sâmbătă, 21 noiembrie 2015

Lumea-sublimă-şi-misterioasă-a-ingerilor


Cuvântul românesc ÎNGER, precum şi celelalte cuvinte similare din aproape toate limbile europene (ANGEL (engleză), ANGE (franceză), ANGELO (italiană), etc.) provin toatedin cuvântul grecesc ANGELOS, prin intermediul cuvântului latin ANGELUS, iar acest cuvântredă, la rândul său, prin semnificaţia sa principală, ideea de mesager, întocmai ca şi termenul persan ANGAROS sau precum acela, cu mult mai vechi; din limba sanscrită, ANGIRAS.

Pentru înţelepţii şi clarvăzătorii vedici, cuvântul ANGIRAS desemna mai curând o entitate sau o putere divină, ce era privită ca fiind un intermediar între om şi Dumnezeu (BRAHMAN).Dincolo de aceasta, grecii au folosit cuvântul ANGELOS mai întâi pentru a indica un mesager uman obişnuit şi abia mai târziu acest cuvânt a inclus şi semnificaţia de mesager celest(desemnându-1 în această direcţie de obicei pe HERMES).Prin urmare, conceptul de ÎNGER se referă în general la anumite entităţi luminoase,sublime, elevate, care prezintă prin natura lor o frecvenţă predominantă de vibraţie (o stare de rezonanţă) care poate fi considerată intermediară între Dumnezeu şi această lume fizică (în care există fiinţa umană). Aceste entităţi sunt, atât prin existenţa, cât şi prin acţiunile şi funcţia lor,nişte "mesageri" ai lui Dumnezeu, care-L cunosc pe acesta în mod direct, "faţă în faţă" şi tocmai prin aceasta ei sunt superiori fiinţelor umane obişnuite. 
Îngerii îndeplinesc deci funcţia de ajutoare şi entităţi mai mult sau mai puţin manifestatoare ale purităţii şi splendorii lui Dumnezeu. 
Ei sunt: vestitori, gardieni, guvernatori ai astrelor, veghetori, împlinitori ai legilor divine, ocrotitori ai celor puri şi elevaţi ("aleşii"), etc.Cu privire la rolurile sau  altfel spus, la diferitele funcţii ale îngerilor, există numeroase referinţe în tradiţia creştină. Aceste referinţe sugerează cu foarte multă claritate ideea că termenul „înger” indică de fapt o categorie foarte mare de entităţi subtile sublime, întocmai ca şi cuvântul sanscrit DEVA sau precum omologul său tibetan, LHA.
Tocmai datorită acestui aspect, îngerii prezintă, în cadrul tradiţiei creştine, numeroase descrieri însă, la modul esenţial, potrivit concepţiei ortodoxe, un înger, în calitatea sa de"intermediar (mesager) ceresc", nu este în fond decât însăşi expresia unui atribut divin în tărâmul lipsit de formă (planul cauzal) al manifestării. Îngerii sunt, prin urmare, cei ce facilitează apariţia prin intermediul lor a unei legături complexe, profunde şi a unei comunicări reale între condiţia existenţială umană şi Dumnezeu- însuşi, ei reprezentând astfel anumite categorii de entităţi dumnezeieşti care sunt foarte uşor accesibile apelurilor fiinţelor umane.
Această idee este de altfel ilustrată destul de clar chiar prin intermediul denumirii îngerilor,care, în realitate, este adeseori denumirea unor anumite atribute divine. 
Mai ales în cazul îngerilor, numele lor corespunde în mod evident naturii esenţiale a fiinţei lor şi el (numele) este atunci identic cu esenţa spirituală a entităţii angelice pe care o desemnează.
Cunoscând aceasta, se poate spune că de aici reiese cu şi mai multă claritate sensul cuvântului ebraic MALAKI ("îngerul (mesagerul) Meu" (al Domnului Dumnezeu)) în cadrul ezoterismului creştin occidental ca fiind "îngerul (mesagerul) în care este trezită Puterea Mea"(a Domnului Dumnezeu) sau, cu alte cuvinte, în care este activ Dumnezeu însuşi într-una dintre aspectele Sale. 


Această interpretare este de asemenea valabilă şi în cazul lui MIKAEL(Arhanghelul Mihail), a cărui anagramă este MALAKI, însă este demn de reţinut că ea este aplicabilă oricărui înger, întrucât fiecare înger este în realitate în raport cu manifestarea,"purtătorul", "mesagerul" (vehiculul de lumină) al unui "nume" (atribut) divin, în ultimă instanţă el nefiind altceva decât manifestarea acestui "nume" (care este o modulare (structurare rezonanţă) specifică a Logosului Divin Creator, stabilă, coerentă şi care are o anumită funcţie precisă, în cadrul Macrocosmosului. Prin urmare, se poate spune că numele divine sunt de fapt idei-forţă care evocă şi manifestă în realitate anumite ipostaze divine esenţiale. Privite din acest punct de vedere, reiese foarte clar faptul că denumirile tradiţionale ale îngerilor reprezintă totodată veritabile modalităţi de invocare a anumitor ipostaze divine sau, cu alte cuvinte, de punere în stare de rezonanţă a fiinţei umane care realizează această invocaţie fermă cu sfera divină particulară de forţă a îngerilor.)
Prin urmare, se poate spune că toate diferenţele care apar între diferitele entităţi angelice provin, în ultimă instanţă, de la apartenenţa acestora la o anumită ierarhie care este deja stabilită între atributele divine, care, la rândul lor, provin mai mult sau mai puţin direct din Esenţă (Inima lui Dumnezeu Tatăl). 
Aşadar, manifestarea lor (a îngerilor) poate fi privită ca situându-se la niveluri dumnezeieşti diferite, acesta fiind în definitiv fundamentul ierarhiilor angelice. 
Numai în domeniul lipsit de formă al manifestării (planul cauzal) putem spune că o entitate exprimă sau manifestă cu adevărat şi cât se poate de integral un atribut dumnezeiesc esenţial sau o Ipostază Divină specifică. Distincţia dintre aceste atribute este cea care face să apară deosebirea dintre diferitele categorii de entităţi angelice. Această deosebire poate fi pedrept cuvânt caracterizată drept o "deosebire fără separare" (BHEDA-ABHEDA, în terminologia clasică indiană), pentru că în mod evident toate atributele sau faţetele lui Dumnezeu Tatăl sunt, în ultimă instanţă, una: Duhul Sfânt sau suprema Energie Divină creatoare.
Astfel, ca un prim element de ordin practic, se poate spune că ne putem raporta imediat(printr-o adecvată punere în stare de rezonanţă) la oricare dintre îngerii de lumină ai lui Dumnezeu (situaţi datorită frecvenţei lor predominante de vibraţie, în sferele (tărâmurile) cele mai elevate ale manifestării), prin simpla lor evocare mentală fermă (care implică o maximă şi cât mai neîntreruptă concentrare mentală) a numelui acelui înger. 
Simultan, vom conştientiza atunci cât mai profund semnificaţia spirituală a acelui nume (care este în strânsă legătură cu un anumit atribut al Dumnezeirii) (tocmai de aceea este necesar să ştim să "traducem" (să conştientizăm), cu o cât mai mare acurateţe, sensul tainic al acelui nume angelic - care în prealabil va fi tradus în limba română deoarece (aşa cum vom constata) el poate fi exprimat în limba ebraică, sanscrită, tibetană, etc.). 

Această invocaţie se va realiza numai după ce am consacrat în prealabil în mod necondiţionat, fructele (roadele) acestei acţiuni lui Dumnezeu.În plus, în cazul în care deja suntem iniţiaţi în folosirea TATTVA-elor, vom alege în prealabil pentru începerea acestei invocaţii un anumit moment TATTVA-ic adecvat, aceasta în funcţie de predominanţa TATTVA-ică pe care deja ştim că o prezintă îngerul respectiv (această predominanţă TATTVA-ică reiese în general destul de clar din descrierea (reprezentarea)tradiţională a acelei entităţi angelice).Atunci când apare cu adevărat starea sublimă de rezonanţă cu îngerul ales de noi (pentruinvocare), stare ce se manifestă atunci în mod specific aproape la toate nivelurile fiinţeinoastre, vom urmări imediat după aceea să o menţinem în mod continuu şi chiar să oamplificăm. 

Totodată, vom căuta să identificăm, în mod gradat, specificitatea fiinţei pure a acelui înger în vederea stabilirii la nivelul aurei noastre a unei legături profunde şi permanente cu acea sublimă entitate angelică. 

Respectiva entitate angelică va urmări, de îndată ce va intra în stare de rezonanţă cu fiinţa noastră, să ne ghideze, să ne inspire, să ne ajute şi să ne protejezeîn mod eficient pe calea spirituală. 

Este însă important să reţinem că acest ajutor va fi totdeauna
direct proporţional cu gradul nostru de puritate şi cu intensitatea aspiraţiei noastre către Dumnezeu. 

Prin urmare, se poate spune că, întocmai ca şi în cazul Marilor Puteri Cosmice,aceste entităţi angelice ne vor putea răspunde şi ne vor ajuta prompt şi eficient în orice situaţii de viaţă care sunt divin integrate, ele putând răspunde rapid şi într-un mod specific, în comparaţie cu Marile Puteri Cosmice. 

Nu trebuie, de asemenea, să uităm că anumite categorii(clase) de entităţi angelice (DEVA) sunt în mod direct subordonate uneia sau alteia dintre cele10 Mari Puteri Cosmice sau, cu alte cuvinte, trebuie să ştim că fiecare MAHA VIDYA (Marea Putere Cosmică) controlează şi inspiră o anumită ierarhie angelică. 

Prin urmare, fiecare dintre noi va putea constata că, în mod spontan, va intra în stare de rezonanţă mult mai uşor cu acele clase de entităţi angelice care sunt guvernate de o Mare Putere Cosmică (MAHA VIDYA) faţă de care deja noi simţim că avem foarte multe afinităţi şi vom observa că ne va fi ceva mai greu,la început, să intrăm în stare de rezonanţă cu alte categorii de entităţi angelice care suntsubordonate unei Mari Puteri Cosmice pe care noi nu am trezit-o suficient în Micro cosmosul fiinţei noastre. 

În plus, vom constata că, chiar în cadrul unei aceleiaşi ierarhii (clase) angelice, putem invoca cu cea mai mare uşurinţă anumite entităţi angelice care se manifestă în mod predominant în sfera centrului de forţă (CHAKRA) care în cazul fiinţei noastre este deja activatîn mod preponderent.

Pe de altă parte, în lumina acestor revelaţii, o viziune mult mai complexă şi profundă înceea ce priveşte efectele subtile ale MANTRA-elor deoarece acum vom putea înţelege (intui) dece aproape fiecărei MANTRA-e scurte îi corespunde un anumit "nume" (putere feminină sau atribut) divin şi, implicit, vom înţelege astfel că acesteia îi este asociat un anumit înger delumină (DEVA) care, în unele cazuri, guvernează o întreagă ierarhie angelică. 


Cunoscând aceasta, chiar dacă nu ştim şi nici nu intuim perfect (deocamdată) corespondenţele angelice ale unor MANTRA-e (nu ştim "a cui" este MANTRA respectivă), cu toate acestea vom constatacum calitatea tehnicii de LAYA YOGA pe care o efectuăm cu o anumită MANTRA care ne va pune in legatura cu ingerii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.