duminică, 22 noiembrie 2015

Dovezi scrise despre Arhanghelul Mihail


Arhanghelul Mihail (lat Sanctus Michael Angelus; fr. Monseigneur Saint Michel; it. SanMichele, Sammichele) este cel pe care Dumnezeu 1-a însărcinat să-i alunge din rai pe Satana şi pe ceilalţi îngeri răzvrătiţi. Sarcina lui acum este dublă: cea de sfânt protector al Bisericii pePământ şi de Stăpân al sufletelor morţilor. El hotărăşte, în funcţie de meritele lor, ca cei buni sămeargă la Dumnezeu, iar cei răi şi ticăloşi, în iad.Se crede că Arhanghelul Mihail i-a apărut la Hagar (Geneză XXI. 17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac (Geneză XXII.11); tot el este acela care i-a adus peciumaţi în Egipt, i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei lor, s-a luptat cu Satana pentrutrupul lui Moise (Iudei 5), a înlocuit blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântări (NumXXII, 35), a fost cu Joshua la Jericho (Josh. V.13), i-a apărut lui Gideon (Jud VI.ll), a adusmolima în Israel (2 Sam.XXIV.16), a distrus armata asiriană (2 Cron.XXXII.21), i-a eliberat pecei trei evrei credincioşi din cuptorul fierbinte (Daniel III, 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-1hrănească pe Daniel în adăpostul leului (Clopotul şi dragonul, 32). Tot învăţătura Bisericii nearată că Sfântul Arhanghel Mihail este cel care 1-a scos pe Sfântul Apostol Petru din închisoareşi 1-a pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exagerată a poporului, ce îi spunea că ar fi vorbit cu glas de înger).Descris uneori ca deţinând "cheile" Cerului (Paradisului), Arhanghelul Mihail este numit"Prinţul Luminii", într-unui dintre manuscrisele de la Marea Moartă, intitulat "Lupta Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului", şi el este conducătorul îngerilor de lumină în luptaîmpotriva demonilor (îngerilor întunericului), aceştia din urmă fiind conduşi de demonulBelial, identificat de regulă cu Satana (care este denumit şi "Prinţul întunericului").În tradiţia islamică, Arhanghelul Mihail (numit Mikail), este înfăţişat având aripi verzi,din topaz, şi fiind acoperit din cap până în picioare cu fire de păr aurii, fiecare fir având unmilion de faţete (feţe), iar fiecare dintre aceste feţe implorând într-o limbă diferită iertareadivină pentru faptele rele ale celor credincioşi.Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce către lumina eternă, Arhanghelul Mihail este prin excelenţă eroul luptător al lui Dumnezeu. Prin urmare, ajutorul săunecondiţionat este primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de eroism şi cu curaj împotrivarăului (atât cel exterior, cât şi cel interior, din fiinţa lor). Modalitatea optimă de a-i atragespontan sprijinul şi ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual, VIRA.Reciproca este, de asemenea, adevărată, în sensul că apelarea constantă şi plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel, stareade erou spiritual (VIRA).În decursul istoriei creştine, Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori, salvânddiferite comunităţi creştine de o serie întreagă de pericole. În sec. al VI-lea, când s-a declanşat în Roma o molimă înspăimântătoare, Sfântul Grigore i-a sfătuit pe locuitori să realizeze o procesiune care să străbată străzile oraşului, intonând cântece religioase, cântece care de atunci 
l-au numit Marile Litanii. 

Aceste procesiuni s-au desfăşurat timp de trei zile, şi în ultima zi,când au ajuns în faţa mormântului lui Hadrian, Grigore 1-a văzut pe Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului; Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scossabia din teacă; sabia era, se spune, stropită cu sânge. După aceasta, ciuma a încetat, iar mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului înger"; o capelă purtândnumele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacrată Arhanghelului Mihail.Se mai spune că tot Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a cere construirea a două biserici. Prima a fost ridicată pe coasta de est a Italiei şi a fost denumită Biserica MunteleGalgano. Legenda povesteşte că în sec. al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano, careavea multe turme; acestea erau duse la păşune pe munte. La un moment dat, un taur s-a rătăcit,iar Galgano a plecat împreună cu câţiva slujitori sa-1 caute; când l-au văzut, taurul se afla pevârful muntelui, lângă intrarea unei peşteri. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare, încât aordonat unui slujitor să-1 omoare; dar săgeata s-a întors în pieptul slujitorului care a tras-o şi 1-a omorât imediat Galgano, tulburat de această întâmplare, a cerut sfatul preotului. Preotul a postit şi s-a rugat timp de trei zile, după care Arhanghelul Mihail i-a apărut şi i-a spus că loculîn care taurul se aflase atunci, pe vârful muntelui, era un loc sacru şi nu putea să permită ca acelloc să fie stropit cu sânge; Arhanghelul a cerut ca acolo să fie ridicată o biserică care să îi fieconsacrată lui. În peşteră a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe stâncă, cu o apămiraculoasă care vindeca tot felul de boli; imediat au fost ridicate trei altare, iar unul dintre elea fost acoperit cu o ţesătură purpurie, brodată cu fir de aur. Faima acestei viziuni s-a răspânditîn toată Europa, iar biserica ce a fost ridicată acolo a devenit un loc sfânt de pelerinaj.În timpul domniei lui Hidelbert II, Arhanghelul Mihail i-a apărut Sfântului Aubert,Episcop de Avranches, în Normandia. Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de apă pe perioada fluxului, şi de aceea era considerată ca o fortăreaţă inaccesibilă. Episcopului s-a spuscă un taur va fi găsit ascuns acolo, iar biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot pământul pe care taurul 1-a călcat în picioare; tot acolo se afla şi un pârâu cu apă extrem de pură. Sfântul Aubert a crezut că este vorba doar despre un vis, dar viziunea s-a repetat din nouşi din nou, iar a treia oară, Arhanghelul Mihail şi-a apăsat degetul mare pe capul episcopului şii-a lăsat aici un semn care nu a mai dispărut niciodată. După aceasta, a fost construită o bisericuţă care a fost înlocuită mai târziu cu o mănăstire magnifică, începută de către Richard,Ducele de Normandia şi terminată de către Wilhelm Cuceritorul. Muntele Sf. Mihail (SaintMichel) a devenit unul dintre cele mai celebre locuri de pelerinaj, având o legendă atât deoriginală, dar care totuşi pare a fi doar o variantă mai săracă aceleia a Muntelui Galgano. Din acest moment, Arhanghelul Mihail a început să fie foarte venerat în Franţa. El a fost ales ca sfânt protector al întregii ţări şi al ordinului pe care Sf. Louis l-a instituit în onoarea sa. Un vechi scriitor francez îl numeşte "îngerul bunelor sfaturi" şi spune despre el: "Marea sarcină a Arhanghelului Mihail este aceea de a face revelaţii oamenilor, dându-le sfaturi sfinte pline de înţelepciune" şi în mod special "sfaturi referitoare la hrana bună pe care tatăl şi mama trebuiesă o dea copiilor lor".
Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânăr şi frumos. Ca protector al Bisericii Militante, el este "Sfântul înaripat", fără nici un alt atribut (însemn) decât scutul şi lancea. Ca învingător al lui Satana, el este reprezentat în armură, ţinând un picior peste Cel Rău, care esteînfăţişat ca o fiinţă doar pe jumătate om sau ca un dragon. Îngerul este pe cale să-1 pună înlanţuri pe Cel Rău sau să-1 străpungă cu lancea. Dar modul în care este tratat acest subiectvariază în foarte multe moduri, cum de altfel se poate recunoaşte foarte uşor.Ca Stăpân (Domn) al sufletelor, Arhanghelul Mihail este neînarmat; el ţine o balanţă, şi pe fiecare platan se află câte un mic trup gol (nud); reprezentând sufletele; cei acceptaţi au, deobicei, mâinile împreunate într-un gest de recunoştinţă, în timp ce cei respinşi exprimă groază în privire şi atitudine. În mod frecvent este reprezentat şi un demon care prinde cu ghearele saucu un cârlig plutonian platanul care coboară. În aceste reprezentări, Arhanghelul Mihail apare doar rareori fără aripi. Atunci când în picturi apare şi Fecioara Maria cu Pruncul, Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui Iisus, care pare să spună bun venit sufletelor fericite. Oricum, cusau fără balanţă, Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor în picturile carereprezintă moartea, venerarea sau glorificarea (slăvirea) Fecioarei Maria, deoarece tradiţia arată că el i-a primit sufletul şi a avut grijă de el până când s-a ridicat la Fiul ei. Cei doi Arhangheli,Mihail şi Gabriel, sunt pictaţi pe uşile laterale ale iconostasului (peretele pictat care despartea ltarul de restul bisericii), păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte, la fiecare Liturghie,Sfânta Jertfă.Datorită tuturor acestor dovezi ale sprijinului şi protecţiei permanente din partea sa asupra întregii Umanităţi, Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi mai apelat înger din tradiţia creştină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.