joi, 7 aprilie 2016

VINDECÃRI CU AJUTORUL SUGESTIEI ÎN EPOCA MODERNÃCu toţii suntem interesaţi de misterele fiinţei noastre şi ne punem întrebări de genul:ce fel de forţă este aceea care ne vindecă? Unde se găseşte ea? Răspunsul ar putea fiurmătorul: puterea curativă sălăşluieşte în subconşientul fiecăruia dintre noi şi numai modificarea atitudinii mentale a bolnavului poate face ca această forţă să devină activă.
Nici un practicant al ştiinţelor mentale sau al religiei, nici un psiholog sau psihiatru, nici un medic nu a vindecat vreodată un bolnav. 
Un vechi dicton spune: “Medicul pansează(îngrijeşte), dar Dumnezeu vindecă.” Psihologii şi psihiatri au datoria doar de a înlătura blocajele mentale care împiedică manifestarea energiilor benefice. De asemenea, chirurgii înlătură blocajele fizice care nu lasă curenţii energetici subtili să curgă prin corp. 
Dar niciunul dintre aceşti specialişti nu poate spune că a vindecat boala.
Adevărata forţă curativă este cea cunoscută de obicei ca fiind: Natura, Viaţa, Dumnezeu, Inteligenţa creatoare sau Puterea Subconştientă.
După cum am mai arătat, există o mulţime de metode menitesă înlăture blocajele mentale, psihice şi fizice care împiedică libera circulaţie a fluidelorsubtile ale vieţii, ce ne însufleţesc mereu.
Dacă imensa putere curativă, care sălăşluieşte în subconştient, este dirijată în mod convenabil fie de către noi înşine, fiede către alte persoane, ea poate vindeca uşor orice maladie a trupului sau a spiritului.Acest principiu binefăcător se află în orice fiinţă umană, oricare i-ar fi religia, culoareapielii sau rasa. Nu este obligatoriu să credeţi în învăţăturile unei biserici anume pentrua fi capabili să folosiţi în mod constructiv această putere benefică. Subconştientul vă va vindeca arsura sau zgîrietura, chiar dacă sunteţi ateu.
Terapeutica mentală modernăse bazează pe faptul pe deplin confirmat că înţelepciunea şi forţa fără limite din subconştient răspund pe măsura credinţei bolnavului.
Cel care doreşte să se vindece folosind această metodă va intra în camera sa, va închide uşa, ceea ce are darul să-i liniştească mintea, se va relaxa şi va începe să se gîndească la imensa putere curativă care sălăşluieşte în fiinţa sa. 
El va închide poarta spiritului în faţa fenomenelor exterioare, care în mod obişnuit îl distrag, cît şi în faţa aparenţelor de orice fel; apoi calm, liniştit, îşi vaformula cererea către subconştient, luînd în considerare faptul că  inteligenţa latentă în fiinţa sa va răspunde exact gîndurilor pe care le întreţine. Cel mai eficient este să ne imaginăm rezultatul pe care dorim să-l obţinem şi să ne simţim ca şi cînd deja l-am obţinut. Cu siguranţă că subconştientul va reacţiona promp la aceste sugestii conştient dirijate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.