.

Arhanghelul Mihail este cunoscut în schimb ca luptător, fiind cel care alungă balaurul,adică pe îngerul cel căzut, Lucifer, şi restabileşte regatul luminii pe pământ (de exemplu lupta arhanghelului Mihail cu Satana pentru sufletul lui Moise).

Arhanghelul Rafael ajută pe cei bolnavi şi suferinzi, alinându-i şi aducând salvări miraculoase, vindecări în cazuri aparent de nerezolvat.Sunt cunoscuţi din Biblie şi alţi arhangheli (Uriel, Zerachiel, Chamaliel, Tsaphiel), dar nu vom insista asupra acestui lucru.În Coran este adeseori citată prezenţa îngerilor şi a arhanghelilor, în special a arhanghelilor Gabriel şi Mihail. De exemplu, în prima viziune a profetului Mohamed(610 d.C.) îi apare în vis îngerul Gabriel, care, de altfel, este cel care îi revelează întreaga învăţătură divină.


Rudolf Steiner îi numeşte pe arhangheli spirite ale focului.
Conform învăţăturilor egiptene ei sunt inspiratori şi călăuze ale marilor comunităţi, grupuri sau popoare.

În sufletul fiecărui popor se exprimă viaţa unui arhanghel. Arhanghelii asigură armonia dintre viaţa individuală şi cea a colectivităţilor umane (popoare,neamuri). Ei stabilesc legături între sufletele individuale şi sufletele naţionale.

joi, 7 septembrie 2017

Zodiac coreean - semne animale
Zodiac coreean - semne animale

Calendarul lunar a fost baza vieții coreene în trecut și până în prezent, sărbătorile / evenimentele de sărbători se bazează pe ciclurile lunii. Anii au fost reprezentați de animale care au urmat reciproc într-o ordine stabilită repetată la fiecare 12 ani. În Coreea, atunci când cineva întreabă semnul dvs., ei nu numai că primesc un sentiment al personalității voastre, ei lucrează de asemenea la vârsta ta, de obicei, pentru a determina cine este cel mai în vârstă din grup .


Cele douăsprezece zeități de animale ale tutorelui, cunoscute în mod colectiv ca Sibijisin, înseamnă literal "Doisprezece (zei) zei ai pământului (jisin)". Ele au fost, de asemenea, utilizate pentru a măsura orele din zi, precum și pentru a reprezenta direcția. De exemplu, orele între orele 5 a.m. și 7 dimineața au fost numite "Myosi" (Ora de iepure), iar orele între orele 13:00 și 13:00. "Ora oilor". Întreaga zi a fost împărțită în douăsprezece "vremuri" diferite, fiecare reprezentând una dintre cele douăsprezece animale.

Cele douăsprezece semne de animale sunt: ​​Șobolanul (cunoscut și sub numele de Mouse), Ox (aka Vaca, Bull, Buffalo), Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Sheep, Pig. Fiecare animal este considerat a avea caracteristici specifice, care sunt împărtășite de oameni născuți în anul lor. Anul în sine poate fi definit de animalul său.

Ordinea animalelor se spune că este rezultatul unui concurs între animale. Când zeii au fost rugați să decidă care dintre ele ar fi prima, ei au hotărât să aibă toate animalele înota într-un râu. Fiecare loc de animal ar fi determinat de ordinea în care au ajuns pe malul opus. Potrivit unor mituri, necunoscute boul, șobolanul a sărit pe spate și a făcut o plimbare, în timp ce alții spun că boul este de acord cu generozitatea de a da șobolanului o plimbare. Pe măsură ce se apropiau de țărm, șobolanul a sărit de pe capul boul și a câștigat primul loc, cu boul urmând în al doilea.

Sobolan: Un an de șobolani este un timp de muncă, activitate și reînnoire. Acesta este un an bun pentru a începe un nou loc de muncă, pentru a vă căsători, a lansa un produs sau pentru a începe un nou început. Oamenii născuți într-un Șobolan Pământ sunt considerați a fi realiști logici, drăguți, fermecători, ambițioși și inventivi. Oamenii născuți în Anul Șobolanului sunt inteligenți, luminători, sociabili și însoțiți de familie. Ei au interese largi și abilități puternice de a se adapta mediului și sunt capabili să reacționeze în mod adecvat la orice schimbare. În Est, șobolanul este într-o lumină mai pozitivă decât în ​​Occident.

Șobolani: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008


Boul: Boul, cunoscut și sub numele de Bivol, simbolizează prosperitatea prin forță și muncă grea. Cei născuți sub influența Boului sau a Bivolul (Apelor) sunt considerați stabili și perseverenți. Boul tipic este o persoană tolerantă, cu un caracter puternic. Nu mulți oameni ar putea egala rezoluția și neînfrînarea pe care boul o prezintă atunci când decide să-și îndeplinească o sarcină. Boii muncesc din greu fara plangeri la locul de munca sau acasa. Ei știu că vor reuși prin muncă grea și eforturi susținute și nu cred în schemele de îmbogățire rapidă.

Vârstnici: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

TIGRU:

Oamenii tigri considerați sensibili, dat fiind gândirii adânci, capabili de o mare simpatie. Cu toate acestea, ele pot fi extrem de scurte. Alți oameni au un mare respect față de ei, dar, uneori, oamenii de tigru intră în conflict cu persoanele în vârstă sau cu cei aflați în autoritate. Uneori nu se pot hotărî, ceea ce poate duce la o decizie săracă, urgentă sau la o decizie sănătoasă care sosește prea târziu. Ele pot fi suspicioase față de alții, dar și curajoase și puternice. La fiecare 60 de ani vine anul Tigrului Alb - 2010 este un astfel de an. Unii consideră că anul Tigrului Alb este un an nefericit, în timp ce alții susțin contrariul, este adevărat.

Anii Tiger: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010


Iepure: Iepurașul este un semn norocos. Iepurele sunt persoane particulare și puțin introvertite. Oamenii născuți în Anul iepurelui sunt persoane relativ prietenoase care se bucură de compania unui grup de prieteni buni. Ei sunt profesori buni, consilieri și comunicatori, dar au și ei nevoie de propriul lor spațiu.

Anii de iepure: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

DRAGON: Dragonul este cel mai puternic dintre semne. Dragonii simbolizează trăsături de caracter ca dominația și ambiția. Ei preferă să trăiască după propriile reguli și, dacă sunt lăsați pe cont propriu, de obicei sunt de succes. Sunt conduși, fără teamă de provocări și dispuși să-și asume riscuri. Sunt pasionați de tot ceea ce fac și fac lucruri de mare amploare. În timp ce Dragonii ajuta adesea pe alții, ei vor cere rareori ajutor. Alții sunt atrași de Dragoni, în special de personajele lor colorate, dar adânc în jos, dragonii preferă să fie singuri.

Anii Dragonului: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012


Sarpele este cel mai enigmatic, intuitiv, introspectiv, rafinat. Oamenii născuți în Anul șarpelui sunt dornici și vicioși, destul de inteligenți și înțelepți. Ei sunt mediatori minunați și sunt buni în a face afaceri.

Anii de șarpe: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013Calul: Oamenii născuți în Anul Calului sunt populari. Ei sunt văzuți ca veseli, pricepuți cu bani și perceptivi, deși uneori vorbesc prea mult. Ei sunt înțelepți, talentați, buni cu mâinile lor și câteodată au o slăbiciune pentru membrii de sex opus. Ei sunt nerăbdători și cu sânge fierbinte despre tot, cu excepția muncii lor zilnice. Îi plac divertismentul și mulțimile mari. Sunt foarte independenți și rareori ascultă sfatul. Din acest motiv, în Coreea, femeile născute în anul calului nu erau niște mirese dorite - s-au spus că sunt prea independente, mai ales cele născute în anul calului alb (2002).
Cai: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capra: De asemenea, numit Anul Ramului sau Anul oilor. Oamenii născuți în anul Caprei sunt descriși ca indivizi eleganți, inteligenți, de încredere și calmi, care sunt artiști foarte creativi și de obicei realizați. Ei pot fi timizi, pesimiști și nedumeriti de viață și preferă să fie singuri. Cele mai disprețuite fiind centrul atenției, dar bucurați-vă de a fi parte a unui grup.
Capre ani: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuta: Oamenii născuți în Anul Maimuței sunt geniile neregulate ale semnelor animalelor. Inteligent, priceput și flexibil, acestea sunt remarcabil de inventive și originale și pot rezolva cu ușurință cele mai dificile probleme. Ei sunt buni la evaluarea problemelor de risc și financiare. Ei sunt diplomații finali și intră și în dificultate cu ușurință.
Anii de maimuță: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocos: Persoanele născute într-un an de cocos (numit și an de găină / găină în Coreea) se consideră a fi deștepți, harnici, deschiși și definiți atunci când iau decizii. Mulți sunt extravaganți și un pic de visător. Într-un an de cocos, este important să luați în considerare toate pozițiile și negativele înainte de a lua decizii importante. Citește cu atenție imprimarea mică, pentru că acolo sunt surprize neplăcute. Este nevoie de o muncă grea pentru a menține parteneriatele începute într-un an de cocos.
Anii de cocos: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

CÂINE: Oamenii născuți în Anul Câinelui posedă cele mai bune trăsături ale naturii umane. Ei au un sentiment profund de loialitate, sunt cinstiți și inspiră încrederea celorlalți, deoarece știu să păstreze secretele. Ele pot fi, de asemenea, cam egoiste, teribil de încăpățânate și excentrice. Îi pasă puțin de bogăție, dar cumva pare să aibă întotdeauna bani. Cainii fac lideri buni.
Dog years: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Porcul: Acest ultim ciclu de animale este de asemenea numit Anul mistreților. Porcul este adesea asociat cu fertilitatea și virilitatea. Oamenii născuți în Anul Porcului sunt fericiți.Ei nu fac mulți prieteni, ci îi fac să trăiască, iar cineva care are un prieten de anul unui boar este norocos că sunt extrem de loiali. Ei nu vorbesc prea mult, dar au o mare sete de cunoastere. Ei studiază foarte mult și sunt, în general, bine informați.
Anii de porc: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

miercuri, 6 septembrie 2017

Trimite departe gandurile negative


Este foarte usor sa recomanzi: "Nu mai gandi negativ, ci gandeste pozitiv!". Important este sa cunosti mai intai demersul de prevenire sau, in functie de caz, de "curatare" a gandurilor negre, daca le ai. Apoi, totul va decurge de la sine si, bineinteles, iti va fi mult mai usor sa gandesti pozitiv. Iata care sunt pasii de urmat:

1. Nu te mai invinovati

Incearca sa nu te dezaprobi sau invinovatesti pentru lucruri care nu depind de tine sau sunt mai putin importante.

Daca ai in mod repetat o atitudine dezaprobatoare fata de tine insati, desconsiderandu-te din mai multe puncte de vedere, daca simtul autocritic isi spune cuvantul de exagerat de multe ori, vei ajunge in mod sigur descurajata, lipsita de elan, de placerea de a te relaxa si chiar de a mai iubi.

Practic, nu are importanta pentru ce anume te invinovatesti: ca nu ai fost promovata, nu esti multumita de cum arati, ca nu ai castigat concursul de frumusete sau chiar, culmea, ca cineva a uitat sa-ti dea "Buna ziua"!

Daca te invinovatesti tot timpul si nu-ti mai iei gandul de la acest subiect, te vei simti prost dispusa si in mod sigur vei fi abatuta mult timp. Aceasta stare nu este foarte grea, dar ar putea sa-ti strice o seara placuta, o petrecere sau o vizita, sau sa-i intristeze pe cei din jurul tau.

Daca ajungi sa te invinovatesti indeajuns de mult, adica te gandesti tot timpul la nerealizari, te vei simti tot mai tulburata si uneori iti va veni chiar sa plangi, vei deveni tacuta si mahnita.

2. Nu te mai compatimi

Sa nu-ti plangi singura de mila atunci cand nu esti tratata cum se cuvine, deoarece nu vei mai scapa usor de gandurile negre. Incearca sa nu te infatisezi celorlalti cu o fata trista, pentru ca in mod sigur le vei starni compatimirea si acest lucru te va afecta mai mult.

Incearca sa te convingi ca lumea nu iti datoreaza tie toate cele necesare existentei, pentru a nu constata, in anumite situatii, ce nedreapta este viata.

Nu te astepta ca intotdeauna bunatatea ta sa fie rasplatita cu bunatate; lumea nu este un loc in care se traieste ca in puf. Va trebui sa te obisnuiesti cu gandul ca, de exemplu, daca ti se raspunde cu lipsa de amabilitate la atitudiunea ta plina de bunavointa, aceasta nu constituie o exceptie.

3. Nu te identifica prea mult cu necazurile altora

Unul dintre cele mai serioase motive pentru care compasiunea este foarte raspandita este faptul ca a nu suferi alaturi de cel aflat in situatie poate fi interpretat ca o lipsa de bun simt si chiar cruzime. Ai putea fi taxata, de asemenea, drept indiferenta sau nepasatoare.

Incearca sa privesti dinafara, fara sa te implici prea mult afectiv; de exemplu, o persoana careia i-a ars casa, o persoana careia i-a murit o ruda apropiata, deoarece vei ajunge la o stare de suferinta adanca si chinuitoare, indiferent de motivul care a provocat-o.

Poti deveni demoralizata si prost dispusa atunci cand compatimesti prea mult o persoana.
Consider ca acestea ar putea fi cele trei motive mai importante care te-ar putea "intoarce pe dos", gandurile negative punand astfel stapanire asupra existentei tale. De aceea este foarte important sa nu dai ocazia sa ti se provoace tulburari sufletesti.

Ocoleste, pe cat posibil, aceste trei motive importante. Astfel, vei lasa loc gandirii pozitive si vei putea trece, in consecinta, mai usor peste unele aspecte nedorite sau neasteptate ale propriei existente.

Energia are traiectoria bumerangului


“Toate particulele energetice vibreaza, transmit informatia de la una la alta. Asa cum toate campurile noastre se intrepatrund si se intersecteaza, INFORMATIA se transmite de la un camp energetic la altul, dar creierul nostru prelucrand informatia ne formeaza imagini despre tot ce ne inconjoara in natura si ce reprezentam noi ca fiinte umane. [...] “

Puterea psihoenergiei depinde de gandirea noastra. In ultimii 50 de ani am uitat de puterea gandirii noastre care poate fi pozitiva ( constructiva) , sau negativa ( distructiva). Fiecare gand pune in miscare particule din biocampul nostrum. Le concentreaza, le tine in campul nostru si in afara lui. Tocmai de aceea este foarte important ce gandim. Fiecare gand inca neformat , nepronuntat, deja a si ajuns la destinatie. Fiecare gand formeaza in campul eteric o forma energetica ( forma gand) de sine statatoare.

Gandurile de aceeasi polaritate si frecventa (fie pozitiva, fie negativa) se aduna, se maresc in volum. Gandurile pozitive de pace, dragoste, bucurie, ne calmeaza, ne echilibreaza fizic si psihic. Ne ajuta sa comunicam mai bine, sa reusim in rezolvarea problemelor, sa vedem viitorul cu optimism, chiar si avand unele probleme in viata. Ne ajuta sa ne mentinem structura campului energetic, primita prin nastere, intr-un echilibru armonios, sa pastram sanatatea corpului fizic si sa trecem mai usor prin toate incercarile vietii. Gandurile pozitive vibreaza la un nivel inalt si ne ridica in plan spiritual . Ne ajuta sa ne realizam si in toate celelalte planuri: fizic, psihic, material si psihoemotional.

Gandurile negative de invidie, gelozie, ura , manie, blestemele, farmecele, toate nemultumirile, au vibratii de frecventa joasa. Acest camp concentreaza mai multa energie negativa din mediul inconjurator si-si iradiaza toate particulele negative, incarcand negativ pe toti si tot ce il inconjoara. Ori de cate ori ne gandim la un lucru foarte mult, noi il construim pe plan mental.

Toti suntem legati prin campuri energetice si gandurile noastre . Impartasim aceeasi CONSTIINTA GLOBALA! Aceasta explica faptul ca agresiunile psihice sunt facute inconstient. Oamenii inca nu si-au dat seama de puterea gandului. Ei nu stiu, dar creeaza ceva care are o viata proprie in natura. Ceva ce nu se distruge, ramane aici langa noi si influenteaza toate planurile vietii noastre. Nu e bine sa emitem ganduri negative, caci ele se vor intoarce intr-un fel sau altul de unde au plecat si mult amplificate in puterea lor negative , fiindca in calatoria sa, gandul vostru negativ a mai capatat si alte ganduri negative de vibratie joasa. (Energia are traiectoria bumerangului)

Stim proverbul ,,Ce se aseamana se aduna". Cu cat se strange mai multa energie negativa in campul vostru energetic, cu atat mai mult va dezechilibrati si energetic si fizic si psihic si spiritual. Intotdeauna invinovatim pe altii ca nu sunt corecti, ca nu ne merge bine in toate, suntem indispusi, disperati, necajiti si nici nu ne dam seama ca deseori cauza tuturor necazurilor noastre suntem chiar noi , gandirea noastra negativa si comportamentul nostru. ( Ti-ai intalnit dusmanul... Iata-te!)

Gandirea pozitivaGandirea pozitiva este o atitudine mentala cu ajutorul careia reusesti sa depasesti obstacolele si sa iti indeplinesti visele. Este o atitudine mentala datorita careia obtii rezultate bune si excelente. O gandire pozitiva anticipeaza fericirea, bucuria, sanatatea si rezultate satisfacatoare pentru fiecare situatie si actiune. Tot ce iti pui in minte reusesti sa duci la bun sfarsit.

Nu toti accepta sau cred in gandirea pozitiva. Unii considera ca aceasta este un nonsens, iar altii ii iau in ras pe cei care cred si accepta o astfel de atitudine. Dar, dintre cei care o accepta, foarte multi nu stiu cum sa o foloseasca eficient pentru a obtine rezultate. Cu toate acestea, se pare ca interesul in aceasta directie este din ce in ce mai mare - dovada stau cartile, seminariile si cursurile despre gandirea pozitiva si importanta factorului psihic in cariera si in viata. 
Adesea auzim indemnuri de genul „Gandeste pozitiv!", adresate celor care sunt deprimati si ingrijorati. Multi nu iau cuvintele acestea in serios, pentru ca nu stiu ce inseamna sau nu cred ca sunt folositoare sau eficiente. Cate persoane isi pun, intr-adevar, intrebarea: "ce poate face pentru mine puterea gandirii pozitive?" ?

In primul rand, atat gandirea pozitiva cat si cea negativa sunt contagioase. Prin modul de gandire, de reactie si de manifestare toti avem o influenta, mai mare sau mai mica, atat asupra noastra - ca functionalitate fizica si psihica - insa si asupra persoanelor pe care le intalnim. Acest lucru se intampla instinctiv, la nivel subconstient, si se manifesta pe de o parte prin impactul pe care propriile ganduri, emotii si sentimente il au asupra transformarii noastre de-a lungul vietii, pe de alta parte prin transferul acestor ganduri si emotii catre toti cei din jurul nostru.

Oamenii din jur ne percep aura si sunt influentati de gandurile noastre, chiar daca isi dau sau nu seama de lucrul acesta. Mai este atunci de mirare ca toti cautam compania persoanelor pozitive si ne indepartam instinctiv de cele negative? Oamenii sunt mult mai dispusi sa ne ajute daca suntem pozitivi. In schimb, toti ii evita pe cei care emana negativism si energii negative.

Gandurile, cuvintele si atitudinile negative cauzeaza stari si actiuni negative. Cand gandim negativ, in sange sunt eliberate o serie de substante daunatoare, care provoaca si mai multa nefericire si negativitate. Sentimentele negative si fricile sunt exacerbate consumandu-ne toata energia, starile de rau genereaza in lant reactii si decizii de o calitate indoielnica, persoana emana labilitate, si asta e calea cea mai sigura catre frustrare, dezamagire, esec, boala.

Pentru a avea o gandire pozitiva este necesar un antrenament intern sustinut. Atitudinea si gandurile nu se modifica peste noapte. Cititi mai multe despre aceasta tema, ganditi-va la beneficiile gandirii pozitive si convingeti-va ca trebuie sa o integrati in mod autentic in viata voastra. Puterea gandului este imensa si ea ne conduce practic viata. Acest lucru se intampla adesea la nivel subconstient, dar noi putem transforma acest proces intr-unul constient. Chiar daca ideea vi se pare ciudata, incercati sa o puneti in practica, pentru ca nu aveti nimic de pierdut, ci doar de castigat. Ignorati ce ar putea spune sau gandi altii despre dumneavoastra cand isi vor da seama ca v-ati schimbat modul de gandire.

Vizualizati intotdeauna doar situatii favorabile si benefice. Folositi cuvinte pozitive in dialogurile dumneavoastra interioare sau atunci cand vorbiti cu altii. Zambiti mai mult, pentru ca acest lucru va va ajuta sa ganditi pozitiv. Alungati lenea sau dorinta de a va da batuti. Daca refuzati sa va transformati intr-o victima si sunteti optimisti si increzatori, veti reusi sa va modificati treptat modul de gandire si mai departe intregul univers interior si exterior, reusind sa gasiti solutiile cele mai bune si sa obtineti rezultate cu adevarat remarcabile.

In momentul in care aveti un gand negativ, trebuie sa fiti constient de el si sa va straduiti sa il inlocuiti in mod firesc si natural cu unul constructiv. Daca va luptati cu el aruncadu-l cat mai departe, gandul negativ va incerca sa revina, de data aceasta cu si mai mare forta.

Daca simti vreo rezistenta interioara atunci cand doresti sa plece gadurile negative, nu alimenta conflictul. Ai invatat din greu sa fii o victima si ti-ai exersat bine rolul. Sa nu crezi ca invincibilitatea vine acum fara exercitiu. Lasa starea de rau psihic sa treaca devenind pentru inceput constient de ea si de lipsa ei de orice constructiv. Pur si simplu fii constient de cat de mult ti s-a incordat si ti s-a strans inima. Fii constient de modul in care te-ai inchis emotional. Intreaba-te daca te simti mai ocrotit acum decat inainte, daca esti mai liber, mai bun, mai implinit, mai puternic. Constientizand ca unde ai cautat pana acum nu e nimic de gasit, realizezi ca vrei sa faci o alta alegere: vei alege sa nu-ti mai investesti energia in nefericire. Realizezi ca doar tu esti eroul propriului tau vis. Esti cel care viseaza intunericul sau cel care poate aduce lumina.

Incearcati sa vedeti paharul pe jumatate plin si, in curand, el se va umple pana la refuz. Faceti acest lucru in mod constient si, odata ce ati reusit, incercati sa va concentrati in permanenta doar pe gandurile benefice, frumoase si vesele. Circumstantele nu au nici o importanta. Ganditi pozitiv in mod autentic, asteptati-va doar la rezultate pozitive, iar circumstantele se vor modifica in consecinta. Va fi nevoie de o perioada de timp pentru ca modificarile sa se produca, dar, in cele din urma, vor aparea cu prisosinta.

In prezent exista multe persoane care se pot considera implinite pe foarte multe planuri, care stapanesc arta gandirii pozitive si, drept rezultat, traiesc o viata de calitate in adevaratul sens. Si TU poti. Ai incredere in tine, in mintea si inima ta. Nu exista nici un fel de limite in afara celor in care alegem noi sa credem.

Umbrela impotriva gandurilor negativeTe trezesti dimineata si te doare spatele, gatul e intepenit si nu ai dormit deloc bine noaptea trecuta. Primul gand care iti trece prin minte este ceva de genul “Minunat…va fi una dintre acele zile!”. Apoi nu gasesti haine curate care sa poata fi purtate in ziua aceea si va intrebati “Ce altceva se mai poate intampla rau?”

Ei bine, imediat veti descoperi ce merge rau, de la varsarea cafelei, la terminarea hartiei igienice sau pastei de dinti, la a intarzia la munca, la tamponarea masinii, la supararea sefului … si ziua decurge din ce in ce mai rau, iar gandirea devine din ce in ce mai negativa si cu cat este mai negativa cu atat aveti parte de lucruri din ce in ce mai neplacute.

Inainte sa va dati seama, pana la sfarsitul zilei va veti simti obositi, epuizati, poate chiar bolnavi si vreti doar sa ajungeti acasa, sa va cuibariti in pat si sa dormiti trei zile.

In orice punct al acestei zile care a inceput cu stangul ati fi putut alege sa opriti gandurile negative si sa aveti o gandire pozitiva, dand si zilei o turnura pozitiva.

Ar fi schimbat modul in care s-a derulat ziua?

Cine poate fi sigur de asta? Dar este cert faptul ca atunci cand esti prins intr-o stare negativa, cand gandesti negativ, nu poti fi constient de oportunitatile pe care le ai pentru a-ti imbunatati ziua si a nu mai gandi negativ. Cand va folositi energia pentru a gandi negativ nu va mai ramane energie pentru a va concentra pe activitatile pe care le aveti de facut.

Gandirea negativa va poate afecta si starea de sanatate si starea de spirit. Atunci cand starea de spirit si cea de sanatate iau o turnura negativa, vor suferi relatiile personale si profesionale, fiind un plus de energie negativa, intrand astfel intr-un cerc vicios.

Centrele de cercetari in domeniul cancerului lucreaza de mult timp pentru a promova vindecarea pacientilor prin gandire pozitiva si eliminarea gandirii negative. Oratori si guru ai marketingului ne invata cum sa beneficiem de efectele eliminarii gandirii negative si cum sa folosim gandirea pozitiva in beneficiul nostru. Sute sau poate chiar mii de carti despre autoeducare expun beneficiile gandirii pozitive. Puterea gandirii negative este foarte bine documentata, la fel ca si puterea gandirii pozitive.

Opriti gandirea negativa

Vorbiti cu voi insiva

Pe parcursul zilei vorbiti cu voi insiva, in propria minte, criticandu-va si admonestandu-va. In niciun caz nu va complimentati prea mult si va ganditi mai ales la lucrurile pe care le-ati gresit sau va spuneti ca ati fi putut face mult mai bine anumite lucruri. Pentru o ora pe zi, acordati atentie vorbirii cu voi insiva.

De fiecare data cand vorbiti cu voi in mintea voastra, opriti-va pentru un moment si fiti atent la ceea ce tocmai ati spus si scrieti acel gand. Nu il editati, scrieti exact ceea ce ati spus in capul vostru. Veti fi surprins sa vedeti cat de negativ ganditi despre voi.

Acum, dupa ce ati realizat cat de negativ ganditi, fiti atenti si data viitoare cand ganditi pentru voi insiva. De aceasta data, in loc sa scrieti gandurile negative, scrieti-le pe cele pozitive. Obligati-va sa va opriti cand va ganditi la un lucru negativ si sa il inlocuiti cu unul pozitiv.

Ganduri despre alte persoane

La fel de des cum avem discutii cu noi insine, tindem sa avem ganduri negative ca raspuns la anumite lucruri pe care altii le-au facut sau le-au zis. Exista totusi cate un lucru pozitiv pentru fiecare lucru negativ ce are loc. Cand cineva face sau spune ceva ce cauzeaza o gandire negativa, opriti-va si reamintiti-va ca aceeasi persoana a facut si un lucru bun, pozitiv, amabil.

Nu face lucrul rau pe care l-au realizat un lucru mai bun, dar va puteti gandi ca si persoana respectiva este o fiinta umana care poate gresi, cu atribute pozitive si negative, ca si voi, si ganditi-va la lucruri pozitive.

Vizualizati

Cand ceva merge prost in viata voastra, fie un eveniment major sau o mica problema, opriti-va o clipa, inchideti ochii si vizualizati un rezultat pozitiv. Incercati sa vedeti ceea ce doriti sa se intample de fapt, ca un film ce se deruleaza in spatele ochilor vostri si va veti simti instantaneu mult mai bine. Cine stie, poate va veti gandi la o solutie la care nu v-ati gandit pana atunci!

Meditatia

Nu, nu este neaparat epoca moderna, sa stai cu picioarele incrucisate, sa faci diverse incantatii, ci mai degraba o relaxare cognitiva. Cand sunteti prins in modul de gandire negativ, corpul raspunde prin incordarea muschilor, dilatarea pupilelor, pulsul se mareste, tensiunea arteriala creste si puteti avea si un raspuns din partea insulinei. Atunci cand toate acestea se intampla, iesirea din “modul de gandire negativa” este foarte dificila.

Meditatia este un mod simplu de a va opri pentru un moment si a incetini procesele negative ce provoaca organismul sa raspunda negativ. Inchideti ochii, incetiniti respiratia si goliti-va mintea de toate gandurile si relaxati-va. Stati asa cateva minute si apoi veti detine controlul asupra corpului, veti putea continua meditatia, ba chiar veti putea folosi si vizualizarea pentru a crea o stare de spirit mai buna.

Luati o pauza

Cand sunteti in mijlocul unei actiuni, cand sunteti grabiti si nimic nu merge asa cum ar trebui sa mearga, daca veti continua sa insistati, va veti trezi ca faceti greseli, adaugati frustrari si ajungeti intr-o stare de spirit negativa. Luati o pauza! Serios!

Chiar daca aveti un termen limita, luati o pauza de 5 minute, o plimbare pe hol, iesiti la aer, meditati cateva minute. Aceasta va poate reseta atitudinea si veti gasi solutii pe care nu le-ati vazut pana atunci. Va veti intoarce la treaba cu o perspectiva noua, o perspectiva pozitiva si veti descoperi ca si ceilalti din jur vor raspunde mult mai pozitiv.

Faceti ceva ce va place

Ati avut o zi grea si sunteti blocati pe gandirea negativa…gasiti-va timp sa faceti ceva ce va place. Fie o baie lunga, fie sa cititi cateva randuri dintr-o carte buna, o plimbare sau o convorbire cu un prieten – orice va place sa faceti, sa va imbunatateasca starea de spirit, macar 15-20 de minute dintr-o zi. Poate veti spune ca nu aveti timp.

Dimpotriva, 15-20 de minute de activitati placute va vor improspata fortele, veti fi mai concentrati, veti gandi pozitiv, prin urmare veti fi mai eficienti. Petreceti cateva minute pentru voi insiva si veti economisi timp!

Ultimul, dar nu cel din urma lucru, cand negativismul va copleseste, cand ati devenit depresiv sau bolnav, cand chiar nu reusiti sa schimbati starea in care sunteti, cautati ajutor specializat. Asta poate insemna consiliere sau terapie sau poate insemna o vizita la un doctor pentru a vedea daca suferiti de vreo boala ce necesita un anumit tratament.

Cu totii devenim negativisti si abatuti la un moment dat, dar starea negativa nu trebuie sa devina o parte constanta si incontrolabila a vietii noastre. Daca acordati timp gandirii negative o puteti schimba si puteti instaura starea pozitiva, starea de bine.
http://www.medicina-naturista.ro

Misterele subconştientului


Folosindu-ne conştiinţa, procesul gândirii şi trecând la acţiune vom putea antrena în vieţile noastre situaţii, evenimente şi oameni construindu-ne activ propria noastră realitate. Având deci liber arbitru şi folosind circumstanţele pe care noi şi societatea în care trăim ni le creăm, evoluăm, ne maturizăm şi ca oameni şi ca suflete. Noi împreună cu ceilalţi oameni ne construim lumea care la rândul ei reflectă conştiinţa, credinţa, concepţiile, dorinţele şi temerile oamenilor. De aici putem trage concluzia că din punct de vedere metafizic starea de boală de exemplu, ca şi alte situaţii de viaţă de altfel este creată de corp ca un semnal de alarmă folositor, că ceva nu este în regulă la nivel fizic, emoţional, mental sau spiritual. Din acest punct de vedere dacă avem puterea de a ne crea boli, ne stă în putere reversul, adică să ne şi vindecăm. Asta ne duce la a trage alte concluzii şi anume că nimic nu este întâmplător, că fiecare experienţă este folositoare şi plină de informaţii şi că trebuie să cunoaştem limbajul propriului nostru corp multidimensional. Viaţa este plină de lecţii de învăţat pe propria noastră piele cum s-ar zice, pentru că : înţelegerea noastră nu este pe măsura limbajului corpului nostru. De aceea este nevoie pe tot parcursul vieţii noastre de cunoaştere, de informaţii pentru a le stoca atât în memoria celulară şi a le transmite astfel urmaşilor noştrii cât şi la nivelul sufletului nostru pentru că viaţa umană reprezintă şi o etapă de educaţie a sufletului. Nu ştiu încă ce-mi va rezerva viitorul, dar la ora actuală (pentru că mâine datorită cunoaşterii s-ar putea să ştiu şi altceva) cred că sinele nostru acumulează într-o viaţă experienţă ca să o aducă ca pe o ofrandă spiritului universal şi apoi sub o formă sau alta o ia din nou de la început pentru a se putea perfecţiona. Important e să avem grijă de urmaşii noştrii pentru ca în evoluţia lor să aibă acces în mod conştient la U.I. într-un mod mult mai uşor şi urmaşii urmaşilor noştrii să trăiască într-o societate mult mai sănătoasă, mai bună şi dreaptă decât a noastră. Şi pentru cei ce cred în reîncarnare : tot se beneficiaza în final (într-o altă viaţă) de experienţele, cunoaşterea şi liberul arbitru dintr-o viaţă anterioară.

Pentru a putea pătrunde, dezlega şi stăpâni misterele subconştientului, a puterilor spirituale ar trebui să ne îndepărtăm puţin de ştiinţa tradiţională prea mult legată de fenomenele vizibile care se repetă şi să acceptăm şi parapsihologia, ştiinţă a naturii şi sufletului mai profundă decât psihanaliza, deoarece cîmpul ei este nelimitat.

În încheiere, am putea aminti de o comparaţie sugestivă şi interesantă gândită şi acceptată de mulţi oameni la ora actuală: corpul nostru fizic poate fi asemuit cu un computer, gândurile noastre cu programul încărcat în computer, iar viaţa noastră este printarea cu ajutorul celor două. Dacă modificăm programul ne schimbăm viaţa. Dar niciodata sa nu uitam ca suntem oameni cu suflet de care suntem animati, si care ne insufla curaj , iubire si credinte puternice ce dau valoare si tel vietii noastre pentru a fi utili noua insine si semenilor nostrii. Doar avand suflet putem crea o armonie adevarata.

http://armmonie.webs.com/putereagandului.htm

Cunoaşterea este o forţă.


Tratarea gândului rău se face prin substituirea cu opusul său ; alegerea prietenilor trebuie să fie un act circumspect. Gândurile rele sunt ca nişte entităţi vii, nemiloase, distrugatoare, care nu vor să fie expulzate din creier cu uşurinţă - numai în faţa gândurilor divine nu vor rezista. Când frecvenţa de vibraţie a gândurilor este joasă pe lângă gândurile negative corespunzătoare acestor vibraţii se aciuează şi cele inutile formând o colonie de viruşi psiho-informaţionali greu de distrus ; totuşi ele pot fi îndepărtate prin eforturi de spiritualizare şi credinţă care creează canale şi fluxuri noi de lumină care le vor spulbera. Toată educaţia gândului şi stăpânirea sa depind de cunoaştere şi concentrare. Concentrare înseamnă să acţionezi asupra realităţii ; dacă vrei să schimbi realitatea, schimbi direcţia concentrării prin schimbarea ideilor. Purificarea şi ordinea în gânduri sunt elemente esenţiale ale educaţiei gândului de aceea exersarea ei zilnică este obligatorie pentru a deveni nişte fiinţe centrate a căror tipare de energie sunt mai ordonate, mai armonizate, capabile să accesăm codul universal şi să înţelegem astfel la un nivel mai înalt tiparele de energie a altor fiinţe. Se spune că un gram de practică valorează tone de teorie.

Pe de altă parte binele şi răul sunt concepuţi de intelect ( intelect care este important pentru creşterea conştienţei ). Intelectul nu este rău, nici o formă sau energie a naturii nu este fundamental rea, deoarece în rău există şi o sămânţă de bine aşa cum în bine există o sămânţă de rău. Totul depinde de intenţia pe care o avem şi de modul în care ne servim de forţele naturii.Viaţa în infinita sa complexitate nu este colorată doar în alb şi negru. Judecata este una din piedicile de care ne lovim în viaţă, aşa că e bine să fim conectaţi la acea sursă divină care se află în spatele tuturor lucrurilor - Dumnezeu . Iubirea care a fost învăţătura fundamentală a lui Iisus, crează un câmp armonic care se revarsă ca o cascadă în celulele corpului şi în alte niveluri de conştiinţă ale fiinţei umane. Cei care luptă să obţină această iubire luptă eficient, pozitiv şi este spre binele, sănătatea şi fericirea lor.

Deoarece întregul univers este de natură holografică iar noi suntem parte din el, avem acces la întreaga realitate holografică a universului nostru deci şi la interiorul propriului nostru corp (vezi terapia mentală) şi de asemeni la dimensiunile non fizice ( existent în macrounivers şi microuniversul nostru ). Construcţia atomică a corpurilor noastre fizice face parte din macrocosmosul Pământului care la rândul lui este microcosmosul galaxiei în care suntem şi care la rândul ei este microcosmosul macrocosmosului Universului.

Omul este un univers în miniatură. Universul iubeşte fiecare particulă şi părticică a creaţiei din el, fiind dornic şi nerăbdător să ofere orice cantitate de viaţă oricărei părţi din el. De aceea dacă noi ne focalizăm de exemplu pe dorinţa (gândul) să ne extindem spiritual, să cunoaştem şi să înţelegem mai mult, universul se va re-orienta rapid astfel încât şi universul nostru să fie extins. Atunci vedem , simţim, cunoaştem şi trăim mai mult adevăr. Dacă vrei într-adevăr să-ţi făureşti un destin pozitiv, actul de concentrare este esenţial – gândurile şi sentimentele intense asigură o cărare luminoasă şi o comunicare mentală spre semeni, lucruri şi invers.

In concluzie, dacă vei reuşi să fii pe deplin stăpânul propriului tău mental (conştient şi subconştient) vei putea deveni stăpânul propriului tău destin pentru că în orice moment ai posibilitatea alegerii. Alegi iubirea în locul urii, alegi sănătatea în locul bolii, alegi fericirea în locul plictiselii, şi-ţi vei păstra pe cât posibil puritatea şi integritatea. Subconştientul este nelimitat şi are acces la informaţiile subconştientului colectiv al planetei, al universului, în mod nelimitat. Conştientul este limitat, dar în anumite condiţii optime poate accesa subconştientul întărindu-se şi dezvoltându-se conştiinţa de sine. De conştient ţine logica, judecata şi conştiinţa sau moralitatea astfel că soluţiile la problemele noastre le găsim dacă ne folosim conştientul aşa cum trebuie. Tot ceea ce mentalul conştient acceptă ca adevărat şi crede în mod ferm, subconştientul la rândul său va accepta imediat să realizeze ideea sau gândul exprimat de el dându-i viaţă şi expresie. Trebuie să supraveghem întotdeauna atent ceea ce gândim, ce simţim şi ce facem. Subconştientul controlează funcţiile vitale ale corpului, el cunoscând răspunsurile şi soluţiile la toate problemele existente, dar nu ne va ajuta eficient decât dacă va fi solicitat în acest sens.

Chimismul corpului nostru care generează imaginaţia, emoţiile, inspiraţia şi intuiţia sunt o parte importantă din sursa subconştientului nostru. Totuşi el nu poate avea iniţiative atâta timp cât mentalul nu-i dă dispoziţii să acţioneze în acest sens. Atunci când vrem într-adevăr să reuşim ceea ce ne propunem să realizăm, trebuie să ne imaginăm cât mai clar cu putinţă rezolvarea problemei, deznodământul fericit, bucuria împlinirii. Este esenţial să se mentalizeze cu o credinţă fermă sfârşitul problemei căci ceea ce gândim cu anticipaţie subconştientul va realiza în timp expresia finală a ceea ce am gândit, şi aceasta deoarece gândul este energie, astfel că noi putem influenţa un eveniment (acţiune) cu cât ne gândim mai des asupra lui transferându-i astfel mai multe şanse de a se realiza. De aceea şi unele afirmaţii voit repetate îşi fac drum în mod subliminal în sfera subconştientului nostru înlocuind tipare de gândire vechi care nu ne fac bine şi de care vrem să scăpăm.

Este de asemenea foarte important să te placi pe tine însuţi şi să ai întotdeauna încredere în tine indiferent de întâmplările neplăcute (sau grele, dureroase) care ţi se pot întâmpla în viaţă. E adevărat că dacă nu te placi aşa cum eşti din punct de vedere moral şi spiritual nu înseamnă totdeauna că eşti un perfecţionist, ci înseamnă că doar doreşti (poate în mod inconştient) să evoluezi, să dizolvi blocările din calea conştiinţei tale pe care vrei să o extinzi. Poate că, atunci când nu te placi nu ai destulă capacitate de a oferi şi deci de a primi dragoste. Atunci când eşti fericit cu tine însuţi înseamnă că ţi-ai rezolvat blocările din calea conştiinţei tale şi poţi fi fericit şi cu alte persoane în mod real şi adevărat şi ai capacitatea de a-ţi iubi chiar şi duşmanul care demonstrează dorinţa şi accesul spre cunoaştere a tuturor aspectelor întunecate ale minţii tale.

Cunoaşterea este o forţă. Cert este că atitudinile noastre contează enorm : de exemplu legătura dintre o poziţie negativă, un sentiment negativ şi efectele lor negative asupra corpului. Dacă acceptăm că un păcat atrage după sine o pedeapsă atunci sentimentul negativ reprezintă păcatul iar boala pedeapsa. Ca urmare se impune pe cât posibil un autocontrol al mentalului, o atitudine de autoiertare a păcatului săvârşit şi hotărârea de a nu mai repeta greşeala comisă şi de a nu mai gândi niciodată după aceea la această greşeală făcută, decât eventual ca o experienţă benefică, de a nu mai greşi. Tot ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere corespunde cu starea noastră emoţională (chiar dacă nu întreprindem nimic fizic). Dacă suntem echilibraţi şi calmi şi în jurul nostru va exista echilibru şi armonie. Dacă suntem jigniţi de cineva înseamnă că ni se aminteşte la cel mai subtil nivel că sufletul nostru a uitat să iubească, de aceea e bine să acceptăm ceea ce ni se întâmplă şi să zîmbim în interiorul nostru ;vom vedea mai târziu schimbarea atitudinii persoanei respective.

În cazul vindecării majorităţii bolilor şi în redobândirea starii de sănătate un aport foarte mare îl are credinţa fermă în finalizarea cu succes a procesului curativ. Cel mai bun moment pentru a impregna şi dinamiza subconştientul prin intermediul unei idei sau a unei imagini clare este starea de somnolenţă care apare înainte de a adormi (starea alfa), clipe în care legătura cu sfera subconştientului se poate realiza spontan în mod optim. În aceste clipe când mentalul conştient este suficient de liniştit şi se poate focaliza cu uşurinţă, se poate realiza prin intermediul subconştientului, ceea ce gândim şi dorim ferm şi clar (cu o credinţă puternică) printr-o imagine mentală adecvată (vizualizare ) resimţind cu anticipaţie bucuria împlinirii.

Subconştientul nu este pasiv. De aceea trebuie să îl ţinem preocupat cu gânduri pozitive, altruiste şi cu planurile noastre pe care vrem să le realizăm. Dacă îl ignorăm el se poate alimenta cu gânduri şi cu idei din mediul în care trăim, din sfera subconştientului colectiv al planetei, al macrocosmosului, care trimite continuu informaţii subconştientului fără ca noi să fim conştienţi de ele. Aceste informaţii pot fi pozitive sau negative şi ele vin din lumea fizică pe care o percepem cu cele cinci simţuri (miros, gust, auz, văz şi pipăit) şi din lumea eterică, macrocosmică şi divină. Deoarece subconştientul nu diferenţiază binele de rău sau mai bine zis informaţiile negative de cele pozitive, el acţionează asupra lor în acelaşi fel, motiv pentru care în final acţiunile noastre au succes sau nu, suntem bolnavi sau sănătoşi. În măsura în care destinul depinde de noi (încă nu controlăm deplin factorii ereditari, adică ingineria genetică), trebuie să ne folosim puterea minţii, a gândurilor în direcţia pe care o dorim şi de aceea ea trebuie să fie pozitivă, altruistă, să nu facă rău semenilor noştrii dacă dorim să fim într-adevăr oameni, să existăm, să progresăm şi să nu ne dezamăgim în final pe noi înşine.

Destinul este în propriile noastre mâini


Destinul este în propriile noastre mâini deoarece Dumnezeu ne-a dat gândirea liberă care nu ne-o poate lua nimeni (dacă suntem vigilenţi şi cu credinţă în Dumnezeu – vezi cărţile “Războiul parapsihologic” de E. Celan şi “Karma sau armonia dintre fizic, psihic şi destin” de S.N. Lazarev). Modificarea unui destin negativ se poate face prin înlocuirea gândirii negative cu o gândire pozitivă.

Trăim timpuri şi evenimente deosebite , timpuri în care sistemele de credinţă individuale şi colective de pe întreg globul vor fi puse la încercare. Unii cercetători în domeniile fizicii cuantice, parapsihologiei şi studiul religiilor sunt de părere că prezentul nostru este în parte (spun în parte pentru că la rândul lui Pământul este influenţat de transformările care au loc în sistemul nostru solar, galaxie şi univers) consecinţa alegerilor noastre din trecutul nostru, aşa cum viitorul nostru depinde de prezentul nostru, de alegerile noastre prezente.

Omul trebuie să se lupte pentru păstrarea individualităţii pentru a nu fi modificat de influenţe exterioare, deoarece trăim într-un univers de sugestii. Datorită sugestiilor care se înmagazinează în subconştient caracterul oamenilor se transformă neîncetat. Sugestiile provin din diverse direcţii: elevi, studenţi sugestionaţi de profesori, pacienţi – de medici, auditoriu – de oratori, în hipnoză de hipnotizator, telespectatori – de televizor, spectatori – de cinema şi teatru, şi mai recent de internet, etc.


Oamenii trebuie să lupte pentru păstrarea integritaţii individualitaţii lor prin păstrarea în mentalul lor a unor gânduri pozitive, benefice atât cantitativ cât şi calitativ. Se impune o educaţie a gândului prin cultivarea gândurilor pozitive şi a atitudinilor demne, nobile şi senine, prin pronunţarea vorbelor frumoase şi plăcute semenilor, tact şi diplomaţie în anumite cazuri extreme. Acest lucru este foarte important deoarece sănătatea mentală este mai importantă decât cea fizică. Cu ajutorul unui mental sănătos putem obţine sănătate fizică, tămăduiri miraculoase, cunoaştere, împliniri şi progres. Depresiunile nervoase şi psihice apar ca urmare a unor acumulări de gânduri pesimiste sau atacuri psihice ( sub diferite forme ), stres accentuat.


Gândul este un produs al fiinţei umane care proiectează, cauzează şi atrage puteri ce ne pot fi folositoare sau păgubitoare, corespunzătoare gândurilor emise. Se spune că gândul construieşte mediul în care trăim, adică re-orientezi universul şi universul te re-orientează pe tine, sau mai bine spus lumea se rearanjează spontan pentru a se adapta dorinţelor şi ataşamentelor noastre, iar aceasta înseamnă creştere sau evoluţie. De multe ori se spune că dacă vrei să schimbi lumea schimbă-te pe tine însuţi şi vei avea ce doreşti. Dar cu ataşamentele este altă poveste – trebuie să fim foarte atenţi, ele mai degrabă dăunează decât să ajute într-o relaţie. Ataşamentul îţi poate distruge capacitatea de a iubi, ţi se poate împietri inima neavând ochi decât asupra obiectului ataşamentului tău ( vezi cartea “Calea non-ataşamentului” de V.H. Dhiravamsa).

Legea universală are o forţă extraordinară şi anume că fiecare lucru din univers, cunoscut sau necunoscut îşi are originea într-o idee. Ideile creează realitatea – dacă universul vede că eşti interesat de lumină şi de abundenţă el se va re-orienta pentru a-ţi oferi această imagine a propriei tale realităţi. Dacă eşti interesat sau concentrat pe întuneric sau gânduri pesimiste universul se va re-orienta pentru a-ţi oferi această imagine a propriei tale realităţi. Viaţa este o modalitate de cunoaştere : eşti asemănător unui căpitan aflat pe mare care îşi conduce corabia. Trebuie să dai ordine ( gânduri, imagini, trăiri orientate dinamic, aspiraţii ) clare şi ferme mentalului subconştient care controlează, intermediază şi conduce majoritatea experienţelor vieţii tale. Ceea ce gândim, simţim se materializează sub formă subtilă numită formă-gând. Universul este plin de forme-gând care în toatalitatea lor formează ceea ce se cheamă Univers informaţional, un fel de depozit al gândirii universale. Se spune că aceste forme gând nu mai pot fi distruse ci doar ecranate, modificate sau redirecţionate. Acest univers informaţional este atemporal şi aspaţial şi informaţiile pot fi accesate instantaneu aşa cum şi transmiterea gândurilor este instantanee. Omul îşi creează mediul ambiant cu ajutorul gândurilor, de aceea trebuie acordată o mare atenţie curăţeniei gândurilor pentru a avea parte de acţiuni curate şi demne. Fiecare gând are o anumită formă şi vibraţie de o anumită frecvenţă şi odată emis se propagă în univers pentru a ne aduce înapoi ceea ce am emis mai devreme sau mai târziu. De aceea este foarte important ce gîndim, trăim, simţim deoarece numai astfel putem ridica frecvenţa vibraţiei gândurilor noastre, aceasta însemnînd conform legii rezonanţei să avem acces la mai multă informaţie din conştiinţa universală şi astfel să începem procesul desăvîrşirii noastre. Printr-un stil de viaţă adecvat (vezi cap. respectiv) şi autocontrol al gândurilor, energiile care circulă prin noi vor fi tot mai pure, astfel că vom emite în jurul nostru energii pure care vor atrage spre noi evenimente, experienţe de viaţă pure şi perfecte. Astfel ne putem controla destinul.