miercuri, 26 octombrie 2016

Templul dorinţelor de la Şinca VecheŞinca Veche atrage numeroşi căutători spirituali, arheologi, speologi, radiestezişti, precum şi o mulţime de curioşi dornici să li se împlinească dorinţele, după cum spun legendele locului. Această atracţie se datorează unui lăcaş controversat cunoscut sub numele de "Templul Dorinţelor." De-a lungul timpului aici s-au petrecut fenome neobişnuite, care atestă o încărcătură energetică aparte.

Istorie şi Mister

În străvechea ţară a Făgăraşului, la câţiva kilometri de Perşani, între oraşele Braşov şi Făgăraş, se află satul Şinca Veche. Aici îşi au rădăcinile Gheorghe Şincai - marele istoric şi filolog român, Nicolae Bălan - mitropolitul Ardealului şi Ion Vulcan - cel care a publicat primele poezii ale lui Eminescu.

La aproximativ doi kilometri de această localitate ascunsă printre dealuri împădurite, într-o zonă cu numeroase vestigii arheologice, multe rămase nedezgropate, dăinuieşte un loc plin de mistere: TEMPLUL DORINŢELOR. Mai este cunoscut şi sub denumirile de "Templul Ursitelor", "Grota de la Şinca Veche", "Mănăstirea Săpată în Stâncă" sau "Templul Extrate-reştrilor". Grota este ascunsă în mijlocul unei păduri în care creşte o vegetaţie abundentă, semn al unei energii puternic pozitive.

Drumul spre templu este marcat de o cruce construită recent care te pune în rezonanţă cu vibraţia locului. Se merge pe o cărare îngustă şi în pantă, care se opreşte în faţa unei stânci foarte fragile, plăsmuită din gresii de Perşani. Nişte mâini necunoscute au săpat cinci încăperi cu două altare şi un culoar vertical în formă de trunchi de con prin a cărui deschidere se vede cerul.

Din cele mai vechi timpuri localnicii consideră acest templu un loc potrivit pentru rugăciune. Legenda spune că atunci când vă aşezaţi sub turnul conic care comunică cu cerul şi vă doriţi ceva, cerinţa vi se va împlini dacă aveţi o inimă curată şi plină de credinţă. Mai întâi, este bine să vă opriţi la altarul mare unde, cu ochii îndreptaţi spre cer, puteţi să vă cereţi iertare pentru greşelile vieţii. Apoi treceţi în încăperea alăturată, la altarul mic şi cu sufletul curat, vă rugaţi la lumina lumânărilor. Aici se află un alt mister al locului: peretele altarului are inscripţionate un portret despre care se spune că este al Mântuitorului şi două simboluri care conferă unicitate acestui sălaş - o stea cu şase colţuri, hexagrama, cunoscută sub numele de Steaua lui David sau Pecetea lui Solomon şi cercul Yin-Yang, ambele fiind două simboluri ezoterice, cunoscute în toate şcolile de misterii. Care este mesajul adresat oamenilor? Că aceştia deţin atât energie Yin/feminină, cât şi energie Yang/masculină, iar acestea trebuie să se unească armonios prin iubire, pentru că doar prin uniunea contrariilor omenirea va deveni ceea ce se doreşte din înalt? De ce sunt alăturate aceste inscripţii aparţinând unor tradiţii atât de diferite? Acest chip este oare portretul primului "ursitor" al templului, primul preot, imaginea unui comandant extraterestru sau al Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos? "Nimeni nu a putut dezlega misterul. Nici măcar specialiştii care au venit aici nu au putut explica legătura dintre icoană şi cele două simboluri." povesteşte nea Chifer, ghidul locurilor, care e convins că e vorba de icoana Domnului Iisus.

Templul Extratereştrilor

Clarvăzătorii care au vizitat locul confirmă ceea ce spun cercetătorii, anume că Templul de la Şinca Veche este creaţia unei străvechi şi avansate civilizaţii de pe Pământ, fiind construit acum 6000 - 7000 de ani. Acesta nu e nici din lemn şi nici din piatră, semn că cei ce l-au construit cunoşteau proprietăţile gresiei. Nisipul fin din interiorul lăcaşului conţine cristale de cuarţ şi siliciu folosite pentru a comunica dacă nu cu civilizaţii extraterestre, atunci cu Divinitatea sau cu fiinţe din alte dimensiuni. Amatorii de suveniruri sau căutătorii de comori au luat cu inconştienţă cristalele de cuarţ care se găseau în jurul Templului, în grotă şi în pereţii altarelor. S-a pus intrebarea de ce a fost ales tocmai dealul de lângă Şinca Veche? Acesta are o formă piramidală şi deţine acel platou necesar formelor piramidale care permit captarea si emiterea de energii. Dealul de lângă grotă, cunoscut de localnici sub numele de Dealul Ursitelor sau Dealul Pleşu (cel pleşuv) este un loc pe care nu se poate cultiva nimic, deşi specialiştii agronomi au încercat să prindă ceva. însă solul pare ca şi cum ar fi iradiat în urma aterizării unei nave extraterestre. Mai mult, la câţiva kilometri de drumul care duce spre templu se află un fel de amfiteatru acoperit cu iarbă şi arbuşti, un spaţiu cu un diametru de aproximativ 20 de metri, înălţat cu câţiva metri deasupra reliefului înconjurător. Aici există un fel de terase ca în interiorul unei cetăţi sau aşezări fortificate. Să fie acestea ruinele unei străvechi aşezări dacice după cum spun unii istorici care susţin că şi templul este un sanctuar dacic?

Controversele privind acest aşezământ continuă. Seamănă cu o biserică ortodoxă, iar turnul conic pare a fi o clopotniţă. în zonă mai există patru mănăstiri din lemn datate între anii 1750-1760. "Arheologii nu şi-au spus ultimul cuvânt, dar după toate indiciile, aşezământul a fost construit în jurul anului 1700 de către o comunitate de călugări ortodocşi. Odată cu el, au mai fost clădite alte patru mănăstiri din lemn. "Este greu de crezut că mănăstirea din peşteră a putut fi construită după 1700. în perioada în care mănăstirile ardelene erau dărâmate unele după altele de către austro-ungari, nu ar fi putut fi construite cinci lăcaşuri de cult ortodox." declara preotul Silvestru Popoviciu din Şinca Veche.

Fenomene Miraculoase

ţăranii din Şinca Veche sunt convinşi că Templul este vechi de mii de ani şi că are puteri miraculoase. Bătrânii satului spun că până şi iarba din jurul Templului Ursitelor ar face minuni. Vacile care pasc aici nasc viţei mai frumoşi şi mai sănătoşi decât celelalte şi dau lapte mult mai gras.O bătrână povestea că "o fetiţă mută din naştere a grăit în apropierea templului", anunţându-şi tatăl că şi-a găsit vitele pierdute prin pădure:"Sunt aici, tată!"

Deseori în această zonă se petrec nişte fenomene bizare. O relatare aparţinând unui reporter, inclusă în paginile unei publicaţii locale, "Monitorul de Braşov", prezintă comportarea ciudată a camerei de luat vederi care pornea şi se oprea din înregistrare după bunul ei plac. Vizionând materialul filmat s-au observat imagini pe care cei prezenţi nu le văzuseră în peşteră în momentul filmării. Pe bandă apăreau nişte sfere de lumină şi chiar o siluetă înveşmântată într-o mantie de culoare închisă, iar în plan îndepărtat o mână de lumină străvezie.

Doamna Tamara M. din Timişoara, povestea că în timpul rugăciunii a început să vadă sfere luminoase şi fiinţe de lumină. Fotografiile celor care imortalizează locul sunt străbătute de globuri strălucitoare, de halo-uri şi de imagini luminoase care nu sunt vizibile cu ochiul liber în momentul fotografierii. Altora li s-a întâmplat să dispară în intregime imaginile înregistrate, de parcă nici nu ar fi existat vreodată. Primarul comunei, dl Radu Munteanu, povestea:" Fratele meu a fotografiat locul, iar pe fotografii au apărut nişte pete albicioase, ca niste mingi de lumină…"

Există multe mărturii şi despre coruri enigmatice care se aud cântând o muzică celestă, deosebit de frumoasă.

Uneori în preajma acestui aşezământ au loc vindecări miraculoase. Dl Victor Pascu, paznicul locului, spunea aceleaşi lucruri incredibile: " Am cărat pământ din interior, am făcut un grilaj şi am construit stâlpi de susţinere. în vremea aceea eram bolnav de ulcer. După ce am terminat restaurarea, durerea de stomac ce mă chinuise ani întregi a dispărut si m-am vindecat miraculos. Dumnezeu m-a ajutat, iar de atunci am rămas aici, căci mi-am refăcut viaţa."

Unii specialişti în radiestezie care au făcut măsurători spun că locul degajă un magnetism impresionant şi energii foarte puternice, după cum rar le-a fost dat să vadă. Construcţia perfect izolată şi ascunsă de ochii celor din exterior favorizează o stare de introspecţie si de meditaţie întalnită în lăcaşele de cult.

Pelerinaj la "Templul Ursitelor"

Atraşi de misterul locului aici sosesc oameni din toată ţara şi din toate colţurile lumii. Americani, japonezi, italieni, români din ţara Făgăraşului sau din toate regiunile ţării, oameni bătrâni, bonavi, mame cu copii, tineri în căutare de alinare sau de senzaţional vin la templul făcător de minuni. S-a observat ca dorinţele se împlinesc cel mai bine în trei zile din an: de Sfântul Gheorghe, la Lăsata Secului de Paşti şi la Schimbarea la Faţă.

Dincolo de orice controverse şi speculaţii, Templul de la Şinca Veche este un loc de reculegere ideal, de un mister şi o puritate cu totul aparte.

sâmbătă, 22 octombrie 2016

Pentru a preschimba o tristete/suparare, intr-o bucurie: Psalmul 16;


Psalmul 16

1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.
2. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte.
3. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
4. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.
5. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.
6. Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele.
7. Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
8. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă
9. De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins;
10. Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie.
11. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.
12. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.
13. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.
14. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a umplut pântecele lor de bunătăţile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor.
15. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

Pentru dezlegare de farmece, vraji si descantece: Psalmii 139, 53, 50, 37, 24;


Psalmul 24

1. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
2. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
3. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
4. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
5. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
6. Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
7. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
8. După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
9. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
10. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
11. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
12. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
13. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
14. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
15. Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
16. Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
17. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
18. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
20. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
21. Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
22. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
23. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 37

1. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.
2. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.
3. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.
4. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.
6. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.
7. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.
8. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.
9. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.
10. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.
11. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.
12. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.
13. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.
14. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.
15. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,
16. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.
17. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.
18. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;
19. Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
20. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.
21. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;

22. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 50

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Psalmul 53

1. Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.
2. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele!
3. Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.
4. Dar iată, Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu.
5. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei.
6. De bunăvoie voi jertfi ţie; lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun,

7. Că din tot necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu.

Psalmul 139

1. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,
2. Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.
3. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.
4. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.
5. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.
6. Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele".
7. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.
8. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.
9. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!
10. Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.
11. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.
12. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;
13. Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

joi, 20 octombrie 2016

Rugati-va sfintei Xenia pentru orice problema


„Timp de doi ani nu am avut linişte din cauza unei probleme familiale - scria în scrisoarea sa Filip Ivanovici Sorokin, consilier universitar, pensionat şi nu a fost chip să o rezolv: totdeauna se ivea câte o piedică. Toată viaţa mea am locuit în Kiev, dar a trebuit să merg la Sankt-Petersburg pentru câteva zile. înaintea plecării mele, soţia mi-a spus că a auzit de la o cunoştinţă de a ei, că Fericita Xenia, al cărei mormânt se află în cimitirul Smolensk oferă ajutor şi reuşită în orice fel de problemă.

La 25 aprilie, sosind în Petersburg, m-am îndreptat spre cimitirul Smolensk, şi aici, la paraclis, la rugăciunea mea, preotul a făcut o slujbă de pomenire la mormântul Fericitei Xenia; în timpul slujbei m-am rugat fierbinte, implorând ajutor. 
După aceasta, a doua zi, 26 aprilie am rezolvat, în două ore, fără nici o dificultate, problema mea, pe care timp de doi ani nu o putusem rezolva. Totul decursese atât de uşor ca şi cum o forţă mai presus de fire ar fi condus totul.Lidia Mihailovna K. 
4 februarie 1999

„Suntem o familie de militari şi am venit în Sankt-Petersburg, din Lituania. De-a lungul a trei ani, pur şi simplu, ne-au urmărit nenorocirile şi neajunsurile. 
Fiica mea a născut la institut; medicii au salvat-o şi pe fiica mea şi nepoţelul. Trei ani organele abilitate nu au vrut să-mi acorde mutaţia definitivă, ci doar şedere temporară, pe o perioadă de un an. După jumătate de an trebuia să bat pe la toate uşile, să adun ştampile. Dintr-un an, aveam linişte cel mult jumătate de an.
Din căminul în care am fost cazaţi, ne-au mutat în altă parte. Nepoţii şi fiica mea se îmbolnăveau în permanenţă. Eram disperată.

Cineva mi-a dat o carte despre Fericita Xenia de Petersburg. Seara am început să o citesc, apoi am aprins lumânarea şi am citit acatistul Fericitei.După ce lumânarea a ars toată, am mers în bucătăria comună. M-am întors peste douăzeci deminute şi am făcut patul. Sufletul îmi era foarte greu. Stăteam în genunchi înaintea măicuţei Xenia,cu capul plecat spre podea şi mă rugam: „Măicuţă,Xenia, ajută-ne. 
Ridic capul şi văd pe farfurioara pe care fusese pusă lumânarea, care arsese,foc.De frică, mi s-a ridicat părul în cap. Apoi m-am mai liniştit, căci m-am uitat şi am văzut că ardea ceara,care se scursese de pe lumânare.A doua zi am mers la paraclis, la cimitirul Smolensk, m-am rugat şi, începând cu această zi,am început să mergem cu toţii la măicuţa Xenia.A sosit vremea să mă prezint pentru viza de şedere şi mi-au făcut viză de şedere permanentă,fără nici o problemă, ba chiar s-au mirat pentru ce nu m-au înregistrat de la început în acte, cu mutaţie în Petersburg. Nepoţii au început să nu se mai îmbolnăvească. Nepoţelul meu în vârstă de cinci ani, a început să citească excelent. Fiica mea a urmat cursurile Academiei Tehnice Forestiere, şi a terminat, deja, anul cinci.
Pensia nu o primim în mod regulat, există zi încare nu avem nici un ban, dar pe neaşteptate nevine ajutor de undeva. Dar lucrul cel mai important este acela că ne-am mutat din căminul în care locuiam printre alcoolici, într-un apartament cu două camere. 
Totul pare a fi luat din colecţia„Incredibil, dar adevărat".
Suntem ferm convinşi că numai datorită rugăciunilor măicuţei Xenia, Domnul Dumnezeu mi-a dăruit o asemenea milă.Suntem extrem de recunoscători măicuţei Xenia. Cu ajutorul ei, sărăcia şi nefericirea ne-au părăsit. Ne rugăm ei permanent."

Familie fericita datorita Fericitei Xenia


N., colegul meu de serviciu, povesteşte Natalia, fusese mai înainte frate într-una din mănăstiri, apoi pe neaşteptate plecă din mănăstire.Stăteam deseori de vorbă cu el, discutam pe teme duhovniceşti, şi vedeam că se simte foarte rău, că nu are linişte, că se chinuie. într-o zi mi-a propus să mă mărit cu el. Pe atunci mă pregăteam să intru la mănăstire, şi fireşte că nu mă dădeam la nici un fel de căsătorie. Dar starea lui sufletească, plecarea lui subită din mănăstire, mă chinuiau şi pe mine. N. eraun om foarte bun şi înduhovnicit.
Dar la Fericita Xenia nu am mers numai pentru aceasta, ci şi pentru că relaţiile mele cu şeful se înrăutăţiseră, începuseră şicanele, neplăcerile, şi mă temeam că m-ar putea concedia, iar oraşul nostru este mic şi ar fi fost practic imposibil să-mi găsesc alt loc de muncă.
Am plecat la Petersburg şi, după ce am coborât din tren, am mers direct la cimitirul Smolensk. Mâ simţeam atât de rău, eram atât de dată peste cap de tot ceea ce mi se întâmpla - de relaţiile mele cu N. şi de soarta lui tristă, de relaţiile cu şeful meu, că Sankt-Petersburgul nu mă interesa, deşi iubesc foarte mult acest oraş.

Aveam cu mine acatistul Fericitei Xenia, m-am rugat aproape toată ziua, am dat câteva rugăciuni,dar de liniştit nu m-am liniştit.Îmi amintesc de faptul că atunci când am mers la gară la întoarcere, era o vreme care era în deplină concordanţă cu starea mea sufletească: era umezeală, frig, o vreme neplăcută.

Dar în tren am sesizat schimbarea stării mele sufleteşti - simţeam o linişte, o încredere că totul va fi bine.Dimineaţa m-am trezit în tren bucuroasă.Aveam sentimentul că este sărbătoare.Când am ajuns la serviciu, toţi au venit la mine să mă întrebe ce mi s-a întâmplat, căci pe faţa mea,după cum mi-au spus ei, se citea o mare bucurie.Şi din acea zi, într-adevăr, totul se schimbase dintr-o dată - şi atitudinea şefului meu faţă de mine(nu numai că încetă şicanele, ba chiar îmi mări salariul) şi, ceea ce era cel mai important, N. După ce i-am vorbit despre planurile mele de viitor, legate de mănăstire, el le-a luat foarte în serios.
Curând după aceasta N. s-a reîntors la mănăstire, nu ca frate, ci ca muncitor, dar m-am liniştit foarte tare. La mănăstire a cunoscut o femeie,care lucra şi ea acolo. Era singură, avea un copil şi bineînţeles că avea mare nevoie de un soţ. Acum ei formează o familie şi au deja copii împreună. Niciodată nu i-am spus lui N. că m-am rugat pentru el, dar ştiu că această familie s-a născut datorită rugăciunilor Fericitei Xenia."

Ajutor venit din partea sfintei Xenia in 1997


În anul 1997 fratele meu a rămas pe neaşteptate şomer, fără nici un ban, povesteşte Elena, dintr-o suburbie moscovită. Pe atunci eu primeam un salariu foarte mic, părinţii erau pensionari şi deci, fratele era nevoit să trăiască din banii părinţilor mei. Se simţea foarte jenat şi suferea din această cauză.Lucrurile stăteau foarte prost şi în cazul meu,eram în ultimul an la un institut de învăţământ, la distanţă, şi pentru ca să fiu primită să-mi susţin examenul de diplomă, în acest ultim an, trebuia în mod obligatoriu să lucrez fie pe un şantier, fie într-un birou de proiectări. Dar eu nu doream să plec din mănăstire.Mai existau şi alte probleme complicate în viaţa mea personală. Dar ghinionul şi suferinţele fratelui meu m-au marcat atât de mult, încât am uitat de problemele mele.

În iunie 1997 s-a nimerit să vin în Petersburg şi imediat am mers la cimitirul Smolensk, la mormântul Fericitei Xenia. împreună cu prietena mea din Petersburg, la care trăsesem, am mers devreme şi pentru că paraclisul era închis, am început să citesc acatistul Fericitei Xenia, chiar în dreptul uşii lui. Citisem şi acasă acatistul, în mai multe rânduri, dar aici, la paraclis, citirea lui devenise ceva neobişnuit. Simţeam că Fericita Xenia este lângă mine. 

Cunoscutele cuvinte ale acatistului"izbăveşte-ne de vrăjmaşii noştri văzuţi sau nevăzuţi" m-au emoţionat atât de tare, încât am început să plâng. Citeam acatistul şi plângeam în hohote, în timp ce-1 citeam. Citeam câteva cuvinte şi plânsul mă podidea. Nici nu mă mai puteam ruga,de plâns, nici nu mai puteam să cer nimic - stăteam doar, şi plângeam.Am rămas în Sankt-Petersburg o săptămână şi am mers în fiecare zi la cimitirul din Smolensk, am dat rugăciuni, am scris, aşa cum scriu toţi, acatiste.Au fost zile de rugăciune neîntreruptă.După trei zile am sunat acasă şi am aflat că is-a propus fratelui meu o slujbă. Dar eram atât de încordată, starea mea sufletească era atât detensionată, încât nu m-am putut bucura. Când am ajuns acasă am comparat datele şi a reieşit că fratelui meu i s-a propus slujba chiar în ziua în care eu plânsesem lângă uşa paraclisului. Slujba i-a fost oferită de o rudă îndepărtată a noastră, cu care mai înainte nu comunicaserăm, iar slujba s-a dovedit a fi atât de neaşteptată, era atât de bună, încât nu ne venea să credem că se poate întâmpla o asemenea minune (acum fratele lucrează ca adjunct al managerului firmei).S-au aranjat lucrurile şi pentru mine - mi s-a permis să-mi susţin examenul de diplomă, iar la mănăstire mi-au propus un alt loc, mai convenabil.
Şi problemele personale s-au rezolvat de la sine, parcă (acum nu vreau să vorbesc despre ele).

Acum, după ce au trecut doi ani, îmi este clar că problemele de nerezolvat, dificultăţile, din cauza cărora căzusem în deznădejde şi care m-au supărat atât de mult pe mine şi pe fratele meu s-au rezolvat dintr-o dată şi într-un mod cu totul neaşteptat,numai datorită rugăciunilor Fericitei Xenia.Să vă mai povestesc un caz care s-a petrecut de curând.Xenia Kuzneţova, dirijoarea corului bisericii noastre (i-am dat numele întreg pentru că ea însăşi vorbeşte tuturor, cu plăcere, despre această minune)era logodită cu un seminarist. 
Dar părinţii logodnicului, şi îndeosebi tatăl acestuia, nu erau de acord cu această căsătorie. Viitorul preot nu a putu să-şi asculte părinţii, fireşte, şi nu a rupt logodna.Am sfătuit-o pe Kuzneţova să se roage Fericitei Xenia şi să-i citească acatistul în fiecare zi.

Cunoscând eu însămi puterea rugăciunilor FericiteiXenia, acum recomand citirea acestui acatist,tuturor prietenilor şi cunoscuţilor mei.

„De ce să mă rog ei, ea nu este sfânta mea." Se miră Xenia, şi atunci i-am povestit, cum ne-a ajutat Fericita Xenia pe mine şi pe fratele meu.
La 24 ianuarie (6 februarie pe stil nou), în ziua praznicului Fericitei Xenia, părinţii logodnicului 1-au sunat pe acesta şi tatăl său îi spuse că binecuvântează această căsătorie. Kuzneţova povesti că,după ce auzise de la mine cele spuse despre FericitaXenia, ea începuse să citească acatistul Fericitei Xenia în flecare zi.

Pentru a infringe un dusman, un om care iti vrea raul: Psalmul 94;


1. Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
2. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,
3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.
4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.
5. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.
6. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
7. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.
8. O, de I-aţi auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,
9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
10. Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.
11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: "Pururea rătăcesc cu inima".
12. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea".

Pentru a induce in eroare dusmanii, pentru a semana haosul in sanul lor: Psalmul 48
1. Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume:
2. Pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul.
3. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
4. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu.
5. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor mei?
6. Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.
7. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare,
8. Că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face,
9. Ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea.
10. Fiecare vede că înţelepţii mor, cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii, şi lasă altora bogăţia lor.
11. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locaşurile lor din neam în neam, deşi numit-au cu numele lor pământurile lor.
12. Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.
13. Această cale le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor.
14. Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei.
15. Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va învechi în iad.
16. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca.
17. Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui.
18. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui.
19. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine,
20. Totuşi intra-va până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină.

21. Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.

Pentru a depasi starile depresive: Psalmul 13


1. Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu.
3. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
4. Oare, nu se vor înţelepţi toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat.
5. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepţilor.
6. Săracul nădăjduieşte în Domnul şi voi aţi râs de nădejdea lui, zicând: Cine va da din Sion mântuire lui Israel?
7. Dar când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel.
Pentru a Nu fi dezamagit de un esec: Psalmul 117;

1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
2. Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.
3. Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.
4. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.
5. În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.
6. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.
7. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.
8. Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om.
9. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.
10. Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
11. Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
13. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit.
14. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire.
15. Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut putere,
16. Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"
17. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.
18. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.
19. Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.
20. Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.
21. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre izbăvire.
22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.
23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.
24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.
25. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!
26. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.
27. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.
28. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.

29. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.


Pentru a cistiga dragostea si prietenia cuiva: Psalmul 138;


1. Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.
2. Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.
3. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut.
4. Că încă nu este cuvânt pe limba mea
5. Şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta.
6. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge.
7. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi?
8. De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti.
9. De voi lua aripile mele de dimineaţă şi de mă voi aşeza la marginile mării
10. Şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta.
11. Şi am zis: "Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu".
12. Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei.
13. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele.
14. Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
15. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului.
16. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă.
17. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor.
18. Şi-i voi număra pe ei, şi mai mult decât nisipul se vor înmulţi. M-am sculat şi încă sunt cu Tine.
19. O, de ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule! Bărbaţi vărsători de sânge, depărtaţi-vă de la mine!
20. Aceştia Te grăiesc de rău, Doamne, şi vrăjmaşii Îţi hulesc numele.
21. Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am mâhnit?
22. Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani.
23. Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea; încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele
24. Şi vezi de este calea fărădelegii în mine şi mă îndreptează pe calea cea veşnică.

Rugăciunea de ajutor a lui Antoine de Saint-Exupery„Doamne, nu cer minuni şi miraje, ci dă-mi putere în fiecare zi. Învaţă-mă să fac paşi mici. Fă-mă să fiu atent şi inventiv, ca în zilele săptămânilor să mă opresc la experienţe şi descoperiri care m-au captivat. Învaţă-mă corect să împart timpul meu, să cer de la Tine să mă înveţi cum să-mi plănuiesc parcursul zilei, să am timp ca să mă mă bucur de frumuseţea artei! Ajută-mă să înţeleg că visele nu ajută, nici cele despre trecut, nici cele despre viitor. Învaţă-mă să fiu aici şi acum, să înteleg că momentul pe care îl trăiesc acum este cel mai important. 

Izbăveşte-mă de convingerea naivă că totul în viaţă trebuie să fie neted. Dăruieşte-mi o conştientizare clară că înfrângerile, căderile şi dificultăţile sunt o parte a vieţii, datorită cărora creştem şi ne facem înţelepţi. Aminteşte-mi că inima deseori se contrează cu raţiunea. Trimite-mi în momentul potrivit pe cineva care îmi va spune în faţă adevărul, dar să-mi spună cu dragoste.Eu ştiu că multe probleme se rezolvă dacă nu facem nimic, deci învaţă-mă să am răbdare. Ştii cât de tare avem nevoie de prietenie. Învredniceşte-mă să am acest dar minunat. Dăruieşte-mi fantezie bogată, ca în momentul şi locul potrivit să dăruiesc căldura necesară.

Fă-mă om care să ajungă la acei de „jos”. Scapă-mă de frica să pierd ceva în viaţă. Dăruieşte-mi ceea ce mi-i de folos, nu ceea ce doresc eu. Învaţă-mă arta pasilor mici !”

luni, 17 octombrie 2016

Psalmul 65 pentru a avea noroc bun si succes in viata ta


1. Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul. Cântaţi numele Lui; daţi slavă laudei Lui.
2. Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoare lucrurile Tale! Pentru mulţimea puterii Tale, Te vor linguşi vrăjmaşii Tăi.
3. Tot pământul să se închine Ţie şi să cânte ţie, să cânte numelui Tău.
4. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, înfricoşător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor.
5. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de El,
6. De Cel ce stăpâneşte cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc, să nu se înalţe întru sine.
7. Binecuvântaţi neamuri pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei Lui,
8. Care a dat sufletului meu viaţă şi n-a lăsat să se clatine picioarele mele.
9. Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămureşte argintul.
10. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă; pus-ai necazuri pe umărul nostru;
11. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă.
12. Intra-voi în casa Ta cu arderi de tot, împlini-voi ţie făgăduinţele mele,
13. Pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea, întru necazul meu.
14. Arderi de tot grase voi aduce ţie, cu tămâie şi berbeci; Îţi voi jertfi boi şi ţapi.
15. Veniţi de auziţi toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu şi vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu.
16. Către Dânsul cu gura mea am strigat şi L-am lăudat cu gura mea.
17. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul.
18. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul rugăciunii mele.
19. Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea mea şi mila Lui de la mine.

Pentru a intoarce norocul bun, binecuvintarea si sporul in gospodarie: Psalmul 110;

1. Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.
2. Mari sunt lucrurile Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui.
3. Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
4. Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul.
5. Hrană a dat celor ce se tem de Dânsul; aduceţi-vă aminte în veac de legământul Lui.
6. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moştenirea neamurilor.
7. Lucrurile mâinilor Lui adevăr şi judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui,
8. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr şi dreptate.
9. Izbăvire a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui.
10. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului.

joi, 13 octombrie 2016

Psalmii 46 si 56 pentru duminica

Psalmul 46

1. Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.
3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;
4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o.
5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.
6. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.
7. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere.
8. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său.
9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului; 

Psalmul 56

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu
2. Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.
3. Striga-voi către Dumnezeul Cel Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a făcut bine.
4. Trimis-a din cer şi m-a mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine.
5. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat.
6. Fiii oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită.
7. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!
8. Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu;
9. Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea.
10. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava Ta.
11. Deşteaptă-te mărirea mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.
12. Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,
13. Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău.
14. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!

Psalmul 10 impotriva obstacolelorPsalmul 10

1. În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: "Mută-te în munţi, ca o pasăre?"

2. Că iată păcătoşii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă.

3. Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut?

4. Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

5. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său.

6. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.

7. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.

Psalmul 148 impotriva singuratatii


Psalmul 148

1. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.

2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.

3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.

4. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,

5. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

6. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.

7. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;

8. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;

9. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;

10. Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;

11. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;

12. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,

13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.

14. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.
Psalmul 140

1. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine.
2. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară.
3. Pune Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.
4. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor.
5. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul meu; că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.
6. Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit,
7. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.
8. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.
9. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
10. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece.


Lista psalmilor pentru diverse trebuinte


1.Dupa ce ai cazut in pacat: Psalmii 50, 45, 70 si 72;

2.Cind te supara necuratul: Psalmul 37.

3.In inchisoare, robie sau prizonierat : Psalmul 69;

4.Impotriva vrajmasilor care te asupresc: Psalmii 3, 19, 30 si 31;

5.Pentru dezlegare de farmece, vraji si descintece: Psalmii 139, 53, 50, 37, 24;

6.Cind bintuie ciuma sau alte boli molipsitoare: Psalmul 90;

7.Cind mergi la razboi: Psalmul 84;

8.Cind te apuca frica: Psalmii 6, 66 si 76;

9.Cind mergi sa te judeci cu cineva: Psalmul 20 si 75;

10.La dezlantuirea fulgerelor si trasnetelor sau cind bate grindina: Psalmul 84;

11.Cand incepi sa faci paine din recolta noua si incepi sa gusti din vin nou, sau sa mananci intai din orice fel de poame: Psalmul 33.

12.Pentru refacerea unei prietenii destramate: Psalmul 84;

13.Pentru pastrarea prietenilor si pentru intemeierea altor prietenii: Psalmul 33;

14.Pentru a cistiga dragostea si prietenia cuiva: Psalmul 138;


15.Pentru a atrage o persoana de sex opus: Psalmul 140;


16.Pentru armonie intre membrii familiei tale: Psalmul 133;

17.Pentru a salva o casnicie pe cale sa se destrame: Psalmul 140;

18.Pentru a pune capat singuratatii: Psalmul 148;


19.Pentru a pastra o casnicie fericita: Psalmul 139;

20.Pentru a face dintr-un dusman un prieten: Psalmul 4 si 28;

21.Pentru a face o sotie mai tandra si intelegatoare: Psalmul 45;

22.Pentru a usura durerea suferintei pricinuite de pierderea dragostei cuiva: Psalmul 57;

23.Pentru a depasii starile depresive: Psalmul 13;

24.Pentru a Nu fi dezamagit de un esec: Psalmul 117;

25.Atunci cind ai fost tradat de prietenii in care te-ai increzut: Psalmul 41;

26.Pentru obtinerea pacii interioare a sufletului si a armoniei inimii: Psalmul 147;

27.Pentru a avea puterea de a merge inainte, indiferent de obstacole: Psalmul 10;

28.Pentru a avea curajul de a face fata in situatii sociale dificile: Psalmul 141;

29.Pentru nasterea compasiunii si a bunei intelegeri: Psalmul 38;

30.Pentru inlaturarea invidiei si a ranchiunii: Psalmul 15;

31.Pentru a preschimba o tristete/suparare, intr-o bucurie: Psalmul 16;

32.Pentru trecerea examenelor si o mai buna concentrare la invatatura: Psalmul 134;

33.Pentru cresterea memoriei si a puterii de concentrare: Psalmul 119;

34.Pentru a ajuta la dezvoltarea spiritului si a calitatilor extrasenzoriale: Psalmul 14;

35.Pentru a scapa de un blestem si pentru ca sa-l intorci inapoi: Psalmul 93;

36.Pentru a infringe un dusman, un om care iti vrea raul: Psalmul 94;

37.Pentru ca sa opresti calomniile si birfele altora, asupra ta: Psalmii 2 sau 29;

38.Pentru a induce in eroare dusmanii, pentru a semana haosul in sanul lor: Psalmul 48

39.Pentru a castiga la unele concursuri de noroc, la pariuri sau la loterie: Psalmul 76;

40.Pentru a castiga respect, popularitate sau succes in politica: Psalmul 47;

41.Pentru a avea noroc bun si succes in viata ta, cea de toate zilele:Psalmul 65;

42.Pentru a aduce Pacea Domnului in casa ta: Psalmul 1;

43.Pentru a multumii Domnului pentru izbavirea din necazuri: Psalmul 17;

44.Pentru a ajuta la vindecarea unei persoane bolnave din anturajul tau: Psalmul 23;

45.Pentru imbunatatirea unei afaceri care va merge prost / in pierdere: Psalmul 26;

46.Pentru a implora / a cere protectia divina, in momentele grele ale vietii: Psalmul 22;

47.Pentru a scapa de un viciu (fumat, bautura, cafea, droguri etc): Psalmul 26;

48.Pentru binecuvintarea si sfintirea Icoanei Maicii Domnului: Psalmul 44;

49.Pentru pocainta sau exprimarea parerii de rau, in fata Domnului: Psalmul 50;

50.La departarea ereticilor de la cele sfinte si dreapta credinta: Psalmul 55;

51.Pentru a gasi o noua locuinta, un nou camin, o noua gazda: Psalmul 61;

52.Pentru binecuvintarea si sfintirea Icoanei Domnului nostru Iisus Hristos: Psalmul 88;

53.Atunci cind se ia o decizie / hotarire importanta in viata ta: Psalmul 90;

54.Pentru a obtine o avansare la serviciu / la slujba: Psalmul 92;

55.Pentru a cere ajutor Domnului la vreme de saracie si de mihnire: Psalmul 101;

56.Pentru a avea un copil / pentru a ramine insarcinata: Psalmul 103;

57.Pentru a intoarce norocul bun, binecuvintarea si sporul in gospodarie: Psalmul 110;

58.Pentru gasirea inspiratiei in creatia artistica si implinirea prin munca: Psalmul 111;

59.Pentru a capata incredere in fortele proprii si protectia Domnului: Psalmul 121;

60.Pentru binele mamei insarcinate si protectia copilului: Psalmul 123;

61.Pentru succes in afaceri, gospodarie si casatorie: Psalmul 127;

62.Pentru a lupta contra vrajitorilor si a tuturor ereticilor: Psalmul 134;

63.Pentru binecuvintarea si sfintirea Icoanei unui Sfint: Psalmul 138;

64.Pentru alungarea duhurilor necurate de la casa ta: Psalmul 142;

65.Pentru a alunga o fantoma a unui decedat sau un spirit rau din casa ta: Psalmul 144;

66.Pentru binecuvitarea Sfintei Cruci sau a Troitei celei noi: Psalmul 98;

67.Pentru binecuvintarea unei case noi: Psalmii 90 si 100;

68.Pentru cei suparati de duhuri necurate: Psalmii 142, 22, 26, 67 si 50;

69.Pentru locul sau casa atacat de farmece si descintece: Psalmul 69;

70.Pentru insanatosirea unui animal bolnav: Psalmul 8;

71.Pentru pentru binecuvintarea semanaturilor si a tarinii ce trebuie lucrate: Psalmul 64;

72.Pentru pentru vremuri de seceta sau neplouare: Psalmul 64;

73.Pentru vremuri de necontenire a ploilor si inundatii: Psalmul 68;

74.Pentru binecuvintarea corabiei noi, barcii si a plaselor pescarilor: Psalmul 106;

75.In vremuri de molime sau boli molipsitoare (ciuma, holera, viroze etc) : Psalmul 87;

76.Pentru binecuvintarea scolii, a scolarilor si spor la invatatura: Psalmul 33;

77.Pentru binecuvintarea ostasilor si a armelor acestora: Psalmul 34;

78.Pentru binecuvintarea si sfintirea steagului ostasesc: Psalmii 143, 17, 44 (4-7), 17 (53-54), 27 (9-12).

79.Pentru binecuvintarea si sfintirea steagului unei grupari de meseriasi: Psamul 127;

80.La sfinta taina a botezului in ortodoxie: Psalmul 31;

81.Pentru binecuvintarea casatoriei si la slujba cununiei: Psalmul 127;

82.Pentru a multumi Domnului pentru toata facerea de bine: Psalmul 117;

83.La slujba sfintului maslu in ortodoxie: Psamii 142 si 50;

84.Inainte de a te duce la spovedanie la duhovnic: Psalmii 69, 142 si 50;

85.La sfintirea mica a apei,(sfestanie) la ortodocsi:Psalmii 142, 50 si 33;

86.Pentru inmormintarea mirenilor, a copiilor si la parastase: Psalmul 90 si 50;

87.La rinduiala tunderii in monahism a calugarilor: Psalmul 26;

88.Pentru sfintirea locului si punerea temeliei unei biserici: Psalmii 142, 50, 83, 86, 126, 121, si 131;

89.Pentru binecuvintarea obiectelor bisericesti de mai jos:

-la binecuvintarea clopotului: 148, 150, 28 si 69;

-la sfintirea noilor vesminte (stiharul,epitrahilul,felonul,minecute si orarul): Psalmul 132;

-la sfintirea vaselor bisericii (cadelnita,catuia,copia,vasul de vin/anafora/apa):Psalmul 25

-la sfintirea vaselor de slujba ale bisericii (discul,potirul,steluta si lingurita): Psalmul 22;

-la binecuvintarea imbracamintelor bisericesti (prestol si jertfelnic): Psalmul 92;

-la binecuvintarea chivotului in care se pastreaza Dumnezeiestile Taine: Psalmul 131;

90.Cei 12 Psalmi alesi de Preacuviosii Parinti Pustnici din Muntele Athos, care se cinta ziua si noaptea: 26, 31, 56, 33, 38, 40, 69, 70, 76, 101, 50 si 103. (pentru pocainta!)

Psalmii care implinesc orice dorinta


Psalmii Zilelor Saptaminii, care se citesc numai cu urmatoarele acatiste:

-Duminica: Psalmii 46 si 56 (impreuna cu Acatistul Sf Arhangheli Mihail si Gavriil);

-Luni: Psalmul 61 (impreuna cu Acatistul Bunei Vestiri al Maicii Domnului);

-Marti: Psalmul 142 (impreuna cu Acatistul Sf. Mare Mucenic Gherghe);

-Miercuri: Psalmul 55 (impreuna cu Acatistul Sf. Mare Ierarh Spiridon);

-Joi: Psalmul 71 (impreuna cu Acatistul Sf. Mare Proroc Ilie);

-Vineri: Psalmul 109 (impreuna cu Acatistul Maicii Domnului, Prea-Sf.Fecioara Maria);

-Sambata: Psalmii 112 si 98 (impreuna cu Acatistul Sf. Apostol Andrei).

Psalmii zilelor saptaminii cu acatistele lor, pot fi folositi pentru implinirea oricarei dorinte!

Psalmul 26 cea mai puternica protectie1. Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
2. Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?
3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;
4. Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.
5. De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.
6. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.
7. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
8. Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.
9. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;
10. Pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.
11. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.
12. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.
13. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta.
14. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău;
15. Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
16. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.
17. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
18. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.
19. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii.
20. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

De ce o rugaciune de la 12 seara e cat 40 rugaciuni spuse ziuaPelagheia din Reazan, fecioară văzătoare cu duhul, spunea că rugăciunea de noapte (metania) este înaintea lui Dumnezeu preţuită de 40 de ori mai mult decât tot aceeaşi rugăciune care se citeşte ziua. 

Deoarece în numele Domnului nostru Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu, omul se scoală la rugăciune în timpul cel mai potrivit pentru somn. De rugăciunea în toiul nopţii, însă, te poţi apropia numai având deprinderea întărită a rugăciunii de zi. La început să te rogi noaptea foarte puţin, apoi, să adaogi cu încetul câte o „fărâmitură", desigur, numaidecât aflându-te în smerenie. 

Maica Pelaghia explica importanţa şi folosul practic al citirii unor psalmi şi rugăciuni, deosebit de necesare în vremurile noastre, vremuri de pe urmă. Foarte puternică este rugăciunea alcătuită numai din cinci cuvinte: „Căci cu noi este Dumnezeu!". În ea este tăria credinţei, toată nădejdea noastră către Dumnezeu şi bucuria duhovnicească a credincioşilor conştienţi că înlăuntrul lor este Dumnezeu- Emanuel. 

Şi dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Iată de ce de această mică rugăciune atât de mult se teme vrăjmaşul nostru cel văzut şi nevăzut (oamenii răi, vrăjitorii, dracii). O roabă a lui Dumnezeu a reuşit să rostească de trei ori mecanic, în grabă, rugăciunea: „Căci cu noi este Dumnezeu!", înainte de a-i deschide uşa „lăcătuşului" care a zis: „Mi-ai luat-o pe dinainte, acum nu mai am ce face la tine", şi, înspăimântat, s-a retras. 


Psalmul 26 este cel mai puternic din toată Psaltirea. Cine-l va citi măcar de 3 ori pe zi pe acela Domnul (când va binevoi El, iar nu noi, păcătoşii) „îl va trece pe apă ca pe uscat". Dracii nu rezistă să se afle lângă omul care citeşte deseori acest psalm. Este posibil ca prin citirea psalmului 26 (cu binecuvântarea unui preot duhovnic care te cunoaşte mai demult (şi numai în cazuri extraordinare) să te izbăveşti de stăpânirea celui rău (de îndrăcire). Chiar şi unei foste vrăjitoare, care a cerut rugăciuni pentru sine, i s-a spus că Sfânta Biserică interzice rugăciunea pentru vrăjitori, dar dacă cu toată sinceritatea doreşti să te izbăveşti de tirania dracilor, atunci singură trebuie să citeşti noaptea psalmul 26 de 40 de ori. Şi dacă nu te vei înspăimânta de frica diavolească, Domnul te va slobozi de puterea lor. Însă de la început citirea acestui psalm trebuie s-o faci ziua, citindu-l de 3 ori. Obişnuinţa de a te ruga noaptea poţi s-o agoniseşti cu alte rugăciuni şi nicidecum cu psalmul 26. 

Cine va citi cât mai des psalmul 26, alegoric vorbind, va merge printre vrăjitori ca în maşina blindată. 

Unei schimonahii prin descoperire i s-a dat această povăţuire: „După o discuţie cu oamenii care îţi sunt străini duhovniceşte, restabileşte-ţi forţele cu citirea psalmului 26". Psalmii 26, 45, 69 şi 90 se citesc împotriva năvălirilor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi pentru a rămâne neclintit (mai trebuie citit şi condacul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - „Apărătoarei Doamne pentru biruinţă mulţumiri..."). Psalmul 33 - la foame şi la sete. Psalmul 63 - împotriva peceţii lui antihrist, (încă de citit acatistul „Celor şapte tineri din Efes", şi rugăciunea de la sfârşitul primei catisme, ea este nucleul întregii Psaltiri, „Psaltirea comprimată"). Psalmul 21 - împotriva păcatelor ultimilor vămi (de la desfrâu până la împietrirea sufletului) şi împotriva spurcării silnice cu păcatul curviei şi sodomiei. (De mai rugat la Sf. Mc. Agnia şi la Sf. M. Mc. Anastasia, Izbăvitoarea din Lanţuri - ele ne vor îngrădi de întemniţarea de către slugile lui antihrist şi de silnicie (violare). Psalmul 5 - pentru dobândirea rugăciunii. Psalmul 43 - pentru ca în casă să stăpânească harul, ca în ea să strălucească totul de har precum străluceşte de aur palatul împărătesc (duminicile şi la sărbătorile Domneşti de citit „Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale!"). Psalmul 83 - pentru ca să moştenim Împărăţia Cerurilor. Psalmul 49 - (nouă, tuturor păcătoşilor, dar mai ales preoţilor) - împotriva mândriei şi a întunecării minţii, pentru înţelepţirea cum trebuie să-I slujim lui Dumnezeu ca să nu ne lepădăm de El.