marți, 7 noiembrie 2017

Arhanghelul Mihail in arta si iconografie


Cultul ortodox este mai mult decât orice un cult care este dedicat lui Mihail şi către Mihail se fac mai multe rugăciuni şi mai multe cereri. În general ştim bine că icoanele nu sunt prezenţe reale. Totuşi imaginea religioasă trebuie să se deosebească cumva de imaginea simplă sau de cea artistică. Prin urmare, când vorbim de reprezentarea unui înger sau a unui arhanghel nu vorbim de o simplă imagine, ci mai mult decât orice de o icoană. Icoanele sunt cele care ne aduc aminte zilnic de îngerii şi de arhangheli. În acest sens ortodoxia a recomandat că dacă este posibil să avem în casele noastre icoana Arhanghelului Mihail.Icoanele arhanghelului Mihail sunt destul de uşor de găsit. Unele sunt făcute din sau chiar suflate în aur. Evident, icoanele arată o parte din preţuirea pe care o avem faţă de Dumnezeu şi faţă de îngerii lui, dar nu la icoane se măsoară evlavia pe care o avem faţă de Dumnezeu şi de îngerii Săi. Trebuie să ştim că lumea religioasă este mai amplă decât lumea pe care o vedem sau materială care ne înconjoară. Prin urmare, ştim cât se poate de bine că reprezentarea iconografică este mai mult decât orice menită să ne eleveze şi să ne ofereparadigme ale lumii de dincolo sau a lumii îngerilor.Iconografia sau arta care se referă la îngeri nu poate fii astfel de natură erotică saupornografică. Prin urmare, este cât se poate de evident că iubirea de Dumnezeu este mai mult decât orice şi iubirea de îngeri. Iubirea de îngeri este fără de nici o îndoială ceea ce ne duce şi la iubirea arhanghelului Mihail. 
Prin urmare iconografia este la fel ca şi cinematrografia contemporană o parte din angelologie.De obicei în veşmintele sale Mihail are culoarea roşie când este reprezentat. Oricum, mai există şi alte culori pe care iconarii le-au dat lui Mihail când a fost reprezentat. Prin urmare trebuie să ştim că lumea îngerilor este de mai multă vreme în centrul atenţei artişilor, în special al pictorilor şi a sculptorilor, îngerii au fost mai mult decât orice în centrul reprezentărilor.Prin urmare în următoarele rânduri ne vom ocupa de câteva reprezentări ale arhanghelului Mihail în pictură şi în sculptură. Astfel, în evul mediu un mare pictor care a reprezentat pe arhanghelul Mihail a fost mai mult decât orice pictorul renaştentist Guido Reni.

Astfel, în diferitre mode artistice ale lumii au existat mai multe reprezentări ale lui Mihail. Mihail a fost pictat mai de toţi marii pictori ai renaşterii şi ai barocului medieval. Astfel,în lumea laică una dintre cele mai celebre picturi ale arhanghelului Mihail a fost mai mult decât orice centrul a mai multe imagini antibizantine care nu se axau pe caracterul ascetic al reprezentării artistice a lui Mihail. Mihail era astfel mai multe decât orice ceea ce am putea denumi „o modă a picturii renaştentiste la fel ca şi a sculpturii.” Prin urmare, chipuri ale arhanghelului Mihail am întâlnit la mai mulţi mari pictori şi scultori. În special în Europa occidentală a avut am putea spune un cult al îngerilor şi al arhanghelilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.