joi, 7 aprilie 2016

UNELE MICI SECRETE PENTRU A OBŢINE REZULTATE SIGUREÎn lucrul cu subconştientul, apar şi eşecuri datorate în principal lipsei de încredere sau faptului că se depune un efort exagerat. Mulţi îşi pun singuri piedici, pentru că nu cunosc fenomenele subtile, care se produc în subconştient. 
Dacă ei ar cunoaşte felul încare se manifestă cu adevărat subconştientul, ar găsi şi metode adecvate pentru a-l dinamiza corespunzător, iar încrederea în forţele sale ar fi mult mai mare. Este importantde reţinut că, în momentul în care subconştientul acceptă o sugestie puternică, începeimediat să o execute, mobilizînd în acest sens toate resursele şi cunoştinţele de care dispune. Aceasta este legea principală care îl defineşte, valabilă oricînd, fie că sugestia este pozitivă, fie că este negativă. 

Depinde, deci, de voi înşivă, dacă veţi avea parte de necazuri şi neîmpliniri sau de bucurii şi reuşite, utilizînd forţa colosală a subconştientului.

La gînduri bune, constructive şi pline de iubire veţi primi din partea subconştientului răspunsuri orientate benefic, dar mult amplificate. Astfel, pentru a obţine un rezultat cert, este de ajuns să împregnaţi plini de forţă în subconştient ideeavoastră benefică, mentalizarea scopului propus. 
Efectul va fi mai sigur, dacă veţi corela aceasta cu sentimente anticipative sau, altfel spus, să vă imaginaţi bucuria şi fericirea pecare o veţi trăi atunci cînd dorinţa voastră va deveni realitate. 

Nu vă pierdeţi niciodată încrederea în posibilităţile de care dispune subconştientul. Fiţi mereu relaxaţi şi nu vă forţaţi succesul, deoarece subconştientul nu acceptă să fie constrîns. O acţiune detaşată înacest sens, este mult mai eficientă. Pe de altă parte, gînduri de genul: “Nu mi se va împlini dorinţa”, “Nu găsesc nici o soluţie”, “Sunt disperat”, “Nu ştiu ce să fac”, “Situaţia e fără  scăpare”, constituie şi ele posibile cauze ale nereuşitei voastre, căci, supunîndu-se acestor sugestii, subconştientul vi se va opune mereu. 

Astfel, nu mergeţi nici înainte, nici înapoi;cu alte cuvinte stagnaţi. 

Dacă, urcîndu-vă într-un taxi, spuneţi şoferului o mulţime de adrese, nu veţi reuşi decît să-l zăpăciţi şi probabil vă va refuza să vă ducă undeva. La fel se întîmplă şi atunci cînd doriţi să angrenaţi forţele subconştientului. Trebuie să aveţi clar în minte scopul final şi să fiţi foarte hotărîţi. Sigur există o soluţie pentru problema voastră,iar înţelepciunea subconştientului o va descoperi, mai devreme sau mai tîrziu.

Subconştientul este asemenea unui maestru, chiar cel mai priceput dintre toţi. Estesuficient să impregnaţi ideea de sănătate, căci el ştie cum să vindece orice boală. Nu văpreocupaţi de detalii, nu aveţi nevoie să ştiţi prin ce mijloace vă va îndeplini dorinţele: fiţidoar relaxaţi şi lăsaţi totul în seama subconştientului. Închipuiţi-vă triumful şi bucuria pecare le veţi simţi cînd vă veţi atinge scopul propus, fie ca este vorba despre sănătate, banisau despre un loc de muncă. Sentimentul care însoţeşte mentalizarea este foarteimportant. De aceea, trebuie să simţiţi orice sugestie pe care o trimiteţi către subconştient,ca şi cînd aceasta reprezinta deja o realitate.
Nu luptaţi cu obstacolele apărute în cale; folosiţi imaginaţia şi nu voinţa
Nu daţi atenţie diferitelor obstacole şi nu încercaţi să vă impuneţi voinţa. Tot ceea ce aveţi de făcut este să aveţi imaginea clară şi precis conturată a ceea ce doriţi să obţineţi.Veţi constata adesea faptul că intelectul va interveni cu tot felul de gînduri contrare. Cutoate acestea, păstraţi o încredere nestrămutată, o încredere de copil, singura care poateduce la adevărate miracole. Simplificaţi cît mai mult procedeul; cea mai simplă modalitateeste şi cea mai eficientă, iar imaginaţia disciplinată produce adevărate miracole. Bibliaspune: “Tot ceea ce cereţi prin rugăciune, să credeţi că aţi primit deja şi veţi primi”. A crede înseamnă a accepta un lucru ca fiind adevărat, înseamna a trăi cu senzaţia că există. Păstraţi mereu această stare în voi înşivă; veţi trăi în realitate, după un timp, cu
bucuria împlinirii.

Trei paşi către obţinerea succesului sigur 

1. Formulaţi corect şi concis cererea sau problema pe care doriţi să o rezolvaţi.

2. Acceptaţi faptul că subconştientul cunoaşte deja răspunsul.
3. Acceptaţi ca subconştientul să vă reveleze acest răspuns; fiţi calmi şi încrezători înputerea extraordinară a subconştientului vostru.

Nu micşoraţi forţa sugestiei, spunînd: “Aş vrea atît de mult să mă vindec” sau “sper să reuşesc”, ci fiţi mereu hotărîţi şi fermi. Voi sunteţi cel care comandă şi voi puteţi intra înlegătură cu aceste energii benefice ale universului. Trebuie să deveniţi un adevărat releu prin care să se manifeste gigantica putere a subconştientului. Impuneţi-i ideea de sănătate,apoi relaxaţi-vă, aşteptînd liniştiţi ca subconştientul să o manifeste în lumea fizică. Dacă apare vreun gînd străin şi fără legătură cu această problemă, spuneţi simplu: “Va trece” şi întorceţi-vă la ideea voastră.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.